загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

15.4. ЗОВНІШНІ УМОВИ, ВИЗНАЧАЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ЛЮДИНИ І ГРУПИ

загрузка...
Для того, щоб проаналізувати поведінку людей в групі, потрібно, насамперед, охарактеризувати організацію, частиною якої ця група є. Відповідно до системним підходом група як підсистема більш великої системи (організації) визначається наступними умовами функціонування організації:

? стратегією розвитку;

? організаційною структурою;

? формально встановленими в організації нормами і правилами функціонування;

? наявними в розпорядженні організації ресурсами;

? прийнятої в організації системи відбору і розстановки персоналу;

? виробленої в організації системою оцінки і мотивації працівників;

? організаційною культурою.

Стратегія розвитку організації визначає її цілі, завдання розвитку та засоби їх досягнення. Серед них можуть бути такі як збільшення виручки і прибутку за рахунок підвищення якості та розширення спектру продукції (товарів і послуг). Стратегія розвитку організації визначає стратегію функціонування кожної конкретної групи, що входить до її складу. Так в умовах передбачуваних перетворень в організації у підрозділах і групах, яких вона може торкнутися, виникають потенційні джерела для виникнення конфліктів з приводу майбутнього внутриорганизационного перерозподілу зон відповідальності.

Організаційна структура підприємства визначає, хто і на якому рівні приймає рішення, реалізує і контролює їх виконання. При цьому організаційна структура визначає функції кожного підрозділу і кожної групи.

Будь-яка організація встановлює, формалізує та стандартизує норми і правила функціонування, які визначають норми і правила поведінки працівників, в першу чергу в групах. Чим чіткіше будуть сформульовані норми і правила функціонування, що діють на постійній основі, тим більше стабільності та передбачуваності буде в поведінці працівників.

Ступінь обмеженості наявних у розпорядженні організації ресурсів (матеріальних, фінансових, людських і т. д.) робить істотний вплив на специфіку роботи її підрозділів і груп. В умовах суттєвого обмеження (дефіциту) тих чи інших ресурсів може назріти конфліктна ситуація і розгорітися серйозна боротьба як між групами, так і всередині груп.

Якість груп в організації багато в чому визначається системою відбору і розстановки персоналу. Якщо ідеологія підбору персоналу в організацію спрямована на «вижимання соків» з дешевої робочої сили, то про високу якість груп говорити не доводиться.

Працівник за той період випробувального терміну, коли він чекає і сподівається на кращі умови праці, не підозрює, що після закінчення цього терміну за планом керівництва він буде виставлений з організації з формулюванням «ви нам не підходите» . Запланована (запрограмована) «зверху» таким чином, текучка не забезпечує ні стабільності в групі, ані підвищення кваліфікації персоналу, ні якість виконуваних робіт, ні, як результат, якість пропонованої організацією продукції. Тільки система відбору і розстановки персоналу, орієнтована на довгострокові цілі розвитку, дозволяє групі досягти серйозних результатів.

Ще одним фактором, що визначає ефективність роботи групи, є вироблена в організації система оцінки і мотивації працівників. Якщо у кожного співробітника буде розписана реальна перспектива кар'єрного росту, а його особисте матеріальне заохочення буде ув'язано з успіхами всієї його групи, то і ефективність діяльності організації буде зростати.

Поведінка людей в групі буде визначатися і неписаними законами, тобто організаційної культурою. Організаційна культура демонструє новим співробітникам, які ініціативи вітаються в організації, а які ні. Організаційна культура? це певний путівник, що демонструє як домогтися успіху в організації і як уникнути неприємностей, де допустима норма емоційності в роботі, який стиль одягу відповідає культурі даної організації і т. д. Кожна група в організації є носієм організаційної культури, з одного боку, але, з іншого боку, мікроклімат в будь-якій групі може бути пов'язаний з виробленням власної культури? неписаних норм і правил, властивих тільки окремої групи.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =