Головна
загрузка...
Головна >
Гуманітарні науки >
Демографія >
« Попередня Наступна »
Вишневський А.Г.. Демографічна модернізація Росії М.: Нове видавництво ,. - 608 с. - (Нова історія)., 2006 - перейти до змісту підручника

17.3.2 Хвороби системи кровообігу

загрузка...

Хвороби системи кровообігу займають серед усіх причин смерті особливе місце, бо вони обумовлюють левову частку всіх смертей. Ймовірності померти від цієї причини в Росії протягом трьох останніх десятиліть кілька змінювалися, але їх визначальна роль незмінно зберігалася: близько половини чоловіків і 65-70% жінок помирають від цієї причини (табл. 17.8).

Таблиця 17.8. Ймовірності померти і середній вік смерті від хвороб системи кровообігу, Росія і Захід, 1965-2000

Чоловіки Жінки

Вірогідність померти Середній Вірогідність померти Середній на 1000 вік смерті на 1000 вік смерті Росія Захід Росія Захід Росія Захід Росія Захід 1965 474 475 74,3 72,8 665 523 80,1 78,3 1970 463 479 72,5 73,2 666 535 79,3 79,3 1975 478 475 71,8 74,1 682539 79,0 80,3 1980 480 470 70,7 75,0 697 540 78,7 81,6 1985 504 448 71,1 75,8 711 519 78,6 82,4 1990 508 417 71, 5 77,0 708493 79,4 83,2 1995 460 397 67,5 77,8 689 468 77,6 83,8 2000

* 1999 рік. 493382 * 67,6 78,6 * 711445 * 77,6 84,2 * Джерело: Вишневський, Школярів 1997: 27; розрахунки Е. Андрєєва.

Що ж стосується середнього віку смерті, або, що те ж саме, очікуваної тривалості життя для тих, кому судилося померти від розглянутої групи причин, то цей показник у Росії, незважаючи на деякі коливання, знижувався, так що имевшееся в середині 1960-х деяку перевагу перед західною моделлю вже на початку 1970-х було розтрачено і розрив почав збільшуватися.

У 1990 році російські чоловіки вмирали від серцево-судинних захворювань, в середньому, на 5,5 роки раніше, а жінки - на 3,8 роки раніше, ніж на Заході. Зрозуміло, що такий розрив обертається передчасними, порівняно із західним стандартом, смертями, число яких також коливається, але, внаслідок високої частки вмираючих від цього класу причин, він завжди залишається дуже великим (табл. 17.9).

Величезний внесок хвороб системи кровообігу в надлишкову передчасну смертність змушує розглянути цей клас причин смерті більш докладно. Смертність від хвороб цього класу висока в усіх країнах. Але в країнах ЄС і США стандартизований коефіцієнт смертності у чоловіків з початку 1950-х до кінця 1960-х залишався стабільним, а потім стійко знижувався.

У жінок же 331 в країнах ЄС і США стійке зниження йде вже з початку 1950-х років. У Японії до кінця 1960-х цей коефіцієнт збільшувався, але вельми повільно, а потім також почалося стійке зниження (рис. 17.8).

Таблиця 17.9. Число надлишкових порівняно з країнами Заходу смертей від хвороб системи кровообігу в Росії у віці до 70 років,

1965-1995

Кількість надлишкових смертей Частка смертей від хвороб

у віці до 70 років на 100 000 померлих системи кровообігу

від хвороб від усіх причин у всіх надлишкових

системи кровообігу смертях до 70 років ,% Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 965 -2200 386 6959 732 -31,6 52,7 970 -170 1653 11 194 1977 -1,5 83,6 975 2908 3656 16 007 5547 18,2 65,9 980 6115 5708 22 207 9001 27,5 63,4 985 8491 7013 23 061 1033 7 36,8 67,8 990 10 207 6824 23 270 9762 43,9 69,9 995 15 680 1069 7 39206 17950 40,0 59,6

У Росії, навпаки, і у чоловіків (швидше), і у жінок (повільніше) рівень смертності від хвороб системи кровообігу ріс, принаймні, з середини 1960-х. У погіршенні ситуації брали участь усі три основні складові цього класу причин смерті - захворювання серця, порушення мозкового кровообігу та інші хвороби системи кровообігу (рис. 17.9).

У 1999 році Росія здійснила перехід на Міжнародну класифікацію хвороб, травм і причин смерті Х перегляду. Одночасно з цим кодування причин смерті було покладено на лікаря, що видає лікарське свідоцтво про смерть. Внаслідок цього дані за 1999-й і наступні роки не цілком порівнянні з попередньою динамікою, через що на малюнку 17.10 і на багатьох інших малюнках, що представляють дані про смертність від окремих захворювань, доводиться обмежуватися періодом до 1998 року.

3.0 На 1 000 000

1.0 0.5 0 1965 1970 1975 1

1980 1 1 1

1985 1990 1995 1

2000? ?? Кардіосклероз атеросклеротичний ^-Гострий інфаркт міокарда?

?? Інші форми ^-Ревматична хвороба серця

ішемічної хвороби серця

^-Гіпертонічна хвороба Хвороби серця (ревматична, гіпертонічна, ішемічна та інші) вносять найбільший внесок у смертність від всього класу серцево-судинних хвороб, визначаючи більше половини величини стандартизованого коефіцієнта смертності від цього класу причин.

Смертність від хвороб серця безперервно зростала аж до 1985 року, коли з'явилися ознаки перелому тенденції, але в 1992-1993 роках нове збільшення смертності від хвороб серця звело нанівець досягнутий успіх.

Правда, не всі хвороби серця поводяться однаково. Для деяких з них, таких як ревматичні захворювання серця і гіпертонічна хвороба, характерні відносно сприятливі тенденції зміни, смертність від них знижується (рис. 17.9 і 17.10).

Стандартизований коефіцієнт смертності від ревматизму серця за 1965-1993 роки зменшився в Росії втричі, що не дивно, бо ця патологія має інфекційний характер, і успіхи в боротьбі з нею можуть бути пов'язані з поширенням антибіотиків. Втім, ці успіхи не слід переоцінювати. Навіть і що знизилася смертність від ревматичної хвороби серця в Росії все ще в п'ять разів вище, ніж, наприклад, у Франції (Мілле і ін 1996: 119). До того ж у першій половині 90-х років вона дещо підвищилася.

Значні також успіхи в боротьбі з гіпертонічною хворобою, хоча зниження смертності від неї, особливо інтенсивне в 70-х роках, пізніше сповільнилося. У 80-х роках смертність від гіпертонії в Росії знизилася до рівня Франції (Там же). Втім, така еволюція смертності від гіпертонічної хвороби в Росії, можливо, пов'язана більше з зміною практики кодування причин смерті, ніж з реальними змінами. У радянській номенклатурі причин смерті, починаючи з 1970 року, було передбачено дві рубрики для кожного з провідних серцево-судинних захворювань - залежно від того, була чи не була вказана гіпертонічна хвороба в свідоцтві про смерть як супутня. Це призвело до того, що при кодуванні стали рідше вказувати власне гіпертонічну хворобу як основну причину смерті, використовуючи можливість додаткового посилання на гіпертонічну хворобу в інших рубриках з класу серцево-со-

Малюнок 17.10. Стандартизований коефіцієнт смертності від гіпертонічної хвороби і хвороб системи кровообігу з супутньою гіпертонічною хворобою, Росія, 1965-1998

1.6 На 100 000

Інші хвороби системи кровообігу Чоловіки при наявності гіпертонії

12 ***** Л

Жінки

0.8

Гіпертонічна хвороба як головна причина

судистую хвороб. Можна допустити, що зниження реєстрованої смертності від гіпертонічної хвороби в 70-х роках багато в чому пов'язане з поступовим поширенням такої практики. Про це свідчить і та обставина, що з припиненням подвійного кодування гіпертонічної хвороби в 1999 році стандартизований коефіцієнт смертності становив у чоловіків 206 на 100 000 проти 127 в 1998 році, а у жінок - 166 проти 106 в 1998-му.

З іншого боку, смертність від хвороб системи кровообігу з гіпертонічною хворобою також знижується (рис. 17.10), так що цілком можливо, що зниження смертності від гіпертонічної хвороби все ж мало місце.

Однак головна причина смерті серед захворювань серця - це ішемічна хвороба серця, смертність від якої в Росії, на відміну від країн ЄС, США та Японії, після 1965 року в основному збільшувалася (рис. 17.11). При цьому динаміка трьох доданків ішемічної хвороби серця (гострий інфаркт міокарда, атеросклеротичний кардіосклероз та інші форми ішемічної хвороби серця) в цей період виглядала зовсім по-різному (рис. 17.9). Смертність від атеросклеротичного кардіосклерозу (головна частина смертей від ішемічної хвороби) - або залишалася стабільною, або навіть знижувалася. Відносно стабільний рівень смертності від гострого інфаркту міокарда. А ось стандартизований коефіцієнт смертності від ін-ших форм ішемічної хвороби серця стійко зростав. Не виключено, що така ситуація свідчить про низьку якість діагностики і зайвий раз підтверджує гіпотезу про можливу гіпердіагностики хвороб системи кровообігу в Росії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =