Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Теорія та історія держави і права >
« Попередня Наступна »
Абдулаєв М.І. . Теорія держави і права: Підручник для вищих навчальних закладів. - М.: Фінансовий контроль, 410 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

16.4. Особливості застосування норм міжнародного права

загрузка...

У юридичній практиці дуже часто виникає необхідність реалізації норм міжнародного права в національному праві. У різних країнах по-різному вирішують питання реалізації норм міжнародного права в національній правовій системі. Так, у Бельгії, Голландії, Франції, США, Швейцарії, Росії національне законодавство оголошує міжнародні договори частиною права країни. За конституцією цих країн міжнародні договори можуть діяти всередині країни, у сфері дії національного права. Наприклад, Конституція США передбачає, що «справжня Конституція і закони Сполучених Штатів, видані в її виконання, так само як і всі договори, які укладені або будуть укладені Сполученими Штатами, є вищими законами країни, і судді кожного штату зобов'язані приймати їх до виконання, хоча б в Конституції і законах окремих штатів зустрічалися суперечать постанови »3. А Конституція Російської Федерації встановлює, що «загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору »4.

Само проголошення міжнародних договорів верховним правом країни - аж ніяк не гарантія від порушення міжнародних договорів. Необхідний юридичний механізм виконання міжнародних договорів у національному законодавстві.

Згідно зі Статутом ООН держави взяли на себе зобов'язання «створити умови, при яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань, що випливають з договорів та інших джерел міжнародного права» (преамбула). Стаття 27 Віденської конвенції про право міжнародних договорів свідчить: учасник угоди не може посилатися на положення свого внутрішнього права як на виправдання для

3 Конституції буржуазних країн. М., 1968. С. 183.

4 Конституція Російської Федерації. М., 1993. С. 9.

Невиконання ним договору. Наявність самих норм національного законодавства, порушують міжнародні зобов'язання, несе суттєву загрозу порушення світового правопорядку.

Так звані колізії норм міжнародного та внутрішньодержавного права часто виникають не через несумлінне виконання міжнародних договорів, а часом через «технічною» неузгодженості приписів національних законів і норм міжнародного права. Зустрічаються на практиці випадки колізій норм міжнародного та національного права створюють труднощі для реалізації цих норм суб'єктами права. Тут ще раз хочеться відзначити, що в національному праві при колізії норм діє принцип lex posterior derogat priori («пізніше виданий закон скасовує раніше виданий»).

Незважаючи на те, що учасником міжнародного договору є держава в цілому, а не його окремі органи, від дій останніх багато в чому залежить точне виконання його зобов'язання за міжнародними договорами. «Тому, - зазначає О.М. Талалаєв, - дуже важливо забезпечити правильну координацію діяльності різних державних органів не тільки за висновком міжнародних договорів, але і особливо по їх виконанню. Відсутність належної координації, узгодженості дій державних органів у процесі виконання міжнародних договорів може вести до несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань за міжнародними договорами »5.

Існує певний порядок вирішення колізій, передбачений сучасним міжнародним правом. Одним з практичних способів попередження колізій у правозастосовчій практиці держав є закріплення конституційного принципу пріоритету міжнародного права, згідно з яким при розбіжності норм національного права до міжнародних договорів діють норми міжнародного права. Г.І. Тункин пише: «У разі невідповідності між нормами внутрішньодержавного права і нормами міжнародного права (колізії між ними) держави повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання, причому посилання на внутрішнє законодавство не можуть звільнити державу від виконання цих зобов'язань» 6.

Треба сказати, що загальне правило дії при колізії норм міжнародного права, навіть конституційно закріплене, в більшості випадків саме по собі не вирішує проблеми, оскільки введення «сторонньої» норми в сформовану в країні систему норм і інститутів права нерідко спричиняє неузгодженість норм тієї чи іншої галузі національного законодавства.

Щоб цього не сталося, необхідно ретельне оновлення цілих груп юридичних норм, а то і вдосконалення цілих галузей права. Сучасне російське законодавство якраз і

5 Талалаєв А. Н. Закон про міжнародні договори СРСР на службі миру. М., 1979. С. 48-49.

6 Тункин Г. І. Основи сучасного міжнародного права. М., 1956. С. 11.

Дотримується такого підходу до вдосконалення галузей права. Наприклад, нове громадянське законодавство Російської Федерації (ст. 7 ЦК України) закріплює: «Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цивільним законодавством, застосовуються правила міжнародного договору». Такі норми містяться в новому кримінальному, трудовому, адміністративному праві та інших галузях законодавства.

Однією з умов застосування міжнародних договорів всередині країни є їх опублікування в офіційних виданнях даної держави. У конституціях деяких країн прямо говориться про необхідність опублікування міжнародного договору в офіційному виданні даної держави для того, щоб положення договору могли застосовуватися всередині країни (наприклад, ст. 55 Конституції Франції). Офіційне опублікування є необхідною умовою дії всередині країни норм міжнародних угод.

У юридичній літературі висловлюються різні думки з приводу проблеми забезпечення виконання державою норм міжнародного права в національному праві. Одні автори відзначають, що необхідно прийняти спеціальний нормативний акт, що регламентує внешнегосударственную діяльність, і встановити форми юридичної відповідальності суб'єктів внутрішнього права за невжиття заходів щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань. Розробка і прийняття такого нормативного акту, інтегруючого правові основи внешнегосударственной діяльності, зіграло б позитивну роль у підвищенні ефективності правового регулювання цієї сфери суспільних отношеній7. «Забезпечення дії міжнародного договору на території держави становить важливий елемент дійсності договору, забезпечення неухильного дотримання принципу pacta sunt servanda», - зазначають І.П. Блищенко і М.М. Солнцева8.

Держава, яка прийняла на себе зобов'язання дотримуватися і сумлінно виконувати міжнародно-правові акти, має погоджувати своє національне законодавство з міжнародним правом. Усі суб'єкти внутрішньодержавного права повинні сприяти ефективному використанню державою своїх міждержавних прав і сумлінному виконанню ним його міждержавних обов'язків, всі наступні дії цих суб'єктів повинні узгоджуватися з положеннями міжнародного права. Таким чином, законодавець вживає заходів, щоб узгодити норми внутрішньодержавного права з міжнародним правом.

Зі сказаного можна зробити наступні висновки:

7 Гавердовский А. С. Імплементація норм міжнародного права. Київ, 1980. С. 228. 8 Блищенко І. П., Солнцева М. М. Світова політика і міжнародне право. М., 1991. С. 95.

1) норми міжнародного права можуть і повинні застосовуватися в регулюванні внутрішньодержавних відносин;

2) при колізії норм внутрішньодержавного і міжнародного права повинні застосовуватися норми міжнародного права;

3) держава зобов'язана погоджувати свої національно-правові акти з нормами міжнародного права при суперечності перший з останніми.

Як було зазначено вище, за нормами Віденської конвенції про право міжнародних договорів держава - учасник міжнародного договору «не може посилатися на положення свого внутрішнього права як підстави для невиконання ним договору». Отже, система норм внутрішньодержавного права не повинна розглядатися як фактор, що виправдовує поведінка держави, що суперечить міжнародним зобов'язанням.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =