загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

16.5. Маркетинг в електроенергетиці

загрузка...
Електроенергетика як галузь має специфічні особливості, які накладають свій відбиток на маркетингові дослідження. Слід зауважити, що до маркетингових досліджень в електроенергетиці з різних причин не приділяється належної уваги.

Однією з причин є монополія енергопостачальних організацій у продажу електричної і частково теплової енергії та монополія електроенергії як товару (силові процеси, електрофізичні та електрохімічні процеси, освітлення та інші).

У зв'язку з реформуванням електроенергетики монополізм підприємств галузі зменшується, розвиваються нові технології, виникають

163

альтернативні варіанти електропостачання та теплопостачання. Тому можна говорити про внутрішньогалузевої конкуренції підприємств електроенергетики і про конкуренцію альтернативних видів енергії та альтернативних джерел електричної та теплової енергії, створюваних поза галузі електроенергетика.

Таким чином, посилюється необхідність розвитку маркетингу в електроенергетиці.

Підприємства електроенергетики забезпечують споживачам електроенергії приєднання до електричних мереж їх електроустановок, продаж електричної енергії та потужності.

Для можливості приєднання до електричних та теплових мереж енергопостачальних організацій споживачам доводиться нести власні витрати на приєднання.

Предметом маркетингових досліджень підприємств електроенергетики тут має бути вивчення можливих витрат споживачів з підключення до годує мережам, т. к. економічно необгрунтовані витрати змусять споживачів вдатися до альтернативних рішень, що призведе до втрати потенційних покупців.

У теплопостачанні можливе застосування інших видів енергоносіїв, наприклад газу.

При тому ж самому обсязі електроспоживання підприємства електроенергетики зацікавлені у зменшенні споживаної потужності і її використанні поза пікових навантажень і особливо в нічний час. Цієї мети можна досягти при оптимальному встановленні та застосуванні системи тарифів.

У цьому зв'язку вивчення особливостей електроспоживання груп споживачів і окремих великих споживачів з метою узгодження економічних інтересів споживачів електроенергії та енергопостачальних організацій має стати найважливішим напрямом маркетингу в електроенергетиці.

Економія електроенергії при її споживанні представляє економічний інтерес не тільки для споживачів, але і для підприємств електроенергетики, т. к. розвиток енергетичних потужностей вимагає великих витрат, ніж заходи з економії електроенергії при її споживанні. Цей напрям роботи маркетингових підрозділів в електроенергетиці.

Підприємства електроенергетики з метою складання програми свого перспективного розвитку повинні вивчати попит на електроенергію в цілому і по окремих сегментах ринку електроенергії (групи споживачів).

Групи споживачів і конкретні споживачі мають різну платоспроможність і по-різному можуть реагувати на зміну тарифів на електроенергію. Вивчення платоспроможного попиту на електроенергію і вивчення еластичності попиту ще один напрям маркетингових досліджень в електроенергетиці.

164

Сегментацію ринку електроенергії можна проводити за різними напрямками, визначаючи їх конкретними умовами.

Традиційно здійснюється сегментація споживачів електроенергії по галузях, приєднаної потужності, групам споживачів, застосовуваним системам тарифів та ін Виходячи з цілей дослідження сегментація ринку споживачів електроенергії може здійснюватися за різними критеріями. Наприклад, можна запропонувати наступні напрямки сегментації ринку електроенергії для побутових споживачів:

- міське населення: проживає в багатоповерхових будинках; яке проживає в індивідуальних будинках; проживає в будинках з використанням для харчоприготування газові плити; яке проживає в будинках з електроплитами;

- сільське населення.

Конкурентами підприємства електроенергетики на споживчому ринку електричної та теплової енергії є ТЕЦ і котельні промислових підприємств і муніципальних утворень, а щодо електричної енергії - інші енергопостачальні організації.

Конкретного розгляду вимагає питання про економічну доцільність меж балансової та експлуатаційної відповідальності електричних мереж між мережевими підприємствами та споживачами електроенергії. Енергетичними підприємствами повинен проводитися аналіз слабких і сильних сторін своїх конкурентів.

Реклама, сервіс і РЯ повинні зайняти своє місце в маркетинговій діяльності електроенергетики.

Реклама може використовуватися для пропаганди енергозберігаючого обладнання і сучасних технологій застосування електричної та теплової енергії.

В електроенергетиці можна виділити надання сервісних послуг по різних напрямах.

Надання сервісних послуг підприємствам електроенергетики постачальниками обладнання та їх спеціалізованими сервісними фірмами з налагодження й випробувань устаткування, що поставляється. У ряді випадків постачальники обладнання пропонують послуги з монтажу обладнання. Така форма отримала останнім часом певний розвиток. У конкурентній боротьбі фірм-постачальників за інших рівних умов переможцями виявляються фірми, що надають найбільш повний та якісний набір сервісних послуг.

Надалі розвиток сервісних послуг фірм-постачальників повинно отримати в ремонті великого енергетичного устаткування.

В даний час існують різні невеликі організації, що здійснюють від імені фірм-виробників поставку обладнання та встановлення, пусконалагоджувальні роботи та ремонт цього обладнання.

165

Іншою формою сервісу в електроенергетиці може бути надання послуг з експлуатації та ремонту енергоустаткування, енергозбереження енергопостачальними організаціями споживачам енергетичних ресурсів.

Багато споживачів енергоресурсів не мають можливості організації власних енергетичних служб, що виконують весь необхідний обсяг робіт з експлуатації енергообладнання, хоча це може бути економічно і недоцільно.

Енергопостачальні організації як постачальники специфічного товару (електроенергії та теплової енергії), враховуючи єдність технологічного процесу ланцюжка виробництво - споживання, повинні бути зацікавлені в наданні сервісних послуг кінцевим споживачам. Це насамперед послуги з виконання вузькоспеціалізованих і вимагають високої кваліфікації персоналу робіт (релейний захист і автоматика, профілактичні випробування обладнання, ремонт деяких видів обладнання і т.п.).

Для електроенергетики важливе створення позитивного іміджу енергетичних підприємств. З цією метою повинні застосовуватися всі відпрацьовані напрями і методи взаємовідносин з громадськістю: встановлення доброзичливих контактів із споживачами, органами влади, громадськими організаціями, політичними партіями, інвесторами, кредиторами; проведення виставок, екскурсій, семінарів; періодичні виступи в засобах масової інформації; випуск проспектів, спеціальних видань, інформаційних матеріалів.

Контрольні питання

1. Що таке маркетинг?

2. Що є центральною ланкою в маркетингу?

3. Яка основна мета маркетингу?

4. Який основний девіз маркетингу?

5. Що включають в себе маркетингові рішення?

6. Які методичні підходи до дослідження ринку?

7. Що таке сегментація ринку?

8. Що таке реклама?

9. Що таке сервіс?

10. Розкрийте зміст поняття «взаємовідношення з громадськістю».

11. Що таке внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція в електроенергетиці?

12. Сегментація ринку в електроенергетиці.

13. У чому полягає сервіс в електроенергетиці?

14. У чому полягає взаємини з громадськістю в електроенергетиці?

166

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =