загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Податки та оподаткування >
« Попередня Наступна »
Ф.Н.Філіна, І.А.Толмачев. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: відповіді на всі спірні питання, 2008 - перейти до змісту підручника

16.4.4. Складання рахунки-фактури при реалізації підприємства в цілому як майнового комплексу

загрузка...
При продажу підприємства в цілому як майнового комплексу виникає об'єкт оподаткування ПДВ. Оскільки право власності на підприємство переходить від продавця до покупця тільки в момент державної реєстрації права власності на підприємство, то, відповідно, обов'язок обчислити і заплатити ПДВ у продавця виникне в тому звітному (податковому) періоді, коли буде проведена державна реєстрація.

Відповідно до п. 4 ст. 158 Податкового кодексу РФ продавцем підприємства складається зведений рахунок-фактура із зазначенням в графі "Всього з ПДВ" ціни, за якою підприємство продано. При цьому у зведеному рахунку-фактурі виділяються в самостійні позиції основні засоби, нематеріальні активи, інші види майна виробничого та невиробничого призначення, сума дебіторської заборгованості, вартість цінних паперів і інші позиції активів балансу. До зведеному рахунку-фактурі додається акт інвентаризації.

Згідно п. 2 ст. 158 Податкового кодексу РФ у разі, якщо ціна, за якою підприємство продано, нижче балансової вартості реалізованого майна, для цілей оподаткування застосовується поправочний коефіцієнт, розрахований як відношення ціни реалізації підприємства до балансової вартості зазначеного майна.

К = Ц / Сб,

де К - поправочний коефіцієнт; Ц - ціна реалізації підприємства; Сб - балансова вартість майна.

У разі якщо ціна, за якою підприємство продано, вище балансової вартості реалізованого майна, для цілей оподаткування застосовується поправочний коефіцієнт. Він розраховується як відношення ціни реалізації підприємства, зменшеної на балансову вартість дебіторської заборгованості (і на вартість цінних паперів, якщо не прийнято рішення про їх переоцінці), до балансової вартості реалізованого майна, зменшеної на балансову вартість дебіторської заборгованості (і на вартість цінних паперів, якщо не прийнято рішення про їх переоцінці).

У цьому випадку поправочний коефіцієнт до суми дебіторської заборгованості (і вартості цінних паперів) не застосовується.

У цьому випадку поправочний коефіцієнт буде розрахований таким чином:

К = (Ц - Дз) / (Сб - Дз),

де Ц - ціна реалізації підприємства;

Дз - дебіторська заборгованість;

Сб - балансова вартість майна.

У зведеному рахунку-фактурі ціна кожного виду майна приймається рівною добутку його балансової вартості та поправочногокоефіцієнта.

По кожному виду майна, реалізація якого обкладається податком, в графах "Ставка ПДВ" і "Сума ПДВ" зазначаються відповідно розрахункова податкова ставка в розмірі 15,25% і сума податку, визначена як відповідна розрахункової податкової ставкою у розмірі 15,25% процентна частка податкової бази.

Виставлений продавцем рахунок-фактура підлягає реєстрації в журналі обліку рахунків-фактур виданих та в книзі продажів в залежності від прийнятої облікової політики.

Покупець не може врахувати придбане підприємство як єдиний об'єкт, оскільки до його складу включається не тільки різнорідне майно, а й майнові права. Тому облік цього підприємства як об'єкта нерухомості організацією-покупцем неможливий. Кожен актив, що купується в складі єдиного майнового комплексу - підприємства, покупець повинен врахувати в своєму балансі строго у відповідності з його приналежністю і класифікацією (основні засоби, нематеріальні активи, запаси і т.д.).

На величину придбаної з підприємством дебіторської заборгованості та взятих на себе зобов'язань з погашення кредиторської заборгованості збільшуються відповідні балансові показники організації-покупця.

Оприбуткування придбаних у складі майнового комплексу цінностей та майнових прав провадиться за вартістю їх оцінки, відображеної в передавальному акті, а також з урахуванням супутніх витрат, що збільшують собівартість їх придбання.

Приклад. На балансі ТОВ "Альфа" значиться майно на суму 1 000 000 руб., В тому числі:

117

- основні засоби залишковою вартістю 300 000 руб.;

- продукція, що обкладається ПДВ за ставкою 18%, вартістю 500 000 руб.;

- товари, що обкладаються ПДВ за ставкою 10%, вартістю 100 000 руб.;

- цінні папери вартістю 40 000 руб.;

- дебіторська заборгованість на суму 60 000 руб.

Підприємство було продано за 1 200 000 руб. Цінні папери, які знаходяться на балансі підприємства, що не переоцінювалися.

Поправочний коефіцієнт в цьому випадку розраховується без урахування вартості дебіторської заборгованості і цінних паперів.

(1 200 000 руб. - 40 000 руб. - 60 000 руб.) / (1 000 000 руб. - 40 000 руб. - 60 000 руб.) = 1,2222.

Сума ПДВ, яку необхідно обчислити при продажу кожного виду майна:

- по основних засобів - 55 915 руб. (300 000 руб. X 1,2222 x 15,25%);

- по продукції, що обкладається ПДВ за ставкою 18%, - 93 192 руб. (500 000 руб. X 1,2222 x 15,25%);

- по товарах, оподатковуваним ПДВ за ставкою 10%, - 11 109 руб. (100 000 руб. X 1,2222 x 9,09%);

- з цінних паперів ПДВ не нараховується;

- по дебіторської заборгованості (поправочний коефіцієнт не застосовується) - 9150 руб. (60 000 руб. X 15,25%).

Загальна сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, становить 169 366 руб. (55 915 + 93 192

+ 11 109 + 9150).

При реалізації майнового комплексу ТОВ "Альфа" складає зведений рахунок-фактуру. У ньому потрібно вказати ціну кожного виду майна з урахуванням поправочного коефіцієнта і відповідну суму податку. До зведеному рахунку-фактурі додається акт інвентаризації.

118

15 3 лютого 2008 рахунків-фактур N --- від "-" --- --- (1)

ТОВ "Альфа"

Продавець --- --- (2)

113 280, м. Москва, вул. Сухонський, д. 40

Адреса --- --- (2а)

7719372584/771901001

ІПН / КПП продавця --- --- (2б)

він же

вантажу і його адреса --- (3 )

ТОВ "Бета" 118 225, м. Москва,

Вантажоодержувач і його адреса --- --- (4)

вул. Земляний вал, 54

До платіжно-розрахунковим документом N від (5)

ТОВ "Бета"

Покупець --- --- (6)

118 225, м. Москва, вул. Земляний вал, 54 Адреса --- --- (6а)

7713001535/771301001

ІПН / КПП покупця --- --- (6б)

Петров Петров В.А.

Керівник організації --- Головний бухгалтер

(підпис) (П.І.Б. о.)

Калиниченко Калиниченко С.А.

(Підпис)

(п.і.б.)

119

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =