загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Ю. М. Колосов, Е. С. Кривчикова. Міжнародне право: підручник / відп. ред. А. Н. Вилегжаніна. - М.: Вища освіта, Юрайт-Іедат. - 1012 с., 2009 - перейти до змісту підручника

17.7. Правовий статус спеціальних місій

загрузка...

По сучасному міжнародному праву спеціальним місіям надається особливий режим. Під спеціальною місією розуміється тимчасова місія, за своїм характером представляє державу, направляється однією державою в іншу за згодою останнього для спільного розгляду певних питань або для виконання щодо нього певної задачі.

Згідно Конвенції про спеціальні місії 1969 р. можливе напрям однієї і тієї ж спеціальної місії в дві або декілька держав, загальної спеціальної місії двома або кількома державами чи напрямок спеціальних місій двома або кількома державами для розгляду питання, становить для них спільний інтерес. По суті, спеціальна місія - це делегація чи зарубіжний орган зовнішніх зносин ad hoc.

Напрямок спеціальної місії в іншу державу здійснюється за взаємною згодою, попередньо отриманого через дипломатичні або інші канали.

Функції спеціальної місії визначаються за взаємною згодою між державою, що посилає і приймає. Наявність дипломатичних або консульських відносин не є необхідною для посилки або прийняття спеціальної місії.

Спеціальна місія складається з одного або кількох представників посилаючої держави, з числа яких це государ ство призначає главу місії. У спеціальну місію може також входити дипломатичний, адміністративно-технічний і обслуговуючий персонал. Громадянин приймаючої держави призначається до складу спеціальної місії лише за згодою цієї держави, яке може бути у будь-який час анульовано.

Члени персоналу спеціальної місії в принципі наділені тими ж привілеями та імунітетами, що і члени відповідного персоналу дипломатичного представництва. Тут є деякі особливості. Глава посилаючої держави, що очолює спеціальну місію, користується в приймаючій державі або в третій державі перевагами, привілеями та імунітетами, які визнаються міжнародним правом за главами держав, які відвідують іншу державу з офіційним візитом.

Це ж відноситься до глав урядів, міністрам закордонних справ та іншим особам високого рангу, які беруть участь у спеціальній місії посилаючої держави.

Приймаюча держава повинна надати спеціальній місії можливості, необхідні для виконання її функцій, враховуючи її характер і завдання. Режим спеціальної місії має певні особливості. Місцеперебуванням місії є місце, встановлене за згодою між зацікавленими державами. За відсутності угоди місцеперебуванням місії є місце, де розташоване міністерство закордонних справ приймаючої держави. Якщо спеціальна місія виконує свої функції в різних місцях, зацікавлені держави можуть домовитися про те, щоб ця місія мала кілька місць перебування, з яких вони можуть обрати одне в якості головного місцеперебування. Представники приймаючої держави не можуть вступати в приміщення, в яких розміщується спеціальна місія, без згоди глави спеціальної місії або глави постійного дипломатичного представництва посилаючої держави. Однак така згода може передбачатися у випадку пожежі або іншого стихійного лиха, що представляє серйозну загрозу громадській безпеці. Росія не бере участі в Конвенції. Спеціальна місія може встановлювати й експлуатувати радіопередавач лише за згодою приймаючої держави.

Відповідно до Конвенції спеціальні місії двох або кількох держав можуть зібратися на території третьої держа ви тільки після отримання прямо висловленої згоди цієї держави, яке зберігає за собою право його анулювати.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон