Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

16.8. Основи аналізу інвестицій в цінні папери

загрузка...
На сьогоднішній день досить добре розроблені методи аналізу вкладень в акції та облігації. Не заглиблюючись у подробиці, розглянемо лише декілька основоположних аналітичних залежностей, в першу чергу формули визначення дохідності інвестицій. Прибутковістю цінного паперу називають відношення отриманого за даною папері доходу до вартості її покупки.

В акцій розрізняють поточну і сукупну прибутковість. Поточний дохід по акції дорівнює дивіденду, а поточна прибутковість акцій ДТА) визначається за формулою:

Д

ДТА = Ц X 100%,

де Д - дивіденд за акції; Ц - курсова ціна акції.

До сукупного доходу крім поточного доходу включається ще й приріст (зниження) курсової ціни акції, тобто сукупна прибутковість акції (ДСА) дорівнює:

Д + щ

ДСА = ц X 100%

або

АЦ

ДСА = Ц X 100%,

де АЦ - зміна курсової ціни акції.

Курс акції теоретично визначається розміром доходу, по ній виплачуваного, в зіставленні з банківською ставкою відсотка.

Таким чином, класична формула для визначення курсу акцій така:

Д

л

де Я - поточна ринкова ставка відсотка.

Поточна прибутковість облігації (ДТО) визначається аналогічно поточної прибутковості акції (поточну прибутковість можна визначати тільки у купонних облігацій):

К

ДТО = Ц х 100%,

224

де К - ставка купона;

До - курсова ціна облігації. Кінцева прибутковість облігації (ДКО) розраховується за формулою:

ДКО ДТО

N - Ц Цо х п х 100%,

де N - ціна погашення облігації, що дорівнює номіналу; п - кількість років до погашення.

Наведена формула розрахунку ДКО вірна за умови рівноцінності всіх купонів. У випадку з плаваючою купонною ставкою зручно користуватися наступною формулою:

п +1

I s? - Ц

ДКО = "= ~ Ц-х 100%,

де - сьогоднішня вартість 1-го грошового надходження.

У розглянутому випадку по облігації виплачується п купонів і ще одне надходження від погашення облігацій. Sj розраховуються за формулою:

С

1 + в,

де С {- розмір 1 - го грошового надходження;

Я {- поточна ринкова процентна ставка на термін до /-го грошового надходження. І у акцій, і у облігацій поточна прибутковість залежить від частоти виплат доходу. Наведені вище формули застосовні для виплат з періодичністю один раз на рік. В інших випадках (наприклад, при виплатах дивідендів раз на квартал) слід враховувати можливість реінвестування (нового вкладення) отриманих доходів, що збільшує прибутковість в перерахунку на рік. Формули поточної прибутковості акцій і облігацій в цьому випадку видозмінюються наступним чином:

і відповідно:

1 + ЦУ

1 + ^

1

х 100%

х 100%,

де ДГ - річний дивіденд;

Кг - річна купонна ставка; п - кількість виплат на рік.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =