Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення >
« Попередня Наступна »
Лапигін Д.Ю. Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

15.5. Стратегічні управлінські рішення

загрузка...

Стратегічне управлінське рішення - це деталізована модель актуальних змін, що представляє собою систему управлінських рішень, пов'язаних ієрархічно структурою управління системою і функціонально - цілями її розвитку.

Проект може бути розглянутий як система майбутніх заходів, спрямована на досягнення мети, тобто стратегічне управлінське рішення. У зв'язку із зазначеним необхідно сформулювати наступні три важливих тези. 1.

Стратегічна орієнтація (орієнтація на перспективу) припускає цільова взаємодія з середовищем, що є не стільки окремим якістю, скільки необхідною умовою успішності проекту. 2.

Крім зазначеного необхідно ввести в контекст якийсь досвід стратегічного поведінки, еталонні (по Портеру - генеричні) стратегії. 3.

Ухвалення рішення передбачає вибір, а значить систему критеріїв оцінки.

Ці тези приводячи! нас до розуміння складу проблемної ситуації - в процесі розробки стратегічного управленче-ського рішення беруть участь наступні компоненти, що піддаються аналізу:?

Філософія розвитку (вйденіе, місія і цілі);?

Компоненти внутрішнього і зовнішнього середовища (результати 8 \? ОТ-аналізу);?

Досвід стратегічного управління, сформульований у вигляді еталонних (генеричних) стратегій;?

Критерії оцінки (показники ефективності альтернатив).

Вйденіе - це модель суб'єктивного прагнення до об'єктивного стану системи. Мета - об'єктивна модель суб'єктивного прагнення. Стратегія з цієї позиції - модель переходу від суб'єктивного прагнення до об'єктивного стану.

Стратегія - це система заходів, спрямована на реалізацію філософії розвитку в матеріальній системі.

Зазначені вище категорії можуть бути отримані з використанням методів стратегічного аналізу, а сама стратегія (у значенні системи заходів) - в результаті морфологічного аналізу всіх елементів проблемної ситуації, зазначених вище. Матриця морфологічного аналізу при цьому виглядатиме так, як показано на рис. 15.2. Опис елементів аналізу наведено в табл. 15.4.

Елементи морфологічного аналізу розташовані по першому рядку і на одну матриці симетрично, що дозволяє аналізувати поєднання елементів аналізу попарно.

Суть методу морфологічного аналізу полягає в розчленуванні проблемної ситуації на елементи, їх парному зіставленні та аналізі поєднань елементів, направленому на виявлення синергій, заснованих на унікальних відносинах між елементами аналізу.

Таблиця 15.4

Опис аналізованих категорій морфологічної матриці В Бачення системи ф Стратегія фокусування м Місія системи Д Стратегія диференціації ц Регіональні мети І Сгратегія лідерства по витратах Сі Сильні сторони Ц1 / Г11 Мета / Показник або група Іока-шелей (BSC) Сл Слабкі сторони Ц2/П2 Те ж Вз Можливості ЦЗ / ПЗ «Уг Загрози Ц4/П4« 1-4815 1 Елементи філософії розвитку 2.

Результати 5> \ ЮТ-аналізу 3. Еталонні стратегії 4. Елементи стратегічних карт В м ц Сі Сл Вз Уг Ф д І Ц1/П1 Ц2/П2 ЦЗ / ПЗ Ц4/П4 1. Елементи філософії розвитку В 1. Сегмент розробки філософії розвитку 5. Сегмент розробки альтернатив стратегічних рішень, спрямованих на досягнення бачення, реалізацію місії, досягнення цілей з використанням сильних сторін системи і можливостей зовнішнього середовища, спрямованих на позбавлення від слабких сторін і запобігання загроз зовнішнього середовища 6. Аналіз застосовності еталонних стратегій для досягнення бачення і цілей, а також реалізації місії 8. Перевірка на відповідність розробленої деталізованої системи цілей елементам філософії М ц>?> V * <і? Сі 2. Альтернативи вирішення проблем з використанням сильних сторін Альтернативи стратегічних рішень, заснованих на збалансований - ном взаємодії системи із зовнішнім середовищем 7. Оцінка доцільності вибору тієї чи іншої еталонної стратегії, заснованої на аналізі внутрішнього і зовнішнього середовища 9. Альтернативи тактичних рішень, спрямованих на реалізацію стратегії (політик, програм, проектів), засновані на використанні факторів внутрішнього і зовн / нею середовища Сл Вз Альтернативи політики системи стосовно середовища Уг 3. Еталонні стратегії Ф 3. Аналіз поєднань етшеш-'10. Альтернативи використання еталонних стратегій для реалізації тактик д них стра і тегій 4. Елементи стратегічних карт Ш/П1 4. Визначення взаємо Ц2/П2 зв'язків між показниками карт стратеги чес кого ЦЗ / ПЗ розвитку Ц4/П4 Наприклад, зіставлення факторів зовнішнього та внутрішнього середовища приводить нас до утворення матриці рішень, спрямованих на взаємодію системи із зовнішнім середовищем. Однак обмеженість зазначеного підходу полягає в тому, що таким чином забезпечується лише ведене розвиток, обумовлене сильними сторонами системи (ресурсами в широкому сенсі), її слабкими сторонами (проблемами), можливостями зовнішнього середовища і її погрозами.

Управ & чяемое розвиток, спрямований на формування довгострокових конкурентних переваг, можливе у разі орієнтації системи на «прорив через час» - формування філософії розвитку і довгострокових цілей, орієнтації проекту (системи стратегічних заходів) на проходження розробленої філософії і розробки відповідних політик, що регламентують прийняття всіх оперативних і стратегічно значущих рішень і службовців критерієм оцінки їх стратегічної значущості, а також стратегічних програм, проектів і конкретних заходів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =