Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення >
« Попередня Наступна »
Лапигін Д.Ю. Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

15.7. Аналіз сегмента SWOT-матриці рішень

загрузка...

Сегмент SWOT (табл. 15.5) являє собою розширення SWOT-матріци85 і матриці рішень.

Головна діагональ сегмента SWOT (виділені сегменти матт Ріци) являє собою аналіз синергії поєднань однорідних елементів. Наприклад, використання двох сильних сторін може бути більш ефективно при вирішенні проблем організації. 1.

Аналіз синергії поєднань сильних сторін припускає відповіді на таке питання: які сильні сторони посилюють інші сильні сторони, які їх поєднання можуть бути використані для досягнення цілей системи? Наприклад, наявність сильного лідера і фахівців у якій-небудь області дозволяє розглядати це поєднання як можливість створення проектної групи або постійно діючої команди. 2.

Аналіз синергії поєднань слабких сторін необхідний для виявлення між слабкими сторонами організації взаємозв'язків, здатних утворювати негативні синергії. У першу чергу такий аналіз потрібен для того, щоб зрозуміти, освіти яких зв'язків необхідно уникати. 3.

Використання можливостей зовнішнього середовища в певних поєднаннях може дати більший ефект, ніж їх використання окремо.

4.

Аналіз синергії поєднань загроз має ті ж завдання, що й аналіз синергії поєднань слабких сторін, але з орієнтацією на фактори зовнішнього середовища. Наприклад, якщо два конкурента об'єднають зусилля в боротьбі з розглянутої організацією, то це буде являти собою велику загрозу, ніж у тому випадку, якщо вони будуть боротися окремо.

Сегменти матриці з 5-го по 10-й (див. табл. 15.5) являють собою аналіз поєднань різнорідних елементів матриці SWOT, спрямований на розробку альтернатив дозволу загострений-них протиріч системи та уникнення загроз середовища з використанням сильних сторін системи і можливостей середовища.

Особливий інтерес з точки зору діагностики системи являє собою сегмент 5 матриці (деталізація зазначеного сегмента представлена ??в табл. 15.6), що дозволяє визначити, чи можна розв'язати існуючі проблеми тільки з використанням факторів внутрішнього середовища.

Слід зробити ряд зауважень, що стосуються матриці ресурси-проблеми.

Матриця аналізу сильних і слабких сторін 1.

Розробка і реалізація стратегічного плану розвитку системи не знімає автоматично існуючих на даних момент оперативних проблем.

Вона лише гарантує її розвиток - це означає, що з більшою ймовірністю існуючі на даний момент проблеми в деякий момент майбутнього не будуть представляти складності в рішенні.

Таблиця 15.5 Результати БХУОТ-аналізу сильні слабкі можливості загрози Результати 8 \? ОТ-аналізу Сильні

боку 1 * Аналіз

синергії

поєднань

сильних

сторін 5. Як організація може позбутися своїх слабких сторін з використанням сильних? 6. Як можна задіяти сильні сторони організація для того, щоб використовувати можливості середовища? 7. Як можна задіяти сильні сторони організація для того, щоб нейтрали ю-вать, звести до мінімуму загрози середовища? Слабкі

боку 2. Аналіз синергії поєднань слабких сторін 8. Як можна використовувати можливості середовища для вирішення проблем ор-кшізаціі? 9. Як викорис-вать загострилися в оркші ш ції протиріччя для нейтрали 1а-ції угро *? Возмож

ності 3. Аналіз синергії поєднань можливостей; 10. Яким ООРА юч можна (опоерело ванно) Воук-йспі) вать на середу 1ак, щоб «замкнум.» ВозможноеIII середовища на се VI ро 1и? Загрози --- 4. Аналіз синергії поєднань угро 1 лютого. Системі доведеться «вести війну на два фронти», одночасно розвиватися стратегічно і вирішувати оперативні проблеми. 3.

Запропонована матриця дозволяє виділити пріоритети вирішення проблем, порівнюючи їх з необхідними ресурсами в їх кількісному і якісному вираженні. При цьому під ресурсами (Ресурс 1 - Ресурс Л) розуміються не тільки матеріальні, людські та інші види ресурсів організації, а й стрижневі компетенції, тобто сильні сторони системи.

Таблиця 15.6

Матриця ресурси-проблеми N. Проблеми N. в порядку убування їх N. значущості Ресурси, в порядку N. зменшення ЇХ стратегічної значущості N. Проблема 1 Проблема 2 Проблема N Ресурс 1 Якою мірою ресурс 1 придатний для вирішення проблеми 1, в якому обсязі він буде витрачений? Те ж (ресурс 1, проблема 2) Те ж (ресурс 1, проблема 3) Ресурс 2 Те ж (ресурс 2, проблема 1) Те ж (ресурс 2, проблема 2) Те ж (ресурс 2, проблема 3) Ресурс N Те ж (ресурс ЛГ, проблема 1) Те ж (ресурс УУ, проблема 2) Те ж

(ресурс ТУ, проблема ТУ)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =