Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

17.1. Основні поняття, цілі, принципи, концепція управління персоналом

загрузка...
Головним ресурсом будь-якої організації є людський ресурс. Сукупність усіх людських ресурсів організації називають кадрами, персоналом. Зазвичай термін «людські ресурси» вживають щодо потенційних можливостей складу працівників організації або, інакше кажучи, мається на увазі виробнича потужність працівників. Терміни «кадри», «персонал» застосовують щодо фактичного складу, при цьому терміну «персонал» віддається перевага, оскільки термін «кадри» враховує лише здатність людини до праці і не враховує у достатній мірі особистісні якості працівника.

Управління персоналом - цілеспрямована діяльність керівників усіх рівнів управління організації та працівників структурних підрозділів системи управління персоналом, яка включає розробку стратегії кадрової політики, концепцію, принципи, методи і технологію управління персоналом організації.

Головні цілі управління персоналом - внесок у розвиток і прибуток організації, які досягаються через забезпечення організації висококваліфікованими і зацікавленими працівниками, через ефективне використання їх майстерності і творчих можливостей, через задоволення соціальних потреб людини на виробництві (задоволення роботою , самовираження, комфортність міжособистісних відносин та ін

).

Основу концепції управління персоналом як систему теоретико-методологічних поглядів, принципів і методів в даний час складають зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти відповідно до завдань, що стоять перед організацією .

Принципи управління персоналом - норми, правила, вимоги, якими повинні керуватися працівники системи управління персоналом:

- принцип науковості (об'єктивності) управління персоналом;

- принцип системності - тісний ув'язка рішень економічного, соціально-культурного, технологічного характеру в процесі управління;

- принцип ефективності - досягнення поставлених цілей в короткий термін і з найменшими втратами людської енергії;

- принцип основної ланки;

- принцип оптимальності співвідношення між централізмом і демократизмом;

167

- поєднання єдиноначальності і колегіальності;

- контроль і відповідальність за виконання рішень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =