Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Ю. М. Колосов, Е. С. Кривчикова. Міжнародне право: підручник / відп. ред. А. Н. Вилегжаніна. - М.: Вища освіта, Юрайт-Іедат. - 1012 с., 2009 - перейти до змісту підручника

16.1. Поняття і загальна характеристика міжнародно-правової відповідальності

загрузка...

Міжнародно-правова відповідальність - це юридичний обов'язок суб'єкта міжнародного права ліквідувати шкоду, заподіяну їм іншому суб'єкту або суб'єктам міжнародного права в результаті порушення міжна-но-правової норми, або обов'язок відшкодувати матеріальний збиток, заподіяний в результаті дій, що не становлять порушення міжнародно-правової норми, якщо таке відшкодування передбачається спеціальним міжнародним договором.

У міжнародно-правовій літературі можна зустріти інші визначення поняття відповідальності. Так, міжнародна відповідальність визначається як необхідна юридичний засіб забезпечення дотримання норм міжнародного права

і відновлення порушених прав і отношеній58. Деякі вважають, що міжнародно-правова відповідальність - це сукупність правових відносин, які виникають у зв'язку з правонарушеніем59.

Або під міжнародно-правовою відповідальністю розуміються юридичні наслідки порушення норм міжнародного права60. Е. Хіменес де Аречага також <- відзначав, що в результаті порушення міжнародно-правового

зобов'язання автоматично виникає правовідносини між суб'єктом, якому ставиться це правопорушення і який повинен нести відповідальність, і суб'єктом, що має право вимагати відшкодування в результаті такого правонарушенія61. Слід звернути увагу на те, що автори, досліджуючи сутність інституту міжнародно-правової відповідальності, звертають увагу на окремі його аспекти. Цим можна пояснити існуючу різноманітність понять міжнародно-правової відповідальності.

Однак у всіх концепціях присутній один загальний підхід - будь-яке міжнародно-протиправне діяння суб'єкта міжнародного права тягне за собою його міжнародну відповідальність.

Цей же принцип покладено і в основу Статей про відповідальність Комісії міжнародного права. Комісія також відзначила, що Статті стосуються норм міжнародно-правової відповідальності, що носять вторинний характер. Тобто ці норми визначають загальні умови, при яких за міжнародним правом держава вважається відповідальним за протиправне діяння, а також юридичні наслідки такої відповідальності. Статті не визначають зміст міжнародних зобов'язань, порушення яких тягне за собою відповідальність. Це функція первинних норм, тобто договірних і звичайних норм, з яких і складається міжнародне право.

Сучасна міжнародно-правова відповідальність еволюціонувала з відповідальності держав за збиток, заподіяний іноземним особам. У XX в. виникає відповідальність держав за агресію, військові злочини, політику апарте-Іда, геноциду і т.д. Змінилися характер застосовуваних заходів відповідальності та форми реалізації відповідальності, відбулися зміни в колі суб'єктів відповідальності (наприклад, з'явилася відповідальність міжнародних організацій та індивідів).

Особливе місце в міжнародному праві займає інститут абсолютної відповідальності, про який мова піде нижче.

Функціями міжнародно-правової відповідальності є: -

стримування потенційного правопорушника (превентивна функція); -

спонукання правопорушника виконати свої обов'язки належним чином (забезпечувальна функція); -

надання потерпілому відшкодування за заподіяну шкоду (компенсаційна функція).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =