загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Ю. М. Колосов, Е. С. Кривчикова. Міжнародне право: підручник / відп. ред. А. Н. Вилегжаніна. - М.: Вища освіта, Юрайт-Іедат. - 1012 с., 2009 - перейти до змісту підручника

17.8. Правовий статус представництв держав при міжнародних організаціях універсального характеру

загрузка...

Відповідно до сучасним міжнародним правом він аналогічний статусу дипломатичних представництв та їх співробітників, але має деякі особливості, які з установчого акта відповідної міжнародної організації.

Представництво може включати, крім глави представництва, дипломатичний персонал, адміністративно-технічний персонал і обслуговуючий персонал. Чисельність персоналу представництва не повинна виходити за межі, які є розумними і нормальними з урахуванням функцій організації, потреб даного представництва, обставин і умов, що існують в державі перебування.

Опції постійного представництва полягають у забезпеченні представництва посилає, при організації; в підтримці зв'язку між посилає, і організацією; у веденні переговорів з організацією й у її рамках; в з'ясуванні здійснюваної в організації діяльності і повідомленні про неї уряду держави, що посилає; в забезпеченні участі держави, що посилає в діяльності організації; в захисті інтересів держави, що посилає по відношенню до організації; у сприянні та здійсненні цілей і принципів організації шляхом співробітництва з організацією й у її рамках.

Посилаюча держава може акредитувати одне і те ж особа в якості глави представництва при двох або декількох міжнародних організаціях або призначити главу представництва в якості члена дипломатичного персоналу свого дипломатичного представництва.

У повноваженнях, виданих постійному представнику, може бути зазначено, що він уповноважений діяти як делегат в одному або кількох органах організації. В принципі, якщо не вказано інше, постійний представник може діяти в тих органах організації, для яких не встановлено спеціальні умови щодо представництва.

Глава представництва в силу своїх функцій і без пред'явлення повноважень вважається представляють свою державу з метою прийняття тексту договору між цією державою й організацією. Проте глава представництва не рахується в силу своїх функцій представляє свою державу в цілях остаточного підписання договору або підписання договору ad referendum між цією державою і організацією, якщо тільки з практики організації або з інших обставин не випливає інше.

Держава перебування надає представництву всі можливості, необхідні для виконання функцій, а організація надає представництву сприяння в отриманні цих можливостей і надає йому такі можливості, які входять в сферу її власної компетенції.

Старшинство постійних представників визначається алфавітним порядком назв держав, що застосовуються в організації.

Відповідно до правил організації держава може направити до органу або на конференцію свою делегацію, членів якої вона призначає на свій розсуд.

Крім глави делегація може включати інших делегатів, дипломатичний персонал, адміністративно-технічний персонал і обслуговуючий персонал. Держава перебування забезпечує свободу пересування по його території всім членам делегації в тій мірі, в якій це необхідно для виконання завдань делегації. Делегація може використовувати для зв'язку з державою, що посилає всі підходящі засоби, включаючи кур'єрів і закодовані або шифровані депеші. Проте делегація може встановлювати й експлуатувати радіопередавач лише за згодою держави перебування.

Відсутність або розрив дипломатичних або консульських відносин між державою перебування і державою, що посилає не впливає на права та обов'язки цих держав як членів міжнародної організації.

На відміну від дипломатичних представників представники держав при міжнародних організаціях акредитовані не при державах перебування, а в рамках міжнародної організації. Аналогічно становище делегацій держав на міжнародних рідних конференціях. З урахуванням цього для призначення зазначених представників не потрібно отримання агремана від держави перебування або від організації. Такі представники не можуть бути оголошені persona non grata за правилами, застосовуваним у двосторонній дипломатії. По відношенню до них держава перебування не може застосовувати принцип взаємності.

Правовий статус постійних представництв держав та їх персоналу при міжнародних організаціях і на що скликаються ними конференціях закріплений у Конвенції про привілеї та імунітети Об'єднаних Націй 1946 р., Конвенції про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН 1947 р., Віденської конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р., у двосторонніх угодах ООН та спеціалізованих установ про штаб-квартирах (наприклад, Угода ООН з США 1946 р., Угода ООН зі Швейцарією 1947 р.).

Відповідно до положень Віденської конвенції 1975 постійні представництва держав при міжнародних організаціях та їх персонал за обсягом імунітетів і привілеїв прирівнюється до імунітетів і, наданих міжнародним правом дипломатичним представництвам та їх персоналу.

Аналогічна тенденція спостерігається і щодо імунітетів і привілеїв, наданих делегаціям держав та їх персоналу на міжнародних конференціях і в органах міжнародних організацій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон