Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

18.5. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГИ РОБІТ?

загрузка...
Під структурою роботи маються на увазі компоненти нли параметри роботи,

визначають її характеристики в проекті. Вони мають наступний склад:?

Код - унікальний код, однозначно визначає роботу в проекті;?

Опис - коротка характеристика, використовувана в мережевій діаграмі (графіку) проекту. Зазвичай описує суть роботи;?

Вихідна тривалість (тривалість). Оцінка часу (в годинах, днях, тижнях, месяпах, роках), необхідного для виконання роботи з урахуванням її характеру і необхідних ресурсів [4, 21, 22]. На оцінку тривалості робіт впливають обмеження за часом, припущення (п. 18.2), потреби у трудових ресурсах, їх кваліфікація та досвід виконання попередніх проектів (фрагменти проектів). Основними методами для оцінки тривалості робіт є: *

експертна оцінка; *

оцінка за аналогам, звана також оцінкою зверху вниз, на увазі використання істинної тривалості мала місце раніше роботи в якості бази для оцінки тривалості схожою роботи в майбутньому.

Цей метод часто використовується при оцінці тривалості проекту при обмеженому обсязі детальної інформації, наприклад, на ранніх стадіях. Дана оцінка найбільш надійна, коли проекти є однотипними, і особи, які здійснюють оцінку, мають необхідний досвід; *

імітація (моделювання). Імітація являє собою розрахунок тривалості при різних наборах припущень. Найбільш поширений аналіз Монте-Карло, в якому розподіл можливих результатів визначається для кожної роботи і використовується в якості розрахунку розподілу можливих результатів для проекту в цілому;?

Відсоток виконання - частка завершеної частини роботи у відсотках [4, 21, 22],?

Залишилася тривалість для виконуваних робіт. Розраховується ліоо виходячи з відсотка виконання, або шляхом оцінки;

Про календар - список робочих і неробочих періодів, прийнятий для Виконуємо ня роботи в проекті;

Про ранні початок і закінчення, пізні початок і закінчення (п.

18.1л

Про резерви часу - вільний і повний. Вільний резерв опри «1 час, на який можна затримати виконання робіт , не змінюючи раянег чала всіх наступних робіт. Повний резерв визначає час, на ко Р можна бути затримано виконання роботи без зміни продовжите ® або термінів закінчення всього проекту. Визначається як різниця між ним і раннім термінами закінчення роботи [4, 21, 22]; якаючи

Про фактичні початок і закінчення - фактичні дати початку і вікон * роботи;

Про попередня робота - робота, від якої залежать терміни виконання ^ ної роботи, що є технологічно (логічно) попередньої їй (п.? подальша робота - робота, терміни виконання якої залежать від виконання даної роботи, технологічно (логічно) наступна за даною.

Основними методами для визначення послідовності робіт є: -

обмеження - характеризують зовнішні або внутрішні умови по відношенню до робіт проекту, що впливають на терміни їх виконання. Наприклад, відзвітувати про фінансову діяльність підприємства потрібно не пізніше заздалегідь відомої дати і т. д.; -

код СРР - код, що визначає, до якого пакунку робіт в рамках СРР належить дана робота; -

ресурси - обладнання, матеріали, людські ресурси, необхідні для

виконання робіт; -

витрати / бюджет - виражені в грошових вимірниках витрати на виконання робіт.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =