загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

15.5. Звітності за витратами

загрузка...

Звітність забезпечує основу для координації робіт, оперативного планування і управління. Процес руху звітної інформації в організації зображений на малюнку 15.5.1.

Вихідною інформацією для звітності є дані про плановані витрати робіт і фактичних витратах на їх виконання.

На стадії планування проекту формують звіти про бюджетну вартості робіт (рис. 15.5.2), розподілі бюджетних коштів за рахунками витрат (рис. 15.5.3) і т. д.

На стадії контролю, як правило, збираються вартісні дані про:?

Трудозатратах;?

Матеріалах;?

Інших прямих витратах;?

Перевитраті грошових коштів.

Звіт про перевитрату грошових коштів формується щорічно, або щомісяця на весь проект.

^ Значення фактичних витрат (АС \ \ Ф) і освоєного обсягу (НД \ УР) Для ^ ждоі роботи є основними елементами, на яких будується звітність про стан витрат.

Ці дані збираються на рівні рахунків витрат (рис. 15.5.4) потрапляють в звіти відповідно до схеми на малюнку 15.4.3. Зазвичай ці звіти готують щомісяця для кожного рівня СРР або ССО залежно від необхідного рівня агрегування інформації (табл. 15.5.1). У доповненні до них формують щотижневі звіти про фактичні трудових витратах, на основі яких можна проводити аналіз використання людських ресурсів. Верхній (виконавчий) рівень упрввленія Сумарні звіти за проектом

) 1

Проектний офіс

Витрата бюджетних коштів за планом,%

Детальні звіти по в I всьому проекту!

Г Звіти ПО I вимогу | м (при необхідності)

п

/ Табелі обліку часу робітників

Детальні / сумарні звіти по функціональним підрозділам

Фактичний витрата,%

Функціональні

керуючі Рис. 15.5.1. Потоки звітів в організації

Визначення вимог системи Розробка будівельного доповнення Розробка Системи

Підготовка креслень для контролера системи Огляд та затвердження розробок Затвердження розробки система підготує креслень для обладна контролю темпер Розгляд та твердження сист кснтрсллера п ° Р технічних даних для тепло & ого насоса Підготовка.

Майданчики

Огляд технічних даних про теплс & см насосі гассмстр і ут & ержд оборуд контролю температур підготовка заявки для сист контролера Підготовка майданчика

Всегс за місяць Бюджет

роботи липні ЛВГ СЕН 2960 2960 9600 4300 4300 17000 17000 2376 2376 1680 1440 240 1373 37Б 1493 2640 523 2112 3426 63Б 2741 Б 4 0540 19608 19603 600 600 2326 2326 734 784 680 680 66Б93 7760 27204 31629 І Счет затрат Бмдж. витрати,! | 5,466.00 35,757.90 500.00 44,482.00 5,802.00 | 20,289.80 | | 11,164.00 | | | 1.987-.80 | 7,289.00 54,620.00 Рис 15.5.3. Звіт про розподіл бюджетних коштів за рахунками витрат

Бюджет

Відхилення за розкладом

НД \ УР

Відхилення за витратами

і

АС \ МР

Оцінка за

о, /, / V - ^ і I І I

НД \ №

Таблиця 15.5Л. Звіт про витрати проекту для рівня пакетів робіт Робота Виконано! відсотків ВСХУв НД \ УР 1 АС \ УР Відхилення за витратами = 4-5 Відхилення за розкладом = 4-3 Оцінка по завершенні = 5/4 * НД 1 2 3 4 5 6 7 8

Інформація про фактичні витрати проекту, відхиленнях від запланованих показників і оцінки по завершенні можуть бути представлені у вигляді графічних звітів (рис. 15.5.5).

Оцінка витрат проекту по завершенні

'1

I Пере-, витрата j бюджету

Бюджет

проекту

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =