Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

18.1. Поняття інформації, її роль в процесі управління

загрузка...
Під інформацією розуміються відомості про навколишній світ, які мають форму символів як доступних, зрозумілих людині, так і вимагають аналізу, осмислення, розшифровки. В управлінській Діяльності інформація являє собою сукупність відомостей про стан керуючої і керованої підсистем, а також зовнішнього середовища.

Найважливішим властивістю інформації є можливість її багаторазового використання. Однак всі поняття, у тому числі й ті, якими оперують економіка та управління, не залишаються незмінними, вони постійно вдосконалюються, насичуються новим змістом, новим змістом.

Інформація є основним предметом праці керівників всіх рівнів управління і фахівців.

Різний рівень керівників, їх різна компетентність і сфери діяльності припускають відмінності в способах збору, зберігання, обробки та використання інформації. При цьому принципово важливо, що будь-який керівник зобов'язаний володіти як аналітичними, так і синтетичними способами обробки інформації. Спочатку будь-яка інформація піддається декомпозиції, тобто аналітичного розчленовані на окремі складові частини, фрагменти, епізоди. Потім з цієї мозаїки створюється нова структура знання, якась модель інформаційної структури, в яку кожна людина привносить не тільки індивідуальний досвід і знання, а й аналітико-синтетичні здібності, а з часом і інтуїцію.

Інформація, яка використовується для управління, вимагає ретельної підготовки. Насамперед з неї повинен бути усунутий так званий інформаційний шум - інформація, яка не має прямого відношення до процесів управління. Керівники з високим рівнем творчих здібностей можуть з неорганізованою «шумливою» інформації

175

витягти куди більше корисних відомостей, ніж початківці, недосвідчені менеджери з обробленої і всебічною. При необережному поводженні з інформацією разом з інформаційним шумом може бути усунена, викинута інформація про нові виникаючих ситуаціях, коливаннях кон'юнктури, оригінальних науково-технічних або економіко-організаційних нововведення. Тому для прийняття та реалізації підготовка інформації управлінських рішень повинна передбачати як евристичні, так і формалізовані процедури обробки. Компресія (стиснення) інформації повинна здійснюватися на підставі чітких, обгрунтованих принципів, що дозволяють проводити багатоцільову обробку, особливо стратегічно важливої ??інформації. Велике значення має досвід організації спеціальних груп експертів, які піддають аналізу великі масиви інформації з метою виявлення її корисних компонентів і одержання важливих висновків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =