Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

17.3. Система управління персоналом підприємства

загрузка...
Система управління персоналом складається з основних підсистем планування, прогнозування і маркетингу персоналу і включає:

- розробку стратегії управління персоналом;

- аналіз кадрового потенціалу;

- аналіз ринку праці, планування та прогнозування потреби в персоналі;

- взаємозв'язок із зовнішніми джерелами, що забезпечують кадрами підприємство, організація реклами ;

168

- оцінку кандидатів на вакантну посаду;

- планування кадрів.

Зазначені вище підсистеми в свою чергу можуть бути розбиті на більш дрібні.

Підсистема найму і обліку кадрів:

- оформлення та облік прийому, звільнень, переміщень;

- організація найму та відбору персоналу;

- профорієнтація;

- забезпечення зайнятості;

- організація раціонального використання персоналу;

- поточна періодична оцінка кадрів;

- діловодного забезпечення системи управління персоналом.

Підсистема умов праці:

- охорона праці і техніка безпеки;

- дотримання вимог психофізіології праці;

- дотримання вимог ергономіки;

- дотримання вимог технічної естетики;

- охорона навколишнього середовища. Підсистема трудових відносин:

- аналіз і регулювання групових і особистісних взаємин;

- аналіз і регулювання відносин керівництва;

- управління виробничими конфліктами і стресами;

- соціально-психологічна діагностика;

- регулювання етичних норм взаємовідносин;

- управління взаємодією з профспілками. Підсистема аналізу і розвитку засобів стимулювання праці:

- нормування і тарифікація трудового процесу;

- розробка систем оплати праці;

- використання коштів морального заохочення;

- управління трудовою мотивацією;

- розробка форм участі у прибутках і капіталі.

Підсистема розвитку кадрів:

- технічне та економічне навчання;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації;

- планування і контроль ділової кар'єри;

- робота з кадровим резервом;

- професійна та соціально-психологічна адаптація нових працівників.

169

Підсистема соціального розвитку:

- організація громадського харчування;

- забезпечення охорони здоров'я та відпочинку;

- управління житлово-побутовим обслуговуванням;

- розвиток культури і фізичного виховання;

- забезпечення дитячими установами;

- управління соціальними конфліктами і стресами. Підсистема розробки оргструктур управління персоналом:

- аналіз сформованої оргструктури управління;

- коректування діючої оргструктури управління;

- розробка штатного розкладу. Підсистема юридичних послуг:

- рішення правових питань трудових відносин;

- узгодження розпорядчих документів господарської діяльності;

- проведення консультацій з юридичних питань. Підсистема інформаційного забезпечення:

- ведення обліку, статистики забезпечення;

- ведення обліку, статистики персоналу;

- інформаційне та технічне забезпечення системи управління персоналом;

- забезпечення персоналу науково-технічною інформацією;

- організація патентно-ліцензійної діяльності;

- забезпечення роботи органу масової інформації організації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =