Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Л. П. Ануфрієва, К.А Бекяшев, Г. К. Дмитрієва та ін. Міжнародне приватне право: Підручник / Відп. ред. Г. К. Дмитрієва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 688 с., 2004 - перейти до змісту підручника

18.2. Колізійні питання взаємин між подружжям та іншими членами сім'ї

загрузка...

Зазначені у назві параграфа питання в раніше діяв сімейному законодавстві взагалі не були відображені: в КпШС 1969 не було колізійних норм, присвячених регулюванню особистих немайнових і майнових прав та обов'язків подружжя, а також аліментних зобов'язань повнолітніх дітей та інших членів сім'ї. У нині чинному СК 1995 ці прогалини заповнені завдяки включенню в розд. VII двох самостійних статей: «Особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя» і «Аліментні зобов'язання повнолітніх дітей та інших членів сім'ї». Відповідно до п. 1 ст. 161 СК особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя визначаються таким чином: законодавством держави, на території якої вони мають спільне місце проживання або за відсутності спільного місця проживання - законодавством держави, на території якої вони мали останнє спільне місце проживання. Для подружжя, що не мали спільного місця проживання, - законодавством Російської Федерації за умови, що справа розглядається в російському суді.

Таким чином, основним принципом регулювання відносин між подружжям є територіальний принцип. Виходячи з викладеного випливає, що до регламентації відносин між подружжям-іноземцями буде застосовуватися російське законодавство, якщо вони проживають на території Росії.

Відзначимо, що в європейських країнах (Австрія, Угорщина, Польща) в цих випадках переважно застосовується закон громадянства подружжя, і лише за відсутності спільного громадянства діє закон спільного місця жітельства305.

Одним з найбільш значущих положень, обновившим колізійне регулювання розглянутих відносин, є закріплення принципу «автономії волі». Принцип «автономії волі» в міжнародне право Російської Федерації раніше діяв тільки при регулюванні міжнародних господарських угод. З введенням в дію СК він став застосовуватися в шлюбно-сімейних відносинах. Однак законодавець обмежив можливість використання «автономії волі» двома ситуаціями - висновком шлюбного договору і складанням угоди про сплату аліментів. Тільки при розгляді даних питань сторони мо жуть скористатися «автономією волі» і обрати право, що підлягає застосуванню, для визначення їх прав та обов'язків. Крім того, вибір права за вказаних обставин обумовлений додатково наступними вимогами: подружжя не повинні мати спільного громадянства або спільного місця проживання. В інших випадках діють встановлені законодавцем колізійні прив'язки. Що стосується форми угоди про вибір права, то це питання вирішується на основі загального колізійного правила про форму угоди, тобто по праву місця здійснення угоди.

Колізійні питання особистих немайнових та майнових відносин між подружжям отримали закріплення в договорах про правову допомогу.

Подібно російським законодавством, в Конвенції країн СНД 1993 р. в якості основної прив'язки закріплюється закон держави спільного місця проживання. Поряд з цим передбачені субсидіарні норми, що діють у випадку, коли змінюється обсяг генеральної норми - подружжя не має спільного місця проживання. Однією з таких субсидіарних норм є правило про те, що у разі, якщо один з подружжя проживає на території однієї держави, а вто-рій-на території іншої і при цьому вони мають однакове громадянство, їх особисті немайнові та майнові відносини визначаються за законом їх спільного громадянства.

Аліментні зобов'язання повнолітніх дітей на користь батьків. У СК 1995 є спеціальна колізійна норма, що закріплює правило вибору права при регулюванні аліментних зобов'язань повнолітніх дітей на користь батьків, а також аліментних зобов'язань інших членів сім'ї. Згідно ст. 164 СК аліментні зобов'язання зазначених осіб визначаються законодавством держави, на території якої вони мають спільне місце проживання. При відсутності такого ці відносини регулюються законом громадянства особи, яка претендує на отримання аліментів. Коло питань, що вирішуються за допомогою вибору права, досить широкий: це і розмір аліментів, включаючи зменшення або збільшення стягуються сум, і визначення осіб, зобов'язаних сплачувати аліменти, і підстави отримання аліментів. Що стосується порядку виконання рішень про стягнення аліментів, то ці відносини регулюються вже публічно-правовими нормами, які можуть міститися або в національному процесуальному законодавстві держави, або у відповідних міжнародних договорах (ними, як правило, є договори про правову допомогу).

Колізійне регулювання аліментних зобов'язань може бути передбачено і в міжнародних договорах. При цьому необхідно враховувати, що національне та міжнародне колізійне регулювання може не збігатися. Зокрема, у розглянутій як універсального прикладу, відповідного для ілюстрації будь-яких інститутів сімейного права, Конвенції країн СНД 1993 закріплюється колізійна норма, що відрізняється від російської колізійної норми: аліментні зобов'язання згідно міжнародній нормі визначаються законодавством держави, на території якого проживає особа, що претендує на отримання аліментів. Як відомо, вибір у разі суперечності між міжнародної та національної колізійними нормами здійснюється на користь перших в силу пріоритетного застосування міжнародних норм.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =