Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Н. Е. Ревська. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с., 2001 - перейти до змісту підручника

17.1. Общепсихологическое поняття мислення

загрузка...

Мислення - найбільш складний когнітивний процес, який грає важливу роль в діяльності керівника. Це соціально обумовлений і нерозривно пов'язаний з промовою процес відображення і пізнання явищ дійсності в їх істотних ознаках і взаємозв'язках.

Формується мислення на основі відчуття і сприйняття, але виходить далеко за їх межі. Характеристика мислення - це опис його основних властивостей; операцій, що утворюють процес мислення; його форм, видів, основних етапів.

Основні властивості мислення: нерозривний зв'язок з промовою, соціальний характер, узагальненість, опосередкованість, про-блемность.

112

Основні операції мислення: аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація, порівняння, категоризація та ін

Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід.

Основні види мислення: наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне (абстрактне).

Основні етапи розумового процесу. 1.

Виникнення проблемної ситуації, усвідомлення її чоло століттям, подання цієї ситуації як завдання. 2.

Розумовий пошук, який спрямований на аналіз, ос подумки, дозвіл завдання. 3.

Визначення принципу рішення, виникнення ключі виття ідеї, що сприяє знаходженню рішення. Для позна чення цього моменту в розумовому процесі використовують по нятия «інсайт», «осяяння», «функціональне рішення». 4.

Конкретизація загального рішення і його реалізація в пове деніі.

Ці загальні положення розкривають психологічний зміст мислення і складають основу для визначення його специфіки в діяльності керівника.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =