Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

16.4.6. Інші цінні папери

загрузка...
Серед інших цінних паперів, що мають значення для російського фондового ринку, можна виділити паї пайових інвестиційних фондів (ПІФів) і депозитарні свідоцтва. Деякі автори відносять до цінних паперів чеки.

Пай Піфа - цінний папір з унікальними властивостями. Унікальність полягає в практичній відсутності у цього цінного паперу конкретного емітента. Паї випускаються керуючими компаніями ПІФів і дають право вимагати частку в Піфе знову ж у керуючої компанії. Так як в деяких випадках керуюча компанія може бути замінена, то фактично зміниться і емітент паю, так як зміниться суб'єкт, щодо якого у власника паю є односторонні права.

Депозитарне свідоцтво (розписка) - цінний папір, що засвідчує права її власника на певну частку в пулі цінних паперів, які у депозитарії.

Депозитарні розписки набули поширення на всіх розвинених фондових ринках у зв'язку із зручністю виведення з їх допомогою на ринок цінних паперів іноземних емітентів. Схема така: якась структура - резидент країни, де випускаються депозитарні розписки (часто це авторитетний банк, наприклад Bank of New York) або її дочірня організація, зареєстрована в країні емітента цінних паперів, на які викуповуються розписки, - депонує пакет цінних паперів іноземного емітента в депозитарії.

Після цього реєструється випуск депозитарних розписок за встановленими правилами (зазвичай необхідна перевірка фінансового стану емітента базових цінних паперів). Депозитарні розписки виступають «внутрішніми» цінними паперами для країни, де вони емітовані, що істотно спрощує процедуру їх покупки для рядового інвестора.

Депозитарні розписки є оптимальним способом виходу російських цінних паперів на світові ринки, в першу чергу на самий місткий ринок капіталів - американський. Враховуючи значимість ринку США для розвитку російських програм залучення капіталів за допомогою депозитарних свідоцтв, розглянемо докладніше види депозитарних свідоцтв, що випускаються відповідно до американського законодавства.

Все що емітуються в США депозитарні розписки діляться на американські (АДР) (American Depository Receipts - ADR), які звертаються тільки всередині країни, і глобальні (ГДР), які можуть продаватися в інших країнах (зазвичай це країни Європи) (Global Depository Receipts - GDR). Процедура випуску НДР в цілому аналогічна випуску АДР, однак пов'язана з виконанням деяких додаткових вимог, обходиться дорожче і не дає очевидних переваг перед АДР (доступ іноземних інвесторів на ринках США все одно практично нічим не обмежений), тому АДР поширені набагато ширше, ніж НДР.

АДР бувають двох основних типів: спонсоровані і неспонсоровані. Неспонсіруемие розписки емітуються з ініціативи власників цінних паперів, а спонсоровані - з ініціативи емітента. Для реєстрації неспонсіруемих АДР потрібно лише підтвердження відповідності діяльності емітента цінних паперів законодавства своєї країни. Продаватися такі АДР можуть тільки на позабіржовому ринку і через спеціалізований бюлетень «Pink Sheets».

Існує чотири рівні спонсорованих АДР. Розписки першого і другого рівнів емітуються тільки на цінні папери, що вже знаходяться у вторинному зверненні. Спонсоровані АДР першого рівня аналогічні неспонсируемого розписках. Другий рівень передбачає надання в реєструючі органи фінансової звітності за міжнародними стандартами і дає можливість торгівлі через систему позабіржової торгівлі NASDAQ і фондові біржі.

АДР третього рівня випускаються на акції при їх первинному розміщенні. При реєстрації необхідно відповідати всім вимогам, що пред'являються до американських емітентів цінних паперів, і представити повний комплект відповідних документів. Крім того, АДР другого рівня на дані цінні папери

221

повинні пройти лістинг однієї з американських бірж. Третій рівень АДР становить найбільший інтерес для емітентів, так як тільки він і дозволяє залучати капітали. Однак витрати на реєстрацію АДР третього рівня істотно вище, ніж у випадку інших ДЦР.

Останній, четвертий тип АДР - обмежені АДР. Такі АДР випускаються як на цінні папери при первинному розміщенні, так і на перебувають у вторинному зверненні. Вони можуть розміщуватися і звертатися тільки серед певного крута осіб, які мають статус кваліфікованих покупців (англ. QIB - Qualified Institutional Buyer). Для реєстрації обмежених АДР пред'являються мінімальні вимоги, навіть звітність надається тільки на вимогу операторів ринку (QIB), а не в реєструючі органи.

Безумовно, що в умовах, поки вітчизняний капітал не в змозі здійснювати масштабні інвестиції, емісія депозитарних свідоцтв може стати важливим джерелом розвитку російської промисловості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =