Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Зовнішньоекономічна діяльність >
« Попередня Наступна »
Бахрамов Ю. М., Глухов В. В.. Організація зовнішньоекономічної діяльності Особливості менеджменту: Навчальний посібник. - Серія «Підручники для вузів. Спеціальна література ». - СПб.: Видавництво «Лань» - 448 с., 2000 - перейти до змісту підручника

18.7. ОПТИМІЗАЦІЯ КУРСУ ВАЛЮТИ В опціонів (ПРИ ВІДКРИТИХ ПОЗИЦІЯХ)

загрузка...

Проворожіл - нічого не нажив, а продешевив да два рази обороту - нажива і є.

Російське прислів'я

Опціон - документ, що засвідчує право покупки або продажу товару, валюти або цінних паперів за обумовленою ціною. Розрізняють європейський опціон, що допускає покупки або продаж в певний день і американський опціон, що допускає покупку або продаж до певного дня. Контракти на купівлю валюти в майбутньому (call option) складають істотну частку роботи валютної біржі.

Сума валютних контрактів на Російських біржах дуже швидко підвищується. В основі цих контрактів лежить прогнозований валютний курс.

Якщо валюта необхідна через Т днів, то можна її купити заздалегідь за поточним курсом g (0) і зберегти її на рахунку в комерційному банку, але підписати договір з дилером валютного ринку про покупку валюти через Т днів по форвардному курсу g0 (Т). Якщо курс g0 (Т) виявиться менше відповідного g (Г), то покупець отримає виграш. Якщо g0 (Т) буде вище g (Т), то покупець несе невиправдані збитки.

Проголошення значення g0 (Т) одне із завдань, що вирішуються дилером на валютному ринку. Прогноз валютного курсу дозволяє визначити його середнє значення m (Г) і щільність розподілу ймовірностей / (ж). Якщо оголосити високий курс g (T), то це захистить дилера від втрат і ризику, але бажання покупців про договір на майбутню покупку зменшиться.

Залежність суми угод від оголошеного валютного курс можна прийняти, наприклад, у лінійному вигляді

S = s + a (m - g0 (Т)), од. валюти,

де s - сума угод при середньому розрахунку курсу як оголошеного термінового, а - зміна суми угод на одиницю зміни оголошеного термінового курсу.

Прибуток дилера від укладення термінової угоди буде дорівнює:

во'Т)

J - ред? S? є (Т) + JS (g0 (Т) - х) 1 (х) dx -

JS (х - g0 (Г) / (х) dx.

«" m

Перший доданок визначає частку оплати (Ь), одержувану в момент підписання термінової угоди, друга - прибуток дилера від вибору завищеного термінового курсу, третій - втрати дилера від вибору заниженого термінового курсу . Необхідна умова мінімуму J приводить до співвідношення:

g (Т) = m + s/2a-Ь? е (Г) - g (0) / 2.

Підвищене значення частки авансових платежів (Ь) і банківської ставки (е) на капітал дозволяють оголошувати менше значення курсу термінової угоди. Аналогічним чином впливає коефіцієнт привабливості замовлень. Підвищення прогнозованого курсу валюти m і базового рівня суми угод s стимулюють зростання що оголошується курсу термінових угод .

У більш складному вигляді функції попиту на валютні опціони від декларованого курсу вийде наступне рівняння розрахунку g (Т).

go (Т) - m - b? е (Г) -, - ^ ° - (7Т)) - w,

si (g0 (T))

де iv - оплата послуг брокера.

Покупець валюти, оцінюючи опціонний курс, прагне до максимуму свого доходу. Він складе виграш від різниці фактичного х і договірного курсів, але одночасно втрати покупця визначаються збитком, якщо х виявиться менше g (Т), а також будуть потрібні витрати на послуги брокера. т, «про <«)

Ф = JS (х - go (Т)) f (X) dx - JS (go (T)-X) f (X) dx -

b? S e (T) - w.

Тут S - сума операції; f (x) - щільність розподілу ймовірностей значення дс; b-S? e (T) - недоотриманий прибуток від авансового платежу в частки Комерсант; w - плата брокеру за угоду. Значення w може бути фіксованою сумою або часток від S, наприклад pS.

Якщо прийняти лінійну залежність допустимої суми угод від опціонного курсу валюти, то оптимальне значення курсу, при якому буде максимальне значення Ф, дорівнює

gQ (T) = mb - е (Г)? g (0) / 2 + s/2a - р / 2.

Виходить, що інтереси покупця і дилера валютного ринку збігаються. Ускладнення ситуації пов'язано з необхідністю врахування інфляції і відмінності в процентних ставках по валютних і карбованцевих рахунках.

Для захисту від ризику в опціонної угоді використовують хеджування Це заходи для обмеження фінансового ризику. Припускаючи перевищення майбутнього курсу валюти х над обумовленому в опціоні, дилер придбаває страховий поліс.

Можлива сума втрат складе

mi

? S {(х - g0 (Т)) / (*) dx.

S0m

Імовірність настання страхового випадку дорівнює

т,

г = J / (х ) dx.

«Про СП

Страхова організація у разі настання страхового випадку понесе витрати в розмірі

SJ (х - g0 (Г)) / (*) dx.

Ка (Т)

Якщо страховий випадок не настане, то дохід страхової організації буде дорівнює сумі страхового платежу та зароблених на ній відсотків:

sh-a + e (Г)) - go (Т),

де h - частка страхового платежу по відношенню до суми угоди; е (Т) - накопичення за період страховки Т відсотків на капітал; S - сума операції у валюті.

Вибираючи значення Л, страхова організація забезпечить баланс

т,

g0 (Т)? S? h? (1 + е (ГУ)) = SJ (х - 8о (Г) f (х) dx.

T0m

Для рівномірного закону розподілу щільності ймовірності значення курсу валюти отримаємо:

^ ("Ч - во (Т)) 2

(ml - m2) (1 + е (Т) g0 (Т) '

Якщо врахувати, що (mL - g0 (T)) / (m1 - m0) це ймовірність настання страхового випадку, то

_ г (m, / (g0 (Г) - 1) 2

(1 + е (Г))

Зростання ставки на капітал і опціонного курсу дозволяють зменшувати суму страхового платежу. Підвищення ризику операції вимагає збільшення суми страхового платежу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =