загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Податки та оподаткування >
« Попередня Наступна »
Ф.Н.Філіна, І.А.Толмачев. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: відповіді на всі спірні питання, 2008 - перейти до змісту підручника

17.1. Передача майна до статутного капіталу

загрузка...

При передачі майна, нематеріальних активів та майнових прав в якості внеску до статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств або пайових внесків до пайових фондів кооперативів потрібно відновити ПДВ.

При цьому за основними засобами та нематеріальними активами відновлювати слід суми податку в розмірі, пропорційному їх залишкової (балансової) вартості без урахування переоцінки. Відновлений ПДВ має право прийняти до відрахування приймаюча організація. Сума відновленого податку вказується в документах, якими оформляється передача зазначених майна, нематеріальних активів та майнових прав.

Додамо, що у випадках, встановлених п. 3 ст. 170 Податкового кодексу РФ (тобто в тому числі і при передачі в статутний капітал), передає, повинна зареєструвати в книзі продажів той рахунок-фактуру, на підставі якого ПДВ раніше був прийнятий до відрахування.

Рахунок-фактура реєструється на суму відновленого ПДВ (п. 16 Правил). При цьому вносити зміни в книгу покупок не потрібно (Лист Мінфіну Росії від 16 листопада 2006 р. N 03-04-09/22).

Однак яка отримує сторона повинна зареєструвати в книзі покупок документи, на підставі яких проводиться передача майна (майнового права), і зберігати їх (або їх копії) в журналі обліку отриманих рахунків-фактур. Реєстрація цих документів у книзі покупок здійснюється в момент виникнення права на податковий відрахування (п. п. 5, 8 Правил).

Приклад. ТОВ "Альфа" є одним із засновників ТОВ "Сигма". В якості внеску до статутного капіталу нової фірми ТОВ "Альфа" внесло основний засіб. Його балансова вартість становить 800 000 руб. А сума нарахованої до моменту передачі до статутного капіталу амортизації - 200 000 руб. Грошова оцінка вкладу склала 900 000 руб.

На рахунках бухгалтерського обліку ТОВ "Альфа" зроблені такі записи: Дебет 01, субрахунок "Вибуття основних засобів", Кредит 01, субрахунок "Основні засоби в експлуатації"

- 800 000 руб. - Списана первісна вартість основного засобу; Дебет 02 Кредит 01, субрахунок "Вибуття основних засобів"

- 200 000 руб. - Списана нарахована амортизація; Дебет 76 Кредит 01, субрахунок "Вибуття основних засобів"

- 600 000 руб. (800 000 - 200 000) - списана залишкова вартість основного засобу; Дебет 58 Кредит 76

- 900 000 руб. - Висвітлено внесок до статутного капіталу; Дебет 76 Кредит 91, субрахунок "Інші доходи"

- 300 000 руб. (900 000 - 600 000) - відображено перевищення договірної вартості майна над його залишковою вартістю;

Дебет 91, субрахунок "Інші витрати", Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

- 108 000 руб. (600 000 руб. X 18%) - відновлено ПДВ по основному засобу, переданому до статутного капіталу.

На рахунках бухгалтерського обліку ТОВ "Сигма" зроблені такі записи: Дебет 75 Кредит 80

- 900 000 руб. - Відображено заборгованість ТОВ "Альфа" за вкладом до статутного капіталу; Дебет 08 Кредит 75

- 792 000 руб. (900 000 - 108 000) - відображено основний засіб за вартістю, узгодженої засновниками, за вирахуванням ПДВ, який приймається до відрахування;

Дебет 01 Кредит 08

- 792 000 руб. - Прийнято до обліку основний засіб; Дебет 19 Кредит 75

126

- 108 000 руб. - Відображено ПДВ, відновлений засновником; Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ", Кредит 19

- 108 000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ, відновлений засновником.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =