Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче виробництво / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Гатіно А.М.. Цивільне право, 2009 - перейти до змісту підручника

17.2. Договір дарування

загрузка...

За договором дарування одна сторона (дарувальник) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (обдаровуваному) річ у власність або майнове право (вимога) до себе або до третьої особи або звільняє або зобов'язується звільнити її від майнового обов'язку перед собою або перед третьою особою (п. 1 ст. 572 ГК РФ).

За наявності зустрічної передачі речі або права або зустрічного зобов'язання договір не визнається даруванням.

Обіцянка безоплатно передати кому-небудь річ або майнове право або звільнити кого-небудь від майнової обов'язки (обіцянку дарування) визнається договором дарування і пов'язує обіцяв, якщо обіцянку зроблено в належної форми і містить ясно виражене намір зробити в майбутньому безоплатну передачу речі чи права конкретній особі або звільнити його від майнової обов'язки.

Обіцянка подарувати усе своє майно або частину всього свого майна без вказівки на конкретний предмет дарування в вигляді речі, права чи звільнення від обов'язку мізерно.

Дарування, супроводжуване передачею дару обдаровуваному, може бути зроблене усно, за винятком наступного.

По-перше, договір дарування рухомого майна повинен бути укладений у письмовій формі у випадках, коли:

1) дарувальником є ??юридична особа й вартість дарунка перевищує п'ять встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці;

2) договір містить обіцянку дарування в майбутньому.

По-друге, договір дарування нерухомого майна підлягає державній реєстрації (ст. 574 ГК РФ).

Передача дару здійснюється за допомогою його вручення, символічної передачі (вручення ключів і т.п.) або вручення правовстановлюючих документів.

Не допускається дарування, за винятком звичайних подарунків, вартість яких не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці:

1) від імені малолітніх і громадян, визнаних недієздатними, їх законними представниками;

2) працівникам лікувальних, виховних установ, закладів соціального захисту та інших аналогічних установ громадянами, що перебувають у них на лікуванні, змісті або вихованні, чоловіками й родичами цих громадян;

3) державним службовцям і службовцям органів муніципальних утворень встановлено повний заборона отримувати від фізичних та юридичних осіб винагороди (подарунки, грошові винагороди, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат й інші винагороди), пов'язані з виконанням посадових обов'язків, у тому числі і після виходу на пенсію;

4) у відносинах між комерційними організаціями (ст.

575 ГК РФ).

Обдаровуваний має право у будь-який час до передання йому дарунка від нього відмовитися. У цьому випадку договір дарування вважається розірваним. Якщо договір дарування укладений у письмовій формі, відмова від дару повинен бути здійснений також у письмовій формі. У разі, коли договір дарування зареєстрований, відмова від прийняття дарунка також підлягає державній реєстрації. Якщо договір дарування був укладений у письмовій формі, дарувальник має право вимагати від обдаровуваного відшкодування реальних збитків, завданих відмовою прийняти дар (ст. 573 ГК РФ).

Юридична особа, якій річ належить на праві господарського відання або оперативного управління, має право подарувати її за згодою власника, якщо законом не передбачено інше. Це обмеження не поширюється на звичайні подарунки невеликої вартості. Дарування майна, що перебуває у спільній власності, допускається за згодою всіх учасників спільної власності (ст. 576 ЦК РФ).

Також можливе дарування належить дарувальнику права вимоги до третьої особи. При даруванні дарувальник має право відмовитися від виконання договору, що містить обіцянку передати в майбутньому обдаровуваному річ або право або звільнити обдаровуваного від майнової обов'язки, якщо після укладення договору майновий чи сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося настільки, що виконання договору в нових умовах приведе до істотного зниження рівня його життя. Дарувальник має право відмовитися від виконання договору, що містить обіцянку передати в майбутньому обдаровуваному річ або право або звільнити обдаровуваного від майнової обов'язки, з підстав, що дає йому право скасувати дарування (ст. 577 ЦК РФ).

Дарувальник має право скасувати дарування, якщо обдаровуваний вчинив замах на його життя, життя кого-небудь з членів його сім'ї чи близьких родичів або зумисне завдав дарувальнику тілесні ушкодження.

У разі навмисного позбавлення життя дарувальника обдаровуваним право вимагати в суді скасування дарування належить спадкоємцям дарувальника.

Дарувальник має право вимагати в судовому порядку скасування дарування, якщо звернення обдаровуваного з подарованої річчю, що представляє для дарувальника велику немайнову цінність, створює загрозу її безповоротної втрати. На вимогу заінтересованої особи суд може скасувати дарування, вчинене індивідуальним підприємцем або юридичною особою в порушення положень закону про неспроможність (банкрутство) за рахунок коштів, пов'язаних з його підприємницькою діяльністю, протягом шести місяців, що передували оголошенню такої особи неспроможним (банкрутом).

У договорі дарування може бути обумовлено право дарувальника скасувати дарування у разі, якщо він переживе обдаровуваного. У разі скасування дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути подаровану річ, якщо вона збереглася в натурі до моменту скасування дарування (ст. 578 ГК РФ).

Правила про відмову від виконання договору дарування про скасування дарування не застосовуються до звичайних подарунків невеликої вартості.

Права обдаровуваного, якому за договором дарування обіцяно дар, не переходять до його спадкоємців (правонаступників), якщо інше не передбачено договором дарування. Обов'язки дарувальника, що обіцяв дарування, переходять до його спадкоємців (правонаступників), якщо інше не передбачено договором дарування.

Пожертвою визнається дарування речі або права в загальнокорисних цілях. Пожертвування можуть робитися громадянам, лікувальним, виховним закладам, установам соціального захисту й інших аналогічних установ, благодійним, науковим і навчальним установам, фондам, музеям і іншим установам культури, громадським і релігійним організаціям, а також державі і муніципальних утворень. На прийняття пожертви не потрібно чийогось дозволу або згоди. Пожертвування майна громадянину має бути, а юридичним особам може бути обумовлено жертводавцем використанням цього майна за певним призначенням. При відсутності такої умови пожертвування майна громадянину вважається звичайним даруванням, а в інших випадках пожертвуване майно використовується обдаровуваним відповідно до призначення майна (ст. 582 ЦК РФ).

Юридична особа, яка приймає пожертвування, для використання якого встановлене певне призначення, повинне вести відособлений облік всіх операцій по використанню пожертвуваного майна. Якщо використання пожертвуваного майна відповідно до зазначеного жертводавцем призначенням стає внаслідок обставин, що змінилися неможливим, воно може бути використано за іншим призначенням лише за згодою жертводавця, а в разі смерті громадянина-жертводавця або ліквідації юридичної особи - жертводавця за рішенням суду. Використання пожертвуваного майна не у відповідності із зазначеним жертводавцем призначенням або зміна цього призначення з порушенням правил дає право жертводавці, його спадкоємцям чи іншому правонаступника вимагати скасування пожертвування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =