Головна
загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

15.5. Етапи прийняття та реалізації управлінських рішень

загрузка...
Етапи прийняття та реалізації управлінських рішень представлені на рис. 15.2.

У практиці управління прийнято виділяти блок прийняття і блок реалізації рішень.

Блок прийняття рішень

Блок реалізації рішень

Аналіз результатів

Висновки і пропозиції

Коригувальні впливу

Рис. 15.2. Блок-схема прийняття та реалізації рішень

Прийняття управлінських рішень включає етапи: виявлення проблеми; попередню формулювання завдання; аналіз і збір інформації про завдання, що підлягає вирішенню; вибір критеріїв оцінки ефективності рішення; аналіз можливих варіантів рішень; обгрунтування можливого варіанту рішення і вибір додаткових критеріїв, збір додаткової інформації; декомпозицію прийнятого до рівня конкретних виконавців з ув'язкою ресурсів і термінів.

Реалізація рішень включає: організацію та виконання робіт як єдиного комплексу з виділенням індивідуальних виконавців; підведення підсумків діяльності, аналіз отриманих результатів і стимулювання виконавців.

157

Процес прийняття та реалізації рішень завжди є ітеративним, тобто передбачає на кожному кроці, в кожній операції вироблення коригувальних впливів, які за допомогою численних контурів зворотного зв'язку використовуються для підвищення ефективності та якості управлінських рішень.

Дані етапи можуть бути істотно деталізовані, їх кількість і зміст залежать від цілей аналізу, завдань побудови механізму вироблення та реалізації рішень.

Разом з тим при будь-якій обраній моделі прийняття та реалізації рішень необхідно чітко виділити кожен етап, підібрати виконавців для нього, дати оцінку ефективності реалізації кожного етапу. Найбільш складними в реалізації і оцінках виявляються рішення в соціально-психологічної, етичної, естетичної сферах діяльності колективів.

Контрольні питання

1. Що таке проблема? Причини виникнення проблем.

2. Що таке управлінське рішення?

3. Як виявити проблему?

4. Які проблеми потенційно можливі на підприємстві?

5. Класифікація рішень за характером цілей.

6. Класифікація рішень за характером вирішуваних завдань.

7. Хто розробляє і приймає рішення? Назвіть можливі варіанти.

8. Які етапи розробки та прийняття рішень?

9. Яка роль рішень в управлінні організацією?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =