Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Інноваційний менеджмент >
« Попередня Наступна »
В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Мариніна .. Економіка знань - СПб.: Пітер. - 528 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2003 - перейти до змісту підручника

16.6.1. Математичний опис моделі поділу ризику

загрузка...

Розглянемо розподіл коштів між двома підприємствами. Кожне з них характеризується середнім доходом і дисперсією відхилення від середнього доходу. Отримана сума доходу дорівнює

де а - частка коштів, що вкладаються в перше підприємство, Лі В - дохід на капітал, вкладений в перше і друге підприємство відповідно. Величина Мявляется випадкової, і для неї обчислюються математичне сподівання т і дисперсія Б.

Математичне сподівання обчислюється за формулою

Формула обчислення дисперсії включає три доданків

О = а2VI + (1 - а) 202 + 2а (1-а) / 4ш) 2,

де 01 і?> 2 - дисперсія доходу по першому і другому підприємствам, / - коефіцієнт кореляції між доходами розглянутих підприємств.

Варіант 1. При т \ = т2 і повної незалежності підприємств (/ - 0) отримаємо наступне правило ділення коштів між підприємствами:

При істотно переважаючою дисперсії по другому підприємству, кращим виявляється вкладення коштів тільки в перше підприємство. При значенні Б2, близькому до нуля, перевага повинна віддаватися другому підприємству.

Варіант 2. При т 1 = т2 і прямої підприємницької залежності між підприємствами (/ = 1) виходить, що підсумкова сума доходу не залежить від значення а, і мінімальна дисперсія підсумкового доходабудетдостігнутапрі:

а = 1, якщо Х> 1 2,

. Варіант 3. При т1 = ш1і зворотній залежності підприємств (/ "-1) середня сума доходу не залежить від значення коефіцієнта а, а дисперсія буде мінімальна при

Комплексна оцінка варіантів розподілу коштів має вигляд гт-Б, де коефіцієнт г характеризує значимість для власника коштів доходу по відношенню до ризику.

Для власника значних коштів вкладення невеликої суми здійснюється, як правило, при великому значенні коефіцієнта р. Інвестор готовий вкладати кошти в заходи з великим можливим доходом, не звертаючи уваги на можливий ризик. Відповідно інвестор з малими засобами при вкладенні всіх своїх коштів буде вкрай обережний і значення коефіцієнта г невеликим. У цьому випадку велике значення має насамперед ризик, а не очікуваний дохід.

Інтегральна оцінка має вигляд

Р = г {ат \ + {\-а) т2) + а2 + а) 2 П2 + 2а (\-а) / ^ 0 \ 02,

Варіант 4. Якщо розглянути незалежні напрями вкладення коштів (/ "0), умовою досягнення мінімуму оцінки / є

а - (<т! - Т2) - 202) / (2Р1 + 202)

Варіант 5. У загальному випадку розподілу коштів між двома напрямками діяльності отримаємо наступне переважне значення частки коштів, що припадають на перший напрямок:

а = {202-2 {4ШЯ-г (т 1 - т2)) / (2 ?> 1 + 202-4/Ж02-

За аналогічною методикою можна побудувати правила розподілу між трьома і більше напрямками вкладення коштів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =