Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільний процес >
« Попередня Наступна »
Смушкине А.Б., Суркова Т.В., Чернікова О.С.. Цивільний процес, Навчальний пособіе.Серія: Бібліотека вищої школи / Видавництво: Омега -Лг., 320 стор, 2008 - перейти до змісту підручника

16.1. Захист прав громадян та організацій у публічних правовідносинах. Загальні положення

загрузка...

Згідно ст. 5 ЦПК РФ правосуддя по цивільних справах, підвідомчим судам загальної юрисдикції, в тому числі і з публічних правовідносин, здійснюється за правилами, встановленими законодавством про цивільне судочинство.

Згідно ст. 245 ЦПК України суд розглядає справи, що виникають з публічних правовідносин:

1) за заявами громадян, організацій, прокурора про оскарження нормативних правових актів повністю або в частині, якщо розгляд цих заяв не віднесено федеральним законом до компетенції інших судів;

2) за заявами про оскарження рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців;

3 ) за заявами про захист виборчих прав або права на участь у референдумі громадян РФ;

4) інші справи, що виникають з публічних правовідносин і віднесені федеральним законом до ведення суду.

Таким чином, даний перелік не є вичерпним.

Процесуальними особливостями виробництва по справах, що виникають із публічно-правових відносин, є наступні:

1) формою звернення до суду є заява;

2) обов'язкові суб'єкти правового конфлікту: заявник та зацікавлені особи;

3) предмет судової діяльності - перевірка законності актів, рішень, дій (бездіяльності) органів публічної влади та їх посадових осіб;

4) предмет судового захисту:

а) безпосередньо - законний інтерес заявника (заявників),

б) опосередковано - суб'єктивне право;

5) рішення по справі, його резолютивна частина, встановлює законність (незаконність) нормативних правових актів, рішень, дій (бездіяльності) органів публічної влади, їх посадових осіб. [90]

Предметом судової діяльності в цьому виробництві є публічно-правові відносини, яким на відміну від приватноправових відносин притаманні імперативний і владний характер, участь держави в особі його різних органів і посадових осіб.

Суд вирішує спір не про громадянське, а про адміністративне, виборчому, податковому або іншому праві.

В якості одного з учасників даного виробництва в цивільному процесі виступає відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування, посадові особи. Заявниками по таких справах можуть бути громадяни, юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, прокурор в межах їх компетенції.

В силу специфіки публічно-правових відносин тут не використовується ряд таких інститутів позовного провадження, як укладення мирової угоди, дані справи не можуть бути передані на розгляд третейського суду, за них не застосовуються правила договірної підсудності, зважаючи відсутності позову не може пред'являтися зустрічний позов, а також вчинятися такі процесуальні дії, як визнання позову, відмова від позову. У справах з публічних правовідносин також не застосовуються правила заочного виробництва.

Справи, що виникають з публічних правовідносин, розглядаються суддею одноосібно, за винятком справ про розформування виборчої комісії, комісії референдуму, які розглядаються судом в колегіальному складі трьох професійних суддів (ч. 2 ст. 260.1. ЦПК РФ ).

Згідно ст. 247 ЦПК України суд приступає до розгляду справи, що виникає з публічних правовідносин, на підставі заяви зацікавленої особи. У заяві має бути зазначено, які рішення, дії (бездіяльність) повинні бути визнані незаконними, які права і свободи особи порушено цими рішеннями, діями (бездіяльністю). Слід зазначити, що звернення зацікавленої особи до вищестоящого в порядку підлеглості органу або до посадової особи не є обов'язковою умовою для подання заяви до суду.

У разі якщо при подачі заяви до суду буде встановлено, що має місце спір про право, підвідомчий суду, суддя залишає заяву без руху і роз'яснює заявнику необхідність оформлення позовної заяви з дотриманням вимог ст.

131 і 132 ЦПК РФ. У разі якщо при цьому порушуються правила підсудності справи, суддя повертає заяву (ч. 3 ст. 247 ЦПК РФ).

Якщо наявність спору про право, підвідомчому суду, з'ясується при розгляді справи в порядку провадження у справах, що виникають з публічних правовідносин, то суд на підставі ч. 4 ст. 1 ГПК РФ застосовує норму, що регулює подібні відносини в особливому виробництві (ч. 3 ст. 263 ЦПК РФ), і виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду, в якому роз'яснює заявникові та іншим зацікавленим особам їх право вирішити суперечку в порядку позовного провадження (п . 10 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 20 січня 2003 р. № 2 «Про деякі питання, що виникли у зв'язку з прийняттям і введенням в дію Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації»).

Тягар доведення законності своїх дій покладається у справах з публічних правовідносин на відповідний орган, який видав, прийняв правовий акт, відмовив у вчиненні юридичної дії. Як сказано в ст. 249 ЦПК РФ, обов'язки по доведенню обставин, що стали підставою для прийняття нормативного правового акта, його законності, а також законності оспорюваних рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців, покладаються на орган, який прийняв нормативний правовий акт, органи та осіб, які взяли оспорювані рішення або вчинили оскаржувані дії (бездіяльність).

При розгляді та вирішенні справ, що виникають з публічних правовідносин, суд може витребувати докази за своєю ініціативою з метою правильного вирішення справи. Посадові особи, які не виконують вимог суду про надання доказів, піддаються штрафу в розмірі до однієї тисячі рублів.

Крім того, при розгляді та вирішенні справ, що виникають з публічних правовідносин, суд не зв'язаний підставами і доводами заявлених вимог (ч. 3 ст. 246 ЦПК РФ).

Суд може визнати обов'язковою явку в судове засідання представника органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи. У разі неявки зазначені особи можуть бути піддані також штрафу в розмірі до однієї тисячі рублів (ч. 4 ст. 246 ЦПК РФ).

При розгляді справ у рамках даного виробництва суд при винесенні рішення може бути пов'язаний дискреційними повноваженнями, які належать тільки відповідному органу чи посадовій особі. Має особливості і законна сила судового рішення у справах з публічних правовідносин. Згідно ст. 250 ЦПК РФ після вступу в законну силу рішення суду по справі, що виникає з публічних правовідносин, особи, що у справі, а також інші особи не можуть заявляти в суді ті ж вимоги і з тих самих підстав. Таким чином, законна сила судового рішення по даній категорії справ поширюється на всіх осіб, якщо збігаються предмет і підстави їх заяви. Тому суддя відмовляє у прийнятті заяви або припиняє провадження у справі, яке з'явилося з публічних правовідносин, якщо є рішення суду, прийняте за заявою про той самий предмет і набрало законної сили.

Виробництво у справі про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації може бути припинено з підстав, передбачених Федеральним законом від 12 червня 2002 р. № 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації ».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =