Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Л. П. Ануфрієва, К.А Бекяшев, Г. К. Дмитрієва та ін. Міжнародне приватне право: Підручник / Відп. ред. Г. К. Дмитрієва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 688 с., 2004 - перейти до змісту підручника

17.1. Колізійні принципи у сфері міжнародних трудових відносин

загрузка...

Поряд з цивільно-правовими відносинами предметом міжнародного приватного права є також трудові відносини з іноземним елементом. Право, що регулює трудові відносини, носить двоїстий характер: йому крім частноправового елемента притаманний і елемент публічно-правовий. На думку Л. А. Лунца, не можна сказати, щоб було ясно, які питання належать до публічно-правових, а які-до цивільно-правових елементам трудового права282. В. П. Звеков вважає, що система норм, що впливають на трудові відносини з іноземним елементом, утворює підгалузь міжнародного приватного права - міжнародне приватне трудове право, яке складається з матеріально-правових та колізійних предпісаній283. У числі джерел міжнародного приватного трудового права значну роль відіграють статути та положення про персонал міжнародних організацій, що обумовлено особливостями транснаціональних трудових відносин.

В області трудових відносин склалися такі основні колізійні принципи. 1.

Свобода вибору права (автономія волі-lex voluntatis). Цей принцип застосовується у Великобританії, Італії, Канаді, ФРН, Польщі. Наприклад, згідно зі ст. 32 Закону Польщі 1965 про міжнародне приватне право «сторони можуть підпорядкувати трудові правовідносини обраному їм законом, якщо він знаходиться у взаємозв'язку з цими правовідносинами».

2.

Закон місця роботи (lex loci laboris). Відповідно до цього принципу до іноземців застосовується закон країни місця роботи. Він закріплений у законодавстві Австрії, Албанії, Угорщини, Іспанії, Росії, Швеції та інших країн. Наприклад, відповідно до § 51 угорського Закону про міжнародне приватне право 1979 до трудового правоотношению, якщо нормативний акт не передбачає іншого, застосовується закон тієї держави, на території якого слід виконувати роботу. 3.

Закон місця знаходження роботодавця. Відповідно до цього колізійним принципом, якщо згідно з трудовим дого злодію роботу слід виконувати на території декількох держав, до трудового відношенню застосуються закон місця знаходження, місця проживання або місця комерційної діяльності роботодавця.

Згідно ст. 101 Закону Румунії стосовно регулювання відносин міжнародного приватного права 1992 трудовий договір підпорядковується, якщо тільки сторони не домовилися про інше, закону тієї держави, на території якого: а) працівник звичайно виконує свою роботу згідно з угодою, навіть якщо тимчасово він спрямований в інше держава; б) знаходиться підприємство, яка найняла працівника, якщо такий працівник виконує роботу, в силу характеру самої своєї діяльності, в декількох державах; в разі, коли тим не менш існує тісніший зв'язок договору з іншою державою, застосовним є закон цього государства284.

Аналогічний принцип закріплений у ст. 30 введеного закону до Німецького цивільного уложенію285. 4.

Закон прапора судна (lex flagi). Трудова угода працівника, виконуючого службу на водному або повітряному транспорті, регламентується законом країни, де зареєстровано транспортний засіб. Наприклад, згідно зі ст. 57 КТМ РФ порядок прийому на роботу членів екіпажу судна (у тому числі іноземців), їх права та обов'язки, умови праці та оплати праці, а також порядок і підстави їх звільнення визначаються трудовим законодавством Російської Федерації і КТМ РФ.

Стаття 140 Румунського закону говорить: закон прапора морського чи річкового судна або закон тієї держави, в якому повітряне судно було зареєстровано, регулює договір найму екіпажу судна, якщо сторони не обрали інший закон286. 5.

Особистий закон роботодавця-фізичної чи юридичної особи (lex personalis або lex societalis). Наприклад, якщо працівники угорського роботодавця виконують роботу за кордоном по відрядженні або на більш тривалої зарубіжної службі, то до правовому відношенню слід застосовувати угорський закон. Даний принцип застосовується також і тоді, коли місце роботи визначити точно неможливо (наприклад, зважаючи відряджень) або робота підлягає виконанню у двох або більше країнах. 6.

Закон країни укладення контракту про найм (lex loci contractus). Наприклад, за законодавством Англії та США до трудових відносин, укладеними в цих країнах, застосовується місцеве право. На думку російських вчених, екстериторіальне застосування трудового права допустимо в двох випадках: а) за допомогою укладення спеціальної угоди, б) іноземне право застосовується у всіх випадках, коли колізійні норми прямо відсилають до іноземного закону287. Будь-яка держава має право заборонити на своїй території застосування норм іноземного трудового права, якщо вони суперечать публічному порядку.

Деякі держави прагнуть розширити екстериторіальне дію свого трудового законодавства. До таких актів, наприклад, належать закони США про справедливі умови праці, про інвалідів, про заборону дискримінації літніх трудящих. Ці закони діють не тільки на території США; але поширюються на трудові відносини проживають за кордоном американських громадян з американськими компаніями, які функціонують за межами США2.

У Російській Федерації застосування законодавства про працю держав - членів СНД можливе лише на базі відповідних міждержавних угод.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =