Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Гатіно А.М.. Цивільне право, 2009 - перейти до змісту підручника

18.1. Загальні положення про ренту і довічне утримання з утриманням

загрузка...

За договором ренти одна сторона (покупець ренти) передає іншій стороні (платнику ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі (п. 1 ст. 583 ГК РФ).

Договір реальний, так як крім додання договором відповідної форми для його укладення потрібна передача майна платнику ренти. Односторонній, оскільки одержувач ренти не несе за договором ніяких обов'язків, володіючи лише правами. БЕЗОПЛАТНО, оскільки майно передається в обмін на надання змісту у вигляді певної грошової суми або в іншій формі.

Даному договору властиві такі специфічні ознаки, які свідчать про його самостійності в ряду інших цивільно-правових договорів.

За договором ренти допускається встановлення обов'язку виплачувати ренту безстроково (постійна рента) або на термін життя одержувача ренти (довічна рента).

Довічна рента може бути встановлена ??на умовах довічного утримання громадянина з коштом.

Договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір, який передбачає відчуження нерухомого майна під виплату ренти, підлягає також державній реєстрації.

Майно, яке відчужується під виплату ренти, може бути передано одержувачем ренти у власність платника ренти за плату або безкоштовно. У разі, коли договором ренти передбачається передача майна за плату, до відносин сторін щодо передачі та оплати застосовуються правила про купівлю-продаж, а у разі, коли таке майно передається безплатно, правила про договір дарування остільки, оскільки інше не встановлено законом і не суперечить суті договору ренти (ст. 585 ЦК України).

Рента обтяжує земельну ділянку, підприємство, будівля, споруда або інше нерухоме майно, передане під її виплату. У разі відчуження такого майна платником ренти його зобов'язання за договором ренти переходять на набувача майна.

Особа, яка передала обтяжене рентою нерухоме майно у власність іншої особи, несе субсидіарну з ним відповідальність за вимогами одержувача ренти, що виникли у зв'язку з порушенням договору ренти, якщо законом або договором не передбачена солідарна відповідальність за цим зобов'язанням (ст. 586 ГК РФ).

При передачі під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти в забезпечення зобов'язання платника ренти набуває право застави на це майно.

Істотною умовою договору, який передбачає передачу під виплату ренти грошової суми або іншого рухомого майна, є умова, що встановлює обов'язок платника ренти надати забезпечення виконання його зобов'язань або застрахувати на користь одержувача ренти ризик відповідальності за невиконання або неналежне виконання цих зобов'язань.

При невиконанні платником ренти обов'язків, а також у разі втрати забезпечення або погіршення його умов за обставинами, за які одержувач ренти не відповідає, одержувач ренти має право розірвати договір ренти і зажадати відшкодування збитків, викликаних розірванням договору ( ст. 587 ГК РФ).

За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти проценти.

ГК РФ виділяє три різновиди єдиного за своєю суттю рентного договору - постійну ренту, довічну ренту і довічне утримання з утриманням. Зазначені види ренти, співпадаючи в своїх істотних ознаках, різняться між собою по ряду більш приватних моментів. Так, є відмінності у формі надання утримання, його мінімальному розмірі, строки надання, суб'єктний склад зобов'язання, можливостях правонаступництва і викупу ренти, наслідки ризику випадкової загибелі майна і т.д.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =