загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Є. М. Михайленко. Цивільне право. Загальна частина. Конспект лекцій, - перейти до змісту підручника

16.3. Припинення зобов'язань

загрузка...

Під припиненням обязательствапонімается погашення прав і обов'язків його учасників, які становлять зміст зобов'язання. Припинення зобов'язань відбувається з підстав, передбачених ГК, іншими федеральними законами, іншими правовими актами або договором. Глава 26 ЦК містить відкритий перелік підстав (способів) припинення обязательств.В число цих підстав входять:

1) належна ісполненіе.В більшості випадків зобов'язання припиняється належним виконанням. При цьому кредитор на вимогу боржника зобов'язаний видати йому розписку про одержання виконання або повернути борговий документ (ст. 408 ЦК). Сутність належного виконання розкривається в ст. 309 ГК і включає належних кредитора і боржника, належний час, предмет, місце і спосіб виконання;

2) отступное.Согласно нормі ст. 409 ЦК за згодою сторін зобов'язання може бути припинено наданням замість виконання відступного (сплатою грошей, передачею майна і т.

п.). Розмір, строки та порядок надання відступного встановлюються сторонами. Таким чином, сенс відступного полягає в наділенні боржника за згодою кредитора можливістю замінити первісний предмет виконання іншим;

3) залік зустрічного требованія.Прі заліку зустрічної вимоги (ст. 410-412 ЦК) однорідні зустрічні вимоги погашаються повністю, якщо вони рівні за розмірами. Однак якщо ж однорідні зустрічні вимоги не рівні за своїми розмірами, то вони погашаються частково, тобто одна вимога припиняється, а другий зберігається в силі тільки в незарахована частини. Для зарахування досить заяви однієї сторони. У ст. 411 ЦК міститься приблизний перелік випадків неприпустимість заліку. Так, зокрема, не допускається зарахування вимог:

а) якщо за заявою іншої сторони до вимогу підлягає застосуванню строк позовної давності і цей термін закінчився;

б) про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю;

в) про стягнення аліментів;

г) про довічне утримання;

д) в інших випадках, передбачених законом або договором;

4) збіг боржника і кредитора в одній особі.

Така ситуація може виникнути, наприклад, при реорганізації юридичних осіб, коли відбувається злиття або приєднання однієї юридичної особи до іншої (ст. 413 ЦК);

5) новація , т. е. угода сторін про заміну первісного зобов'язання іншим зобов'язанням між тими ж особами, але з іншим предметом або способом виконання (п. 1 ст. 414 ЦК), наприклад угода сторін про заміну оренди майна купівлею? продажем;

6) прощення боргу, т. тобто звільнення кредитором боржника від лежачих на ньому обов'язків, якщо це не порушує прав інших осіб щодо майна кредитора (ст. 415 ЦК);

7) неможливість виконання зобов'язання, викликана обставиною, за яку ні одна із сторін не відповідає (ст. 416 ЦК). Неможливість виконання зобов'язання може бути фізичної, коли перестав існувати (загинув) предмет зобов'язання, та юридичної - у разі заборони законом того дії (або бездіяльності), яке становить зміст зобов'язання;

8) видання акта державного органу , що робить виконання неможливим (ст. 417 ЦК);

9) смерть громадянина - боржника за зобов'язаннями, нерозривно пов'язаним з його особою (ст. 418 ЦК);

10) ліквідація юридичної особи - боржника або кредітора.В цьому випадку при ліквідації юридичної особи припиняються його зобов'язання, якщо спеціальним законодавством вони не покладаються на іншу юридичну особу (ст. 419 ЦК).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон