загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит ) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г . Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

16.2. Завдання і цілі маркетингу. Принципи маркетингу

загрузка...
Найважливішим завданням маркетингу є забезпечення максимально можливої ??стійкості в діяльності організації, планомірності розвитку та досягнення стратегічних цілей.

У процесі маркетингової діяльності вирішуються інші, більш приватні завдання:

- забезпечення організації надійної, своєчасної та достовірної інформацією про ринок, товари, споживачів, конкурентів;

- створення товару, максимально відповідного можливостям організації;

- вплив на споживача, попит і ринок.

159

Основна мета маркетингу - забезпечення максимального обсягу прибутку в процесі купівлі-продажу, при якому задоволення попиту є чинником досягнення мети.

Оскільки задоволення попиту є не кінцевою метою, а основним засобом, фактором її досягнення, ринок нерідко задовольняє потреби антигуманні, такі як продаж зброї, наркотиків, засобів промислового та комерційного шпигунства і т.п. Вивчення попиту - це не просто фіксація потреб у конкретних товарах, а й передбачення, в якому напрямку він буде змінюватися під впливом науково-технічного прогресу, зрослих купівельних запитів, вимог до якості і надійності продукції.

Основний девіз маркетингу - виробляти те, що вимагає ринок і покупець.

Маркетинг здатний примусово формувати попит на нові товари і формувати нові ринки товарів.

Принципи маркетингу:

1. Націленість кожного учасника процесу на досягнення кінцевого практичного результату у виробничо-збутової діяльності.

2. Вибір стратегій товарної політики.

3. Комплексний підхід до ув'язці цілей з ресурсами (матеріальними, інтелектуальними, фінансовими) можливостями підприємства.

4. Досягнення найбільш раціонального та ефективного управління організацією.

5. Постійний пошук нових методів підвищення ефективності виробництва.

6. Розробка стратегії і тактики активного пристосування (адаптації) організації до вимог зовнішнього і внутрішнього середовища.

Принципи управління маркетингом завжди реалізуються комплексно, тобто спільно, одночасно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =