загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент в туризмі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

16.4. Реклама. Сервіс. Зв'язки з громадськістю

загрузка...
Комплекс взаємин із споживачем включає в себе рекламу, сервіс, систему зв'язку з громадськістю.

Під рекламою розуміється діяльність, пов'язана із залученням уваги до товару, послузі конкретного виробника, торговця чи посередника і з поширенням за їх рахунок і під маркою пропозицій, закликів, рад або рекомендацій купити даний товар або скористатися даними послугами.

Реклама повинна виконувати насамперед інформаційну функцію про новий товар, послугу, ціни і т. д. Найважливішою функцією реклами є формування мотивації поведінки покупця.

Способи поширення реклами дуже різноманітні і залежать від того, на кого ця реклама орієнтована. Кожен спосіб реклами має свої переваги та обмеження, підпорядковується своїм правилам і нормам. При рекламі промислових товарів виробничого призначення найбільш важливі спеціалізовані журнали, спеціалізовані виставки та ярмарки, проспекти, зустрічі з технічними керівниками та фахівцями.

Сервіс - це комплекс послуг, пов'язаних зі збутом і з використанням технічно складної продукції - машин, обладнання та іншої промислової продукції та забезпечують постійну готовність їх до високоефективної експлуатації. Хороший сервіс набагато підвищує попит на промислову продукцію.

Фірма-виробник товару бере на себе відповідальність за підтримку працездатності випущеного виробу протягом усього терміну його експлуатації. Хороший сервіс набагато підвищує конкурентоспроможність товару. Сервіс може бути передпродажним і післяпродажним.

Передпродажний сервіс включає усунення на місці продажу неполадок, що виникли при транспортуванні, монтаж устаткування, регулювання, настройку і т.д. Післяпродажний сервіс ділиться на гарантійний

162

(платний або з частковою оплатою) та післягарантійний (платний або з певними пільгами).

У гарантійний період виробник не тільки забезпечує надійну роботу устаткування, товарів, а й навчає споживача, консультує його, контролює правильність експлуатації товарів, проводить профілактичні роботи.

Взаємовідносини з громадськістю. Система зв'язків з громадськістю тісно пов'язана з рекламною практикою, але ведеться на некомерційній основі. Діяльність служби PUBLIC RELATIONS (Паблік рілейншз, РR) включає формування і розвиток зв'язків з громадськістю, громадськими організаціями, пресою, виборними установами тощо Служби РR створюють сприятливий клімат, сприятлива думка про підприємство серед потенційних клієнтів, в громадських організаціях та органах державного управління, формують довіру до підприємства, його діяльності, керівництву, товару. Діяльність цих служб проводиться значно більш цілеспрямовано і активно, ніж діяльність рекламних служб. Нова ідея формування сприятливої ??громадської думки полягає в тому, що підприємство виробляє і реалізує продукцію в інтересах споживача, а не заради отримання прибутку, тому що прибуток природне нормальне явище торгівлі.

Заходи, за допомогою яких здійснюється діяльність служб РЯ, орієнтовані на засоби масової інформації. Крім того, використовується громадська та благодійна діяльність підприємства, різного роду ювілейні заходи, щорічні звіти про виробничої і комерційної діяльності, журнали, бюлетені.

Служби РЯ не закликають до купівлі, а роз'яснюють спрямованості нових товарів, наприклад, підвищення ефективності виробництва, полегшення домашньої праці, охорона природи, захист здоров'я. Позитивне думка формується пропагандою наукової та організаційної діяльності підприємства у сфері суспільних інтересів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =