Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

17.2. Функції фінансів

загрузка...
Сутність фінансів як економічної категорії проявляється в їх функціях. Функція - це прояв сутності в діях, специфічний спосіб вираження властивих фінансам властивостей. З приводу функцій, виконуваних фінансами, тривалий час йде наукова дискусія. Будемо виходити з того, що фінанси виконують перш за все дві функції: розподільну і обліково-контрольну.

Розподільча функція проявляється в тому, що за допомогою фінансів відбувається розподіл і перерозподіл внутрішнього валового продукту і національного доходу як між учасниками суспільного виробництва, галузями господарства, регіонами, так і всіма членами суспільства, а також між сферою матеріального виробництва та соціально-культурною сферою. За допомогою розподільчої функції фінансів здійснюється первинне розподіл вартості створеного економічного продукту і формування первинних доходів, грошових надходжень у різні сфери і сектори економіки, власникам факторів виробництва, учасникам виробничого процесу, в бюджетні і в позабюджетні фонди. Сюди ж слід віднести утворення і розподіл прибутку підприємств.

Розподільна функція фінансів зачіпає і використання амортизаційного фонду як частини фонду відшкодування.

Слід звернути увагу на те, що завдяки фінансам у розподіл втягується також частина національного багатства. Це має місце, наприклад, при розподілі накопиченого раніше виробничого потенціалу, при відшкодуванні збитку від стихійних лих і в інших випадках.

Фінансові методи розподілу поширюються на фізичних і юридичних осіб, які є учасниками всього відтворювального процесу. У розпорядженні цих осіб знаходяться фонди цільового призначення. В якості таких осіб можна виділити: державні підприємства, організації, установи, населення.

Фінансовий метод розподілу поширюється на всі рівні управління економікою, він проявляється на федеральному рівні, на рівні суб'єктів федерації, на місцевому рівні, за допомогою фінансів відбувається розподіл грошових коштів практично всіх господарських осередків. Всі ці види розподілу організуються і здійснюються через діяльність різних ланок фінансової системи. Так, наприклад,

228

внутрихозяйственное розподіл коштів здійснюється фінансами підприємств, внутрішньогалузевий - фінансами підприємств, комплексів, асоціацій, міжгалузеве і міжтериторіальне - державним бюджетом та позабюджетними фондами.

Розподільна функція фінансів відіграє важливу роль в обслуговуванні відтворювального процесу в цілому, активно впливаючи на нього. На основі цієї функції здійснюється відшкодування спожитих засобів виробництва, освіта доходів, формуються фонди цільового призначення, необхідні для розвитку виробництва та стимулювання активної виробничої діяльності, зосереджуються ресурси для забезпечення загальнодержавних потреб, для розвитку соціально-культурної сфери, для внутрішньогалузевого міжрегіонального розподілу коштів.

Інша функція фінансів - обліково-контрольна - проявляється в тому, що вони є універсальним знаряддям обліку і контролю з боку суспільства за виробництвом, розподілом і обігом економічного продукту. Фінансовий аналіз, облік і контроль дозволяють виявляти ті диспропорції, які складаються в розподілі грошових засобів, де несвоєчасно створюються фінансові ресурси, де затримується надходження цих ресурсів у розпорядження різних суб'єктів господарювання, де неекономно і неефективно вони витрачаються. Зрозуміло, ця функція діє в тісній єдності з першою - розподільчою функцією. Саме в процесі розподілу і проявляється обліково-контрольна функція фінансів.

Можна сказати, що ці дві функції представляють дві сторони одного і того ж економічного процесу. Для повноцінного і ефективного застосування обліково-контрольної функції фінансів важливо мати достовірну фінансову інформацію, тобто вміти збирати, систематизувати, розраховувати, аналізувати показники, які містяться в бухгалтерській, статистичній та оперативної звітності. Фінансова інформація полягає у фінансових показниках, які є різновидом вартісних показників, але на відміну від них фінансові показники дозволяють характеризувати, оцінювати всі сторони роботи підприємств, організацій і виявляти результати господарської діяльності і на цій основі приймати заходи, спрямовані на поліпшення використання фінансів. Кваліфікований фінансовий облік і контроль, доповнений аналізом, - важливий засіб зміцнення фінансової дисципліни в господарстві в цілому і у всіх його ланках. Фінансова дисципліна передбачає обов'язковий для всіх порядок ведення фінансів, дотримання встановлених норм і правил виконання фінансових зобов'язань, дотримання фінансового законодавства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =