загрузка...
Головна >
Гуманітарні науки >
Демографія >
« Попередня Наступна »
Вишневський А.Г.. Демографічна модернізація Росії М.: Нове видавництво,. - 608 с. - (Нова історія)., 2006 - перейти до змісту підручника

16.7 Тривалість здорового життя

загрузка...

Подовження людського життя в ході демографічної модернізації досягається як за рахунок загального поліпшення здоров'я населення , зокрема запобігання фатальних змін здоров'я, що ведуть до передчасної смерті, так і за рахунок продовження, іноді дуже істотної, життя невиліковно хворих. Остання обставина може вести до накопичення в населенні хронічно хворих людей і збільшенню середнього часу, прожитого в стані інвалідності або, принаймні, неповного здоров'я.

Порівняно недавно з'явилися методи однакової оцінки тривалості здорового життя, засновані на використанні добре розробленого інструментарію демографічних таблиць і дозволяють описувати тривалість здорового життя на тому ж методологічному мовою, що й загальну тривалість життя, і порівнювати обидві ці тривалості між собою. Правда, оцінки 310 тривалості здорового життя спираються на набагато менш до-стоверную, порівняно із статистикою смертності, статистичну базу, і в цьому сенсі досить приблизні. Проте, перші кроки зроблені, і можна сподіватися, що в міру накопичення статистичного матеріалу і поглиблення аналізу ці оцінки будуть набувати все більшу надійність і достовірність.

Одне з перших великомасштабних досліджень тривалості здорового життя було виконано експертами ВООЗ, які оцінили її величину для всіх країн - членів цієї міжнародної організації.

Згідно з дослідженням ВООЗ, в 2001 році за тривалості здорового життя Росія займала 107 місце в списку зі 191 країни. Таблиці 16.17 і 16.18 дозволяють порівняти російські показники з показниками деяких інших великих промислових країн.

Таблиця 16.17. Очікувана тривалість здорового життя в деяких країнах, 2001, роки

Рангове Обидва Чоловіки Жінки

Країна місце статі, При народженні У 65 років При народженні У 65 років

в списку ВООЗ при народженні Росія 107 56,7 51,5 8,5 61,9 12,7 Японія 1 73,6 71,4 17,7 75,8 20,7 Франція 7 71,3 69,0 16,6 73,5 19,1 Німеччина 17 70,2 68,3 15,0 72,2 17,7 Великобританія 23 69,6 68,4 15,0 70,9 16,9 США 29 67, 6 66,4 14,9 68,8 16,6 Джерело: World health report 2002.

Таблиця 16.18. Втрати часу здорового життя в деяких країнах, 2001

Країна В роках У% до загальної тривалості життя Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Росія 7,4 10,4 12,6 14,4 Японія 6,5 8, 9 8,3 9,6 Франція 6,6 9,5 8,7 11,4 Німеччина 6,8 8,9 9,1 10,9 Великобританія 6,6 9,0 8,8 11,3 США 8,0 10,7 10,8 13,5 Джерело: World health report 2002.

Слід відзначити ще одне дослідження, присвячене вивченню очікуваної тривалості здорового життя в Росії (Андрєєв,

Школярів, МакКі 2002). Інформаційною базою для нього послужили результати опитувань про самооцінку здоров'я в рамках дослідження World Values ??Surveys and European Values ??Surveys (WVS) в 1990-1993 і I995-I997 роках і Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS).

У таблиці 16.19 і на малюнку 16.26 наведені деякі результати цього дослідження - порівняння Росії з трьома великими регіонами Європи.

Як наочно видно на малюнку 16.26, відмінність Росії від країн і Східної та Західної Европи8 по тривалості здорового життя жінок помітно вище, ніж за загальною тривалістю життя у всіх трьох обраних віках, при тому, що і ті та інші досить великі. Це означає, що росіянкам всіх віків належить провести велику частину своєї майбутньої життя в стані ослабленого здоров'я - на відміну від

мешканок Східної, а тим більше Західної Європи. 311

Малюнок 16.26. Відмінність тривалості загальної e (x) і здоровою h (x) життя в Росії від країн Східної та Західної Європи при значеннях x = 20, 45 і 65 рокам, роки

20 років 45 років 65 років

Східна Західна Східна Західна Східна Західна

Європа Європа Європа Європа Європа Європа

Жінки

20 років 45 років 65 років

Східна Західна Східна Західна Східна Західна

Європа Європа Європа Європа Європа Європа

Джерело: Андрєєв, Школярів, МакКі 2002: 119.

Таблиця 16.19. Очікувана тривалість життя e (x) і тривалість здорового життя h (x) в віках 20, 45 і 65 років у Росії і трьох регіонах Європи, х - вік, роки У віці 20 років У віці 45 років У віці 65 років Чоловіки e ( 20) h (20) e (45) h (45) e (65) h (65) Росія 41,9 36,7 22,4 17,3 11,4 6,7 Східна Європа 49,1 41,9 26 , 6 20,5 12,7 8,3 Західна Європа 54,5 50,4 31,2 27,6 15,0 12,5 Північна Європа Жінки 54,2 50,6 30,7 27,7 14,5 12 , 4 Росія 54,2 40,6 31,1 18,5 15,2 5,8 Східна Європа 56,8 44,5 32,8 22,7 15,9 9,3 Західна Європа 60,2 53,7 36 , 0 30,3 18,1 14,0 Північна Європа 60,6 55,5 36,3 32,0 18,7 15,6

Джерело: Андрєєв, Школярів, МакКі 2002:18 .

У чоловіків ситуація складніша. Відмінності від країн Східної Європи з тривалості здорового життя в віках 20 і 45 років менше, ніж за загальною тривалістю життя. Образно кажучи, вони могли б довше жити в повному здоров'ї, якби їм не загрожувала раптова смерть від зовнішніх, не пов'язаних зі станом здоров'я причин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =