Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Гатіно А.М.. Цивільне право, 2009 - перейти до змісту підручника

16.6. Договір енергопостачання

загрузка...

Договір енергопостачання - це угода сторін, за яким енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання, пов'язаних зі споживанням енергії (п. 1 ст. 539 ГК РФ).

Для укладення даного договору у абонента має бути встановлено відповідає встановленим технічним вимогам енергоприймаючу пристрій, приєднане до мереж енергопостачальної організації, та інше необхідне устаткування, що забезпечує облік споживання енергії.

Предметом даного договору є енергія (електрична, теплова).

Сторонами за договором виступають енергопостачальна організація - юридична особа і абонент, яким може бути як громадянин, так і юридична особа.

У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, договір вважається укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі. Якщо інше не передбачено угодою сторін, такий договір вважається укладеним на невизначений термін і може бути змінений або розірваний. Якщо ж договір укладається з організацією, то необхідно укласти договір у письмовій формі, закріпивши в ньому всі необхідні умови. Договір енергопостачання, укладений на певний строк, вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, якщо до закінчення терміну його дії жодна із сторін не заявить про його припинення чи зміну або про укладення нового договору.

Якщо однією зі сторін до закінчення терміну дії договору внесено пропозицію про укладення нового договору, то відносини сторін до укладення нового договору регулюються раніше укладеним договором.

При даному договорі на енергопостачальну організацію покладається ряд обов'язків.

1. Подача енергії в належній кількості і з дотриманням належного режиму. Енергопостачальна організація зобов'язана подавати абоненту енергію через приєднану мережу у кількості, передбаченій договором енергопостачання, і з дотриманням режиму подачі, погодженого сторонами. Кількість поданої абоненту і використаної ним енергії визначається відповідно до даних обліку про її фактичне споживання. Договором енергопостачання може бути передбачено право абонента змінювати кількість прийнятої ним енергії, визначене договором, за умови відшкодування ним витрат, понесених енергопостачальною організацією у зв'язку із забезпеченням подачі енергії не в обумовленому договором кількості. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, він має право використовувати енергію в необхідній йому кількості (ст. 541 ГК РФ).

2. Енергопостачальна організація повинна подавати енергію певної якості. Якість поданого енергії має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами та іншими обов'язковими правилами або передбаченим договором енергопостачання. У разі порушення енергопостачальною організацією вимог, що пред'являються до якості енергії, абонент має право відмовитися від оплати такої енергії. При цьому енергопостачальна організація має право вимагати відшкодування абонентом вартості того, що абонент безпідставно зберіг внаслідок використання цієї енергії (ст.

542 ГК РФ).

У свою чергу на абонента покладаються обов'язки:

1. За змістом і експлуатації мереж, приладів та обладнання. Абонент зобов'язаний забезпечувати належний технічний стан і безпеку експлуатованих енергетичних мереж, приладів та обладнання, дотримувати встановлений режим споживання енергії, а також негайно повідомляти енергопостачальної організації про аварії, пожежі, несправності приладів обліку енергії та про інші порушення, що виникають при користуванні енергією. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, обов'язок забезпечувати належний технічний стан і безпеку енергетичних мереж, а також приладів обліку споживання енергії покладається на енергопостачальну організацію, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. Вимоги до технічного стану та експлуатації енергетичних мереж, приладів та обладнання, а також порядок здійснення контролю за їх дотриманням визначаються законом, іншими правовими актами та прийнятими відповідно до них обов'язковими правилами (ст. 543 ГК РФ).

2. З оплати енергії. Оплата енергії виробляється за фактично прийняте абонентом кількість енергії відповідно до даних обліку енергії, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або угодою сторін (ст. 544 ГК РФ).

Особливо потрібно розглянути зміна і розірвання договору енергопостачання. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, він має право розірвати договір в односторонньому порядку за умови повідомлення про це енергопостачальної організації та повної оплати використаної енергії. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає юридична особа, енергопостачальна організація має право відмовитися від виконання договору в односторонньому порядку у разі неодноразового порушення строків оплати енергії та неодноразової недобору енергії (ст. 546 ГК РФ).

Перерва в подачі, припинення або обмеження подачі енергії допускаються за згодою сторін, за винятком випадків, коли засвідчене органом державного енергетичного нагляду незадовільний стан енергетичних установок абонента загрожує аварією або створює загрозу життю і безпеці громадян. Про перерву в подачі, припинення або про обмеження подачі енергії енергопостачальна організація повинна попередити абонента.

Припинення або обмеження подачі енергії без узгодження з абонентом - юридичною особою, але з відповідним його попередженням допускається у встановленому законом або іншими правовими актами порядку у випадку порушення зазначеним абонентом зобов'язань з оплати енергії.

Перерва в подачі, припинення або обмеження подачі енергії без узгодження з абонентом і без відповідного його попередження допускаються в разі необхідності вжити невідкладних заходів щодо запобігання або ліквідації аварії за умови негайного повідомлення абонента про це.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =