Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Податки та оподаткування >
« Попередня Наступна »
Ф.Н.Філіна, І.А.Толмачев. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: відповіді на всі спірні питання, 2008 - перейти до змісту підручника

16.3.3. Порядок заповнення книги продажів

загрузка...
Обов'язок із ведення книги продажів покладена на продавців товарів (робіт, послуг). Форма книги продажів наведена в Додатку N 3 до Постанови Уряду РФ N 914, де і визначені порядок і правила її оформлення.

Книзі продажів відповідає журнал обліку виставлених рахунків-фактур. Книга продаж призначена для реєстрації рахунків-фактур, а також стрічок контрольно-касової техніки, бланків суворої звітності, який складають продавцем при здійсненні операцій, визнаних об'єктом оподаткування ПДВ. Реєстрації в книзі продажів підлягають також рахунки-фактури, виставлені за операціями, що не підлягає оподаткуванню або звільняються від оподаткування.

Книга продаж служить підставою для заповнення податкової декларації з ПДВ за відповідний податковий період, адже суми, зазначені в книзі продажів, мають відповідати сумам, відображеним у податковій декларації.

Записи в книзі продажів відображаються в момент виникнення зобов'язань у платника податків обчислити і сплатити суму податку на додану вартість до бюджету.

В одному примірнику в книзі продажів реєструються рахунки-фактури, що складаються продавцями на суму відсотків за векселями, товарним кредитом в частині, що перевищує розмір відсотка, розрахованого у відповідності зі ставкою рефінансування Банку Росії, штрафних санкцій та т .

д.; рахунок-фактура на зазначені суми виписується в одному екземплярі, так як у покупця відсутня необхідність в отриманні рахунку-фактури (адже зарахувати ПДВ з цих сум він не зможе).

Крім того, в книзі продажів підлягають реєстрації рахунки-фактури, виписані одержувачем фінансової допомоги, грошових коштів на поповнення фондів спеціального призначення, в рахунок збільшення доходів або інакше пов'язаних з оплатою товарів (виконання робіт, надання послуг ), а також страхових виплат за договорами страхування ризику невиконання договірних зобов'язань.

Продавці, які виконують роботи і надають платні послуги безпосередньо населенню без застосування контрольно-касової техніки, але з видачею документів суворої звітності, у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, реєструють в книзі продажів замість рахунків-фактур документи суворої звітності. Правилами ведення книги продажів передбачена реєстрація сумарних даних документів суворої звітності на підставі опису, складеному за підсумками продажів за календарний місяць.

При реалізації товарів (робіт, послуг) у книзі продажів реєструються стрічки контрольно-касової техніки.

Якщо реалізуються товари (роботи, послуги) населенню за готівку, то стрічки ККТ служать підставою для обчислення сум ПДВ. Якщо реалізуються товари (роботи, послуги) за готівку організаціям або індивідуальним підприємцям, то в книзі продажів реєструються і рахунок-фактура, і чек ККТ, причому ПДВ двічі не виділяється.

Організації та індивідуальні підприємці, що здійснюють посередницькі операції в інтересах іншої особи за договорами доручення, комісії або агентськими договорами, реєструють в книзі продажів рахунки-фактури тільки на суму своєї винагороди. Рахунки-фактури, що виставляються покупцям при реалізації товарів у межах посередницьких договорів, в книзі продажів не реєструються. Водночас власники товару (комітент, принципал), які реалізують товари через посередників, реєструють в книзі продажів видані комісіонеру (агенту) рахунки-фактури, в яких відображені показники рахунків-фактур, виставлених комісіонером (агентом) покупцю. Довірителі (принципали), які реалізують товари за договором доручення (агентським договором), що передбачає продаж товарів від імені довірителя (принципала), реєструють в книзі продажів рахунки-фактури, виставлені покупцеві.

Рахунки-фактури за будівельно-монтажних робіт, виконаним організацією для власного споживання, складаються в момент визначення податкової бази відповідно до правил п. 10 ст. 167 Податкового кодексу РФ. Ці рахунки-фактури слід реєструвати в книзі продажів в останній день місяця кожного податкового періоду (п. 25 Правил).

109

При необхідності відновити суму ПДВ по побудованому об'єкту нерухомості (нагадаємо, що її згідно п. 6 ст. 171 Податкового кодексу РФ відновлюють протягом десяти років щорічно в розмірі 1/10) у книзі продажів ПДВ потрібно вказати в грудні, зібравши суми податку за весь календарний рік (п. 16 Правил).

Відзначимо, що рахунки-фактури, що мають підчистки і помарки, не реєструються в книзі продажів. Всі внесені зміни та виправлення в рахунках-фактурах мають бути завірені підписом керівника та печаткою продавця із зазначенням дати внесення виправлення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =