Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Правознавство >
« Попередня Наступна »
М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленський, Е.Е. Тонков. Правознавство: підручник. - 9-е вид., Испр. і доп. - Ростов н / Д: Фенікс. - 413 с. - (Вища освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

16.2. Договір страхування та його умови

загрузка...

Детальний опис умов та основних вимог до договору страхування здійснено у главі 48 Цивільного кодексу РФ, яка називається «Страхування».

Договір страхування є угодою між страхувальником і страховиком, в силу якого страховик зобов'язується при страховому випадку провести страхову виплату страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір страхування, а страхувальник зобов'язується сплатити страхові внески у встановлені терміни .

Договір страхування може містити й інші умови, що визначаються за згодою сторін, і повинен відповідати загальним умовам дійсності угоди, передбаченим цивільним законодавством Росії.

Факт укладання договору страхування може посвідчуватися переданим страховиком страхувальникові страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом) з додатком правил страхування.

Страхове свідоцтво має містити найменування документа; найменування, юридичну адресу та банківські реквізити страховика; прізвище, ім'я, по батькові або найменування страхувальника та його адресу; вказівка ??об'єкта страхування; розмір страхової суми; вказівка ??страхового ризику; розмір страхового внеску, строки і порядок його внесення, термін дії договору; порядок зміни та припинення договору; інші умови за згодою сторін, у тому числі доповнення до правил страхування або винятки з них; підписи сторін.

Визначено, що договір страхування має бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність договору страхування, за винятком договору обов'язкового державного страхування.

Договір страхування може бути укладений шляхом складання одного документа або вручення страховиком страхувальникові на підставі його письмової або усної заяви страхового поліса (свідоцтва, сертифіката, квитанції), підписаного страховиком.

Страховик при укладанні договору страхування має право застосовувати розроблені ним або об'єднанням страховиків стандартні форми договору (страхового полісу) з окремих видів страхування. Разом з тим розробка таких форм повинна враховувати істотні умови договору страхування. Так, при укладанні договору майнового страхування між страхувальником і страховиком має бути досягнута угода: про певний майні або іншому майновому інтересі, що є об'єктом страхування; про характер події, на випадок настання якої здійснюється страхування (страхового випадку); про розмір страхової суми; про термін дії договору. При укладанні договору особистого страхування між страхувальником і страховиком має бути досягнута угода: про застраховану особу; про характер події, на випадок настання якого в житті застрахованої особи здійснюється страхування (страхового випадку); про розмір страхової суми; про термін дії договору.

Умови, на яких укладається договір страхування, можуть бути визначені в стандартних правилах страхування відповідного виду, прийнятих, схвалених або затверджених страховиком або об'єднанням страховиків (правилах страхування). Умови, що містяться в правилах страхування і не включені в текст договору страхування (страхового поліса), обов'язкові для страхувальника (вигодонабувача), якщо в договорі (страховому полісі) прямо вказується на застосування таких правил і самі правила викладені в одному документі з договором (страховим полісом ) або на його зворотному боці або включені до нього. В останньому випадку вручення страхувальнику при укладенні договору правил страхування має бути посвідчено записом у договорі.

При укладанні договору страхування страхувальник і страховик можуть домовитися про зміну або виключення окремих положень правил страхування та про доповнення правил.

При укладанні договору страхування страхувальник зобов'язаний повідомити страховика відомі страхувальникові обставини, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків від його настання (страхового ризику), якщо ці обставини не відомі і не повинні бути відомі страховику.

Істотними визнаються в усякому разі обставини, безумовно обумовлені страховиком у стандартній формі договору страхування (страхового поліса) або в його письмовому запиті.

Договір страхування, якщо в ньому не передбачено інше, набуває чинності в момент сплати страхової премії або першого її внеску. Страхування, обумовлену договором страхування, поширюється на страхові випадки, що сталися після вступу договору страхування в силу, якщо в договорі не передбачено інший термін початку дії страхування.

Договір страхування може бути припинений до настання терміну, на який його було укладено. Це може бути пов'язано з тим, що можливість настання страхового випадку відпала й існування страхового ризику припинилося за обставинами іншим, ніж страховий випадок. Страхувальник (вигодонабувач) має право відмовитися від договору страхування в будь-який час, якщо до моменту відмови можливість настання страхового випадку не відпала. При достроковому відмову страхувальника (вигодонабувача) від договору страхування сплачена страховику страхова премія поверненню не підлягає, якщо договором не передбачено інше.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =