Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Рузакова О.А.. Цивільне право / Московська фінансово-промислових академія. - М. -422 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

16.4. Договір транспортної експедиції

загрузка...

Відносини, що виникають з договору транспортної експедиції, регулюються главою 41 Цивільного кодексу РФ, а також Федеральним законом від 30 червня 2003 р. № 87-ФЗ «Про транспортноекспедіціонной діяльності» 117.

За договір транспортної експедиції виявляються експедиційні послуги, які включаються в себе послуги з організації перевезень вантажів будь-якими видами транспорту та оформлення перевізних документів, документів для митних цілей та інших документів, необхідних для здійснення перевезень вантажів.

Відповідно до п. 1 ст. 801 Цивільного кодексу РФ за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта-відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Договір транспортної експедиції є консенсуальним, оплатним, двостороннім.

Зміст договору. Істотною умовою договору є експедиційні послуги. До них відносяться: - організація перевезення вантажу транспортом і за маршрутом,

обраними експедитором або клієнтом, - висновок експедитором від імені клієнта або від свого імені

договір (договори) перевезення вантажу, - забезпечення відправки та отримання вантажу, - а також інші послуги, пов'язані з перевезенням.

В якості додаткових послуг договором транспортної експедиції може бути передбачено здійснення таких необхідних для доставки вантажу операцій, як - отримання потрібних для експорту або імпорту документів, - виконання митних та інших формальностей, - перевірка кількості та стану вантажу , - його завантаження та вивантаження, - сплата мит, зборів та інших витрат, покладених на клієнта, - зберігання вантажу, - його отримання в пункті призначення, - а також виконання інших операцій і послуг, передбачених

договором.

117 Відомості Верховної Ради України від 7 липня 2003 р. № 27 (частина I) ст. 2701.

289

Форма договору транспортної експедиції повинна бути письмовою.

Права експедитора:

1) експедитор має право відступати від вказівок клієнта, якщо тільки це необхідно в інтересах клієнта і експедитор з не залежних від нього обставин не зміг попередньо запросити клієнта ;

2) експедитор має право обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення вантажу, послідовність перевезення вантажу різними видами транспорту виходячи з інтересів клієнта;

3) експедитор має право утримувати що знаходиться в його розпорядженні вантаж до сплати винагороди та відшкодування понесених ним в інтересах клієнта витрат або до надання клієнтом належного забезпечення виконання своїх зобов'язань в частині сплати винагороди та відшкодування понесених ним витрат;

4) експедитор має право не приступати до виконання обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції, до подання клієнтом необхідних документів, а також інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків;

5) експедитор має право перевіряти достовірність поданих клієнтом необхідних документів.

Обов'язки експедитора:

1) експедитор зобов'язаний надавати послуги згідно з договором. 2) експедитор зобов'язаний повідомити клієнта про допущені відступи, як тільки повідомлення стане можливим.

3) експедитор, який надає послуги клієнту для особистих, сімейних, домашніх або інших потреб, не пов'язаних із здійсненням клієнтом підприємницької діяльності, зобов'язаний надати на його вимогу інформацію, передбачену законодавством Російської Федерації про захист прав споживачів.

4) при прийомі вантажу експедитор зобов'язаний видати клієнту експедиторського документ.

5) експедитор зобов'язаний повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі неповноти інформації запросити у клієнта необхідні додаткові дані.

Відповідальність експедитора за договором транспортної експедиції на відміну від відповідальності перевізника настає незалежно від наявності вини. Однак якщо експедитор доведе, що порушення зобов'язання викликане неналежним виконанням договорів перевезення, відповідальність експедитора перед клієнтом визначається за тими ж правилами, за якими перед експедитором

290

відповідає відповідний перевізник (тобто настає за наявності вини).

Експедитор несе відповідальність за наявності вини за втрату, нестачу або пошкодження (псування) вантажу. Підстави і розмір відповідальності визначено ст. 7 Федерального закону від 30 червня 2003 р. № 87-ФЗ «Про транспортно-експедиційної діяльності».

Експедитор несе відповідальність, якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження (псування) вантажу сталися внаслідок обставин, які експедитор не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало, в таких розмірах: 1) за втрату або нестачу вантажу, прийнятого експедитором для перевезення з оголошенням цінності, в розмірі оголошеної цінності або частини оголошеної цінності, пропорційної відсутньої частини вантажу;

2) за втрату або нестачу вантажу, прийнятого експедитором для перевезення без оголошення цінності, в розмірі дійсної (документально підтвердженої) вартості вантажу або відсутньої його частини;

3) за пошкодження (псування) вантажу, прийнятого експедитором для перевезення з оголошенням цінності, в розмірі суми, на яку знизилася оголошена цінність, а при неможливості відновлення пошкодженого вантажу в розмірі оголошеної цінності;

4) за пошкодження (псування) вантажу, прийнятого експедитором для перевезення без оголошення цінності, в розмірі суми, на яку знизилася дійсна вартість вантажу , а при неможливості відновлення пошкодженого вантажу у розмірі дійсної вартості вантажу.

У договорі транспортної експедиції може бути встановлено, що поряд з відшкодуванням реального збитку, викликаного втратою, нестачею або пошкодженням (псуванням) вантажу, експедитор повертає клієнту раніше сплачене винагороду, якщо вона не входить у вартість вантажу, у розмірі, пропорційному вартості втраченого, відсутнього або пошкодженого (зіпсованого) вантажу, а також упущену вигоду.

Права клієнта: 1) вибирати маршрут прямування вантажу та вид транспорту; 2) вимагати у експедитора, якщо це передбачено договором транспортної експедиції, надання інформації про процес перевезення вантажу;

3) давати вказівки експедитору відповідно до договору транспортної експедиції.

291

Обов'язки клієнта:

1) клієнт зобов'язаний своєчасно подати експедитору повну, точну і достовірну інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків , передбачених договором транспортної експедиції, та документи, необхідні для здійснення митного, санітарного контролю, інших видів державного контролю;

2) клієнт зобов'язаний сплатити належну експедитору винагороду, а також відшкодувати понесені ним витрати в інтересах клієнта.

Відповідальність клієнта перед експедитором (ст. 10 Федерального закону від 30 червня 2003 р. № 87-ФЗ «Про транспортноекспедіціонной діяльності»): 1) у разі ненадання необхідної інформації клієнт несе повну відповідальність перед експедитором, а саме в розмірі збитків, завданих експедитору;

2) при необгрунтованій відмові клієнта від оплати витрат, понесених експедитором, клієнт сплачує експедитору крім зазначених витрат штраф у розмірі десяти відсотків суми цих витрат;

3) клієнт несе відповідальність за несвоєчасну сплату винагороди експедитору і відшкодування понесених ним в інтересах клієнта витрат у вигляді сплати неустойки в розмірі однієї десятої відсотка винагороди експедитору і здійснених ним в інтересах клієнта витрат за кожен день прострочення, але не більше ніж у розмірі належного експедитору винагороди та понесених ним в інтересах клієнта витрат.

Як і щодо договорів перевезення, за договором транспортної експедиції при пред'явленні клієнтом позову до суду має бути дотриманий претензійний порядок. Для вимог, що випливають з договору транспортної експедиції, термін позовної давності становить один рік.

Розірвання договору транспортної експедиції. Особливістю розірвання договору транспортної експедиції є можливість односторонньої відмови від виконання договору транспортної експедиції. Будь-яка з сторін має право відмовитися від виконання договору транспортної експедиції, попередивши про це іншу сторону в розумний строк, з відшкодуванням збитків, викликаних розірванням договору (ст. 806 Цивільного кодексу РФ).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =