Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільний процес >
« Попередня Наступна »
П.В. Алексій, Н.Д. Амаглобелі. Цивільне процесуальне право Росії: Підручник для вузів. - М.: ЮНІТІДАНА. - 432 с., - Перейти до змісту підручника

17.1. Поняття і сутність окремого провадження

загрузка...

Особливе виробництво - це порядок розгляду віднесених до компетенції суду цивільних справ, для яких характерні відсутність спору про право і, як наслідок цього, відсутність сторін спору з Противоположение юридичними інтересами.

В особливому виробництві розглядаються і вирішуються цивільні справи, за якими обов'язково в судовому порядку необхідно підтвердити наявність або відсутність юридичних фактів або зобов'язань, від яких залежить припинення, зміну або виникнення особистих чи інших майнових цивільних прав.

Громадянин звертається до суду із заявою про оголошення громадянина померлим, так як пройшло шість років з моменту його зникнення, для того щоб вступити в право успадкування рухомим і нерухомим майном або пайова участь у цивільному обороті.

У справах окремого провадження можливий спір про факт, який вимагає обов'язкового судового підтвердження, оскільки не завжди встановлюваний судом факт є очевидним і стосовно його існування є суперечливі судження.

Суд повинен переконатися в існування чи неіснування у всіх подібних випадках фактів шляхом перевірки та складання наявних доказів, виявленні протиріч у судженнях зацікавлених осіб.

Суперечка про факт в особливому виробництві можливий, і його наявність або відсутність має бути встановлено судом, якщо спір про факт не перейшов в суперечку про праве1.

Якщо при розгляді справи в порядку окремого провадження виникає спір про право, підвідомчий судам, суд повинен залишити заяву без розгляду і роз'яснити зацікавленим особам їх право пред'явити позов на загальних підставах (ст. 263 ЦПК).

1

Див: Добровольський А.А., Іванова С.А. Основні проблеми позовної форми захисту права. - М., 1979. - С. 151-154.

260

Особливе виробництво відноситься до спеціального (спрощеним) виробництва по захисту порушеного або оскарженого права. В особливому виробництві відсутній спір про право, в ньому немає матеріально-правової вимоги однієї особи до іншого. Однак у справах окремого провадження може мати місце спір про факт.

У зв'язку з цим особливого виробництво можна вважати безперечним остільки, оскільки в ньому відсутній спір про право, який має місце в позовному провадженні.

Відповідно до ст. 262 ЦПК в порядку окремого провадження розглядаються справи:

- про встановлення фактів, що мають юридичне значення; - про усиновлення (удочеріння) дитини; - про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим;

- про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від 14 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїми доходами;

- про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним (емансипації);

- про визнання рухомої речі безхазяйне та визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ;

- про відновлення прав за втраченим цінних паперів на пред'явника або ордерним цінних паперів (викличний виробництво);

- про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар і примусовий психіатричний огляд;

- про внесення виправлень або змін до записів актів цивільного стану ;

- за заявами про вчинені нотаріальні дії або про відмову в їх вчиненні;

- за заявами про відновлення втраченого судового провадження.

Федеральними законами до розгляду в порядку окремого провадження можуть бути віднесені й інші справи.

Справи окремого провадження розглядаються і вирішуються судом за загальними правилами позовного провадження з особливостями, встановленими гл. 27-38 ЦПК. Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявників та інших зацікавлених осіб.

У випадку, якщо при подачі заяви або розгляді справи в порядку окремого провадження встановлюється наявність спору про

261

право, підвідомчого суду , суд виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду, в якому роз'яснює заявникові та іншим зацікавленим особам їх право вирішити суперечку в порядку позовного провадження.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =