Головна
загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

17.1. ОСНОВНІ ВИМОГИ, ЗАПРОПОНОВАНІ До МЕНЕДЖЕРУ

загрузка...

У сучасному розумінні менеджер? це керівник або керуючий, що займає постійну посаду і наділений повноваженнями в галузі прийняття рішень з конкретних видів діяльності фірми в ринкових умовах. Прийняті менеджером рішення в умовах властивого ринку ризику і невизначеності ситуації повинні бути обгрунтованими і вироблятися на базі новітніх методів оптимізації управління: різноманітних розрахунків за допомогою комп'ютерної техніки.

Основними вимогами, що пред'являються до менеджера, є:

? наявність загальних знань в області управління підприємством;

? компетентність у питаннях технології виробництва фірми;

? володіння навичками не тільки адміністрування, а й підприємництва, уміння володіти ситуацією на ринках, виявляти ініціативу й активно перерозподіляти ресурси фірми в найбільш вигідних сферах застосування;

? прийняття обгрунтованих і компетентних рішень;

? наявність практичного досвіду і знань у галузі аналізу економічної ситуації на ринках;

? вміння аналізувати діяльність фірм-конкурентів;

? вміння передбачати тенденції розвитку господарської кон'юнктури, особливості попиту, заходів державного регулювання економіки у своїй країні і в інших країнах, на ринках яких фірма прагне посилити, або утримати свої позиції;

? вміння узгодження рішень з нижчестоящими співробітниками і розподіл участі кожного в їх виконанні;

? знання досконало своїх прямих підлеглих, їх здібностей і можливостей виконання конкретної доручається ним роботи;

? знання умов, що пов'язують підприємство і працівників, і захист інтересів обох сторін на справедливій основі;

? усунення нездатних з метою утримання єдності і правильності функціонування фірми.

За словами А. Файоля керівник повинен усунути або запропонувати усунення всякого функціонера, що став з якої-небудь причини не здатним виконувати покладені на нього завдання. Ця вимога боргу завжди складне, часто тяжке. Цей обов'язок викликає до вищим моральним якостям начальника і, зокрема, до відомого громадянській мужності, яке часом важче проявити, ніж військову хоробрість.

Ринкова економіка викликає потребу в керуючих, які відносяться до справи творчо, добре інформовані, вміють найкращим чином використовувати ресурси і забезпечувати ефективність функціонування фірми.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =