загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення >
« Попередня Наступна »
Лапигін Д.Ю. Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

15.9. Розробка альтернатив стратегічного рішення

загрузка...

Як було сказано раніше, аналіз сполучень факторів зовнішнього та внутрішнього середовища більшою мірою орієнтований на розробку альтернатив веденого розвитку системи, коли в матриці рішень розробляється якийсь функціонал, спрямований на організацію «нового» взаємодії з середовищем, тобто спочатку, аналізуючи зовнішню і внутрішню середовища, ми розглядаємо їх поза існуючих зв'язків, а потім формуємо заходи, спрямовані на формування нових (цільових) зв'язків, які визначатимуть функціональність системи, націлену на виконання нею своєї місії.

Проте такий підхід, якщо і враховує тенденції розвитку оточення, все ж не позбавлений істотного недоліку: не передбачає «політ думки» і креативне зміна, спрямоване як на зміну самої системи, так і на зміну її оточення (формування ринку нового товару або послуги, вдосконалення механізму суспільного устрою і т.

п.). Ситуація може бути виправлена ??введенням в контекст аналізу елементів філософії розвитку, що забезпечить процес необхідної спрямованістю. При цьому матриця може набувати тривимірну розмірність і більше, коли філософія стає додатковим виміром, а кількість інших вимірів визначається кількістю інших елементів аналізу (факторів середовища, існуючим досвідом стратегічного управління і системою критеріїв оцінки). Спрощено дана модель, розгорнута на площині, представлена ??в табл. 15.8.

Таблиця 15.8 Елементи

філософії

розвитку Результати БХУОТ-аналізу сильні

боку слабкі

сторони можливості загрози Бачення раз несущ вующего гавкотом з стояння системи) об-

їсть-

ж-

о-Як можуть бути використані виявлення сильні сторони системи для втілення в реальність Бачення? Якими способами можна вирішити ті проблеми системи, які не дозволяють реалізувати Бачення, перешкоджають його втілення? Як використовувати виявлені можливості середовища для втілення Видіння в реальність? Як уникнути загроз, які можуть перешкодити втіленню Бачення? >

Місія (г признач

для себе длж г

Тред-

ІЕ):

: Реди Як можуть бути використані виявлення сильні сторони системи для виконання Місії? Якими способами можна вирішити проблеми системи, які становлять загрозу виконання Місії? Як використовувати виявлені можливості середовища для виконання Місії? Як уникнути загроз, які можуть перешкодити виконанню Місії? Цілі (деталізація стану системи по восьми аспектам її розвитку) Як можуть бути використані виявлення сильні сторони системи для досягнення Цілей системи? Які заходи необхідно вжити для то-ю, щоб вирішити проблеми СІС1СМИ з тих, які становлять загрозу досягнення її Цілей? Як використовувати виявлені можливості середовища для досягнення Цілей? Як уникнути загроз, які можуть перешкодити досягненню Цілей?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =