Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Зовнішньоекономічна діяльність >
« Попередня Наступна »
Бахрамов Ю. М., Глухов В. В.. Організація зовнішньоекономічної діяльності Особливості менеджменту: Навчальний посібник. - Серія «Підручники для вузів. Спеціальна література ». - СПб.: Видавництво «Лань» - 448 с., 2000 - перейти до змісту підручника

17.4. Імітаційного моделювання

загрузка...

Людина ситий одним хлібом, та не одним ремеслом.

Російське прислів'я

Комплексний облік тенденцій і чинників при розрахунку валютного курсу можливий на основі імітаційних моделей. Одна з перших подібних моделей розроблена Дж. Норрісом і М. Евансом, співробітниками консульта ційної фірми «Чейз економетрики». У цій моделі валютний курс є частиною загальної імітаційної моделі розвитку основних макроекономічних показників країни та її основних зовнішньоекономічних партнерів. Таку модель можна вважати багатофакторної і світової. Валютний курс враховується в різних функціях і пов'язаний багатьма причинними зв'язками з експортом, імпортом, міжнародними потоками капіталу, інфляцією, рівнями процентних ставок, темпами зростання економіки країн. Причому в такій моделі виявляється можливим врахувати не тільки прямі, а й зворотні зв'язки між валютними курсами і фінансовими показниками. Результатами розрахунків по моделі виявляються прогнози основних фінансових показників провідних країн світу і в тому числі валютні курси.

Модель балансу експортних та імпортних потоків складається з чотирьох співвідношень розрахунку: обсягу експорту (Е (*)), ціни експортного товару (Ц (?)), Обсягу імпорту (V (О), ціни імпортного товару (С (і))

і базової умови рівності суми експорту та імпорту. Узагальнений вид моделі включає співвідношення:

Е (t) = fi (Е (t - 1), К (<- 1), g (і), Ц {t), С (f), у * {t)),

V (t) - f2 (V (t - 1), АВНП (f), M (t), g (t),

Ц (t), С (t), y * {t)),

Ц (t) = fz (C (t), АВНП (t), M (*), E (i)),

С (t) = f4 ( Ц (f), g (f), V (t), АВНП (*)),

Ц (t)? g (t) - E (t) = С (t)-V (f).

Тут К - зміна національного виробничого капіталу за кордоном; М - зміна завантаження виробничих потужностей в країні; АВНП - зміна валового національного продукту; у * (t) - випуск товару за кордоном; g (t) - курс валюти. Функції flt f2, / з та ft можуть бути обрані як регресійні залежності. У простому випадку зто можуть бути лінійні залежності.

Простота узагальненої моделі переходить в складну систему взаємопов'язаних співвідношень при описі

практичної ситуації. Ускладнення відбуваються у зв'язку з виділенням: -

груп продукції (продовольство, промислові товари, енергоносії і т. д.); -

окремих моделей для розвитку потужностей, вивезення капіталу і валового національного продукту по враховуються країнам; -

умов взаємодії країн на світовому ринку через взаємні потоки експорту та імпорту; -

специфічних моделей для окремих країн. Розширення моделі може здійснюватися за рахунок

обліку урядових рішень, підключення інтервенцій з резервів, інфляції.

Модель Манделла-Флемінга включає три види співвідношень:

баланс виробництва і споживання, баланс попиту і пропозиції на гроші, баланс експорту та імпорту.

Математичний вигляд цих співвідношень:

А (г /, е) + G + Е {у, у *, g) = у,

L (у, е) = М,

Е (у, у *, g) + K (е) = 0,

де А - абсорбція приватного сектора; G - державний попит на національні товари; Е - чистий експорт; у - обсяг національного виробництва; у * - обсяг виробництва за кордоном; L - попит на гроші; М - пропозиція грошей; К - чистий імпорт капіталів; е - процентна ставка на капітал; g - валютний курс.

Визначальними факторами в моделі Манделла-Флемінга прийняті курс валюти, ставка на капітал, виробництво в країні і за кордоном, обсяг грошової маси і державні закупівлі. Задаючи конкретний вид функцій А, Е, L і К, за моделлю можна встановити можливе поєднання чинників. Наприклад, встановити значення курсу валюти для конкретного набору значень інших факторів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =