Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Адміністративне право >
« Попередня Наступна »
Галліган Д., Полянський В.В., Старилов Ю.Н.. Адміністративне право: історія розвитку та основні сучасні концепції. - М.: МАУП. - 410 с., 2002 - перейти до змісту підручника

1.6.1. Термін публічне право

загрузка...
- увійшов у вітчизняну юридичну понятійну систему порівняно недавно. Правові норми, що встановлюють устрій держави, структуру його органів, правову систему, судоустрій і т.д., діяли і в колишньому СРСР, проте існування публічного права заперечувалося, асфера публічно-правової регламентації спеціально не виділялася. Не входило дане поняття і у відповідний навчальний курс, і в програму університетської юридичної освіти. Після Жовтневої соціалістичної революції 1917 р. розподіл права на публічне і приватне більш не проводилося, оскільки вважалося, що воно не відповідає природі нового ладу та економічних основ держави.
Такий порядок не міг не вплинути негативно на складаний у СРСР механізм правового регулювання: держава масштабно втручалася в приватне життя громадян, що не забезпечувалися їх демократичні права і свобообеспечівается нормами публічного права, в предмет якого входять:

основи державного устрою; функціонування держави та її інститутів; інститути громадянського суспільства; система та органи місцевого самоврядування; правотворческий і правозастосовний процес; судова система; міжнародні відносини.

Публічна право спрямоване на забезпечення та охорону спільних інтересів держави (всього суспільства); приватне право охороняє інтереси окремих осіб.

У число галузей, що складають систему приватного права, входять цивільне, сімейне, трудове, торгове право та деякі інші галузі. Адміністративне право як галузь публічного права визначається насамперед своїм предметом, тобто системою державно-управлінських відносин, бо державне управління реалізується через категорії публічного інтересу, потреб, цілей, стимулів і норм.

Сучасні політичні та соціально-економічні процеси значно підвищують роль держави у вирішенні суспільних завдань, у забезпеченні прав і свобод громадян. Протягом останніх десяти років отримала істотний розвиток правова система Російської Федерації, реформуються її традиційні правові утворення, з'являються нові галузі права і публічно-правові інститути. У 1995 р. в країні був опублікований перший підручник публічного права1.

Актуалізація проблеми публічного права викликана низкою причин, серед яких виділяються: необхідність проведення правової реформи; глибока зміна багатьох галузей права і поява нових; розвиток структури і системи правових галузей; посилення ролі держави в реалізації планів соціально- економічного розвитку країни.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =