Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

18.4. Інформаційні системи управління

загрузка...
Інформаційна система соціально-економічного об'єкта-це сукупність засобів, методів і виконавців, що забезпечують необхідною і достатньою інформацією реалізацію всіх заходів процесу управління. В інформаційній системі найголовніше-акуратна, творча діяльність виконавців на високому професійному рівні. Саме в процесі цієї діяльності і реалізуються можливості спеціалізованих засобів і методів одержання, зберігання, перетворення і використання інформації.

Основними складовими інформаційної системи є:

1) контингент висококваліфікованих працівників, до якого необхідно віднести інженерно-технічний і обслуговуючий персонал, керівників і менеджерів усіх без винятку ланок і рівнів управління;

2) інформаційні ресурси - інформація, яка використовується в управлінській діяльності. Особливе місце займає інформація, яка застосовується для роботи засобів обчислювальної техніки (математичне забезпечення, алгоритмічні мови, машинні програми тощо);

3) матеріальні ресурси (носії інформації, технічні засоби збору, зберігання , передачі, обробки інформації);

4) канали циркулювання інформації.

Інформаційні системи завжди є людино-машинними системами, тому можуть бути охарактеризовані такими традиційними показниками, як обсяги основних масивів інформації, пропускна здатність каналів, здатність зберігання інформації, швидкодію, надійність і т.д.

Роль засобів обчислювальної техніки в обробці інформації зводиться до того, щоб врахувати якомога більшу кількість факторів, зв'язків і по формалізованим ознаками видати деякий пропозицію. Сучасні інформаційні системи являють собою сукупність

180

засобів і методів, що забезпечують реалізацію комплексу операцій процесу управління. Остаточний вибір рішення, як і пріоритет у цих системах, завжди належить людині. Роль засобів обчислювальної техніки в зборі та обробці інформації весь час зростає. Як і всяка людино-машинна система інформаційна система синтезує якості і машини, і людини, причому людина може виступати і як найнадійніший, і як самий ненадійний елемент цієї системи.

Інформаційні системи можуть класифікуватися за ознаками:

1. Централізовані і децентралізовані системи, що поєднують переваги централізації і децентралізації управління.

Нові технічні та технологічні можливості інформаційних систем дозволяють забезпечувати найрізноманітніші співвідношення централізації і децентралізації управління, які визначаються стратегією розвитку інформаційних систем.

2. Комплексні системи забезпечують весь спектр інформаційних послуг, локальні - тільки окремі напрями інформаційних потреб організації.

3. Рівень механізації та автоматизації переробки інформації дозволяє різко підвищити продуктивність праці, збільшити її обсяг і підвищити якість, проте створює можливості витоку конфіденційної інформації.

Як приклад автоматизації отримання та переробки інформації можна привести приємним на підприємствах для управління енергоспоживанням і розрахунком за енергоресурси автоматизовані системи контролю та обліку енергоспоживання (АСКОЕ).

Формалізована інформація може перетворюватися, зберігатися в різних архівах, використовуватися при прийнятті та реалізації традиційних управлінських рішень. Формалізована інформація найбільш прийнятна для цілей управління добре відпрацьованим технологічним та виробничим процесом. Вона може використовуватися як банку як вдалих пошуків і рішень, так і відкинутих, що загалом становить безцінний досвід працівників.

Можливості інформаційних систем у вирішенні традиційних проблем управління в охопленні всього виробничого об'єкта і всіх сфер його діяльності величезні. Необхідність творчого вирішення проблем особливо нового типу і в нових умовах надає навіть найсучасніших засобів обчислювальної техніки характер хоча і виключно важливих і потужних, але всього лише допоміжних інструментів управління.

Централізація систем управління, що припускає включення інформаційних систем в єдині комп'ютерні мережі, створює реальну небезпеку в управлінні. Може бути відкритий шлях до користування конфіденційною інформацією, що становить державну або комерційну таємницю організацій.

181

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =