загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Адміністративне право >
« Попередня Наступна »
Галліган Д., Полянський В.В., Старилов Ю.Н.. Адміністративне право: історія розвитку та основні сучасні концепції. - М.: МАУП. - 410 с., 2002 - перейти до змісту підручника

1.6.4. Ступінь та інтенсивність адміністративно-правової регламентації

загрузка...
суспільних відносин у різних сферах різна. Наприклад, суспільні відносини у сфері організації державної служби, управління внутрішніми справами, обороною регулюються переважно нормами адміністративного права. В економічній діяльності держави поряд з адміністративними нормами діють норми приватного права.

Розвиток ринкових відносин, поділ державної влади, побудова сучасної правової держави, формування ефективної виконавчої влади та системи місцевого самоврядування - всі ці процеси викликають нагальну потребу в адекватному адміністративно-правовому та адміністративно-процесуальному забезпеченні. Відповідно модифікується і адміністративне законодавство, і, як наслідок, перетворюється предмет адміністративного права, по-новому розглядаються його зміст, функції, принципи, інститути. Наприклад, процес реального поділу влади в державі таким чином впливає на предмет цієї правової галузі, що колишні характерні для неї заходи примусу і владного впливу держави змінюються інструментами формування механізму виконавчої влади, що діє на основі прийнятих парламентом законів і постанов в інтересах особистості і суспільства за допомогою регулювання , планування, координації, узгодження та контролю.

Зрозуміло, примусові заходи, властиві певним інститутам адміністративного вдачі, збережуться і з часом будуть удосконалені (наприклад, метод владних приписів, використовуваний адміністративним правом країн Західної Європи та США).

Адміністративне право закріплює відносини, що виникають у процесі здійснення виконавчої (адміністративної, управлінської, виконавчо-розпорядчої) влади. Виконавча влада виділена із загальної структури державної влади не тільки на рівні теоретичних побудов, а й у законодавстві. Вивчення адміністративного права передбачає аналіз системи, структури, основних ознак та суб'єктів виконавчої влади, її впливу на реальне забезпечення прав і свобод громадян, а також теорії та практики державної служби. Слід підкреслити, що режим законності в державі передусім залежить від рівня законності в управлінській (виконавчо-розпорядчої) сфері.

В даний час відбувається стрімкий розвиток практично всіх адміністративно-правових інститутів, таких, як суб'єкти адміністративного права, державна служба, форми і методи державного управління (адміністративно-правові форми, управлінські дії), адміністративні договори, місцеве самоврядування, нормативні правові акти управління, адміністративний примус і адміністративна відповідальність, адміністративний процес, законність та способи її забезпечення у сфері виконавчої влади (державному управлінні та місцевому самоврядуванні).

Розвиток адміністративно-правової науки протягом останніх декількох років ознаменовано появою особистісного аспекту в дослідженні багатьох її проблем. На перший план виходять проблеми захисту прав і свобод особистості, дотримання її інтересів при здійсненні виконавчої влади (державного управління), створення ефективних засобів захисту проти порушення органами публічної влади та їх посадовими особами прав особистості, розробки адміністративного законодавства, що враховує відповідні міжнародно-правові документи.

Виникнення нових економічних умов не тягне за собою скорочення сфери регулювання управлінських відносин адміністративними методами; змінюються лише правові засоби і методи впливу публічних управлінських органів на економічну середовище і зв'язку господарюючих суб'єктів. У цих умовах адміністративне право, як і право цивільне, має забезпечувати економічну свободу підприємців, господарських товариств, фірм, державних підприємств, приватних осіб, захищати їх власність, контролювати доходи, проводячи ефективну податкову політику, здійснювати санітарний, екологічний, митний та інші види адміністративного контролю і нагляду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон