Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

15.4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

загрузка...

Контроль вартості проекту виникає через впливу чинників, які обумовлюють відхилення від раніше запланованого бюджету і спрямований на управління змінами у вартості проекту з метою зниження негативних аспектів і збільшення позитивних наслідків зміни вартості проекту.

Контроль вартості проекту включає:?

Моніторинг вартісних показників реалізації проекту з метою виявлення відхилень від бюджету;?

Управління змінами (див. п. 16.5) в бюджеті з метою забезпечення виконання бюджету;?

Запобігання раніше запланованих помилкових рішень;?

Інформування всіх зацікавлених осіб про хід виконання проекту з точки зору дотримання бюджету.

Контроль вартості проекту має дві складових облікову, тобто оцінку фактичної вартості виконаних робіт і витрачених ресурсів, а також прогнозну, тобто оцінку майбутньої вартості проекту. Базовими показниками, використовуваними при контролі вартості проекту, є наступні:?

Необхідно для завершення (НДЗ): встановлюється оцінка витрат, які мають бути для завершення роботи або проекту. Оцінка НДЗ є найкращою поточної оцінкою того, скільки треба додатково вкласти на даний момент, щоб завершити роботу;

Q розрахункова вартість (PC): - найкраща оцінка загальної вартості, яку буде мати робота чи проект при завершенні . Розрахункова вартість обчислюється як сума фактичних витрат на поточну дату і НДЗ.

Існує два основні методи контролю вартості:

U традиційний;

Q метод освоєного обсягу.

Традиційний метод контролю використовує наступні поняття (рис. 15.4.1): SrhArM ^ 6616 (бюджетні) витрати - BCWS (Budgeted Cost of Work oar ^ T0 бюджетна вартість робіт, запланованих відповідно до

р писанням або кількість ресурсу, передбачувані для використання до теку-щ і датою. 1екущая дата - це дата, на яку є фактична інформація

BCWS = НД (загальний бюджет) % за планом

шТКт7еСКіе витрати - ACWP (Actual Cost of Work Performed). Це (Ьаеттг016 (^, а1 <: тично виконаних робіт на поточну дату або кількість ресурсу, ^ ктттаескі витрачений на виконання робіт до поточної дати. Фактичні затра-залежать від планових показовий за витратами або споживанню ресурсів.

Поточний

момент

| Рис. 5.4. 1. Звітний графік виконання бюджету j

Основний недолік традиційного методу полягає в тому, що він не вчи ^ ють, які роботи були фактично виконані за рахунок витрачених денеж них засобів. Іншими словами, він не оперує часом , або графіком виконан нения робіт.

Розбіжність за витратами при традиційному методі розраховується як раз няца між фактичними і плановими витратами.

Метод освоєного обсягу заснований на визначенні відношення фактичних за трат до обсягу робіт, які повинні бути виконані до певної дати, р цьому враховується інформація за вартістю, плановому та фактичному граф у робіт і дається узагальнена оцінка станом робіт на поточний момент.

. лені тенденції використовуються для прогнозу майбутньої вартості обсягу р при завершенні і визначення факторів, що роблять вплив на графік полнения робіт. 11я

При аналізі освоєного обсягу використовуються три показники для визна розбіжності у графіку робіт і вартості:

Q планові (бюджетні) витрати - BCWS \?

Фактичні витрати - ACWP; "0. ?

Освоєний обсяг - BCWP (Budgeted Cost of Work Performed). Це пл ^ вая вартість фактично виконаних робіт нли кількість ресур нировать на фактично виконаний обсяг робіт до поточної дат.

Ний обсяг не залежить від фактично зроблених витрат по ра

BCWP = Планова вартість% використання ресурсу

Так як метод освоєного обсягу враховує фактор часу, то він дозволяє визначити як реальне відхилення за витратами, так і відставання по графіку виконання робіт.

Відхилення за витратами (перевитрата грошових коштів) являє собою величину, отриману з різниці фактичної вартості виконаних робіт (ACWP) І планової вартості виконаних робіт (BCWP). Для роботи, що знаходиться в процесі виконання, необхідно виконати процентну оцінку завершеності (з точки зору витрат).

Відхилення за витратами - CV (Cost Variance) = ACWP - BCWP Відставання від графіка визначається різницею між плановою вартістю робіт за графіком (BCWS) і планової вартістю виконаних робіт (BCWP). Відхилення за розкладом - SV (Schedule Variance) = BCWS - BCWP Малюнок 15.4.2 дає графічне представлення аналізу на основі факту.

012345 6789

Робочі періоди (тижня)

II BCWS ACWP BCWP

Рис. 15.4.2. Аналіз освоєного обсягу і розбіжностей

Використання методу аналізу освоєного обсягу вимагає додаткової структуризації системи управління витратами за проектом і додаткових зусиллі менеджера по збору та аналізу даних. Проте, даний підхід дозволяє отримати більш точну картину стану справ за проектом і представити її вищому керівництву та замовнику у вигляді різноманітних звітів (рис. 15.4.3),

Основні показники, які використовуються для аналізу стану витрат за проектом,

представлені в таблиці 15.4.1.

Основною перевагою методики освоєного обсягу є можливість раннього виявлення »(виявлення на ранніх стадіях реалізації проекту) ие-тветствія фактичних показників проекту плановим, прогнозування на їх нове результатів виконання проекту (термінів, витрат і т. д .) і прийняття своє-ремінних коригувальних впливів, аж до припинення проекту, блю НМ ° оцінки сумарних витрат на виконання проекту, на підставі на-юдаемих показників освоєного обсягу можливо також прогнозування і Інших характеристик проекту.

Таблиця 15.4.1. Вартісні параметри робіт проекту Показник Формула або спосіб розрахунку Планова вартість виконаних робіт (BCWP, Освоєний об'єм). Планова вартість фактично виконаних робіт або кількість ресурсу, заплановане на Фактично виконаний обсяг оабот до поточної лате BCWP = Планова вартість х% використання ресурсу Загальні бюджетні витрати Повна вартість роботи, прийнята Бюджетна вартість (BCWS).

Частина вартості роботи, яка повинна бути освоєна до поточної дати відповідно до базового планом (вартість роботи в розрахунку за період часу за планом) Загальні бюджетні витрати х% за планом Фактичні видатки (ACWP) - Фактичні витрати по роботі на поточну дату - Індекс освоєння витрат - 1 - витрати иа поточну дату відповідають плану

1 - иа поточну дату витрачено менше коштів, ніж передбачено

<1 - иа поточну дату засіб витрачено більше, ніж, передбачено Освоєний обсяг / Фактичні витрати Відхилення за витратами

<0 - перевитрата коштів на поточну дату:> 0 - недорасхода коштів на ТЄКУІПУЮ дату Освоєний обсяг - фактичні витрати Відносне відхилення за витратами Показує відношення відхилення за витратами до запланованих по бюджету витратам на поточну дату (BCWS) Оцінка вартості до завершення - базується ™ ия теготіх результату ^ Оцінка (прогноз) вартості по завершенні - оцінка повної вартості роботи, що базується на поточних результатах Фактичні витрати + Оцінка вартості до завершення Індекс виконання плану - відношення освоєного обсягу до бюджетної вартості робіт за планом на ТЄКУІГГУТО лату Освоєний обсяг / Бюджетна вартість - Розбіжність за витратами <0 - перевитрата витрат Бюджетні витрати - Оцінка стій мости по завершенні Відсоток перевитрати витрат,% Розбіжність по затратам/Бюджет- Пояснимо різницю між традиційним методом і методом освоєного обсягу на прикладі.

Припустимо, бюджет проекту складає 100 грошових одиниць. На виконання робіт до поточної дати планувалося витратити 25 одиниць, а фактично було витрачено 22 одиниці, тобто BCWS = 25, a ACWP = 22. При цьому, згідно з планом, на виконання робіт потрібно було витратити 20 одиниць, тобто BCWP = 20.

Відповідно з традиційним підходом, відхилення за витратами становить 25 - 22 = 3 одиниці, тобто спостерігається економія. Відповідно до методу освоєного обсягу реальне відхилення за витратами становить 20 - 22 = -2 одиниці, тобто має місце перевитрата грошових коштів. При цьому відхилення від графіка витрати грошових коштів становить 25 - 20 = 5 одиниць, що говорить про відставання реального ходу виконання проекту від запланованого на 20%.

Прогнозування витрат на увазі оцінку кінцевої вартості проекту на підставі інформації про витрати проекту на поточний момент часу.

Існують наступні варіанти оцінки кінцевої вартості проекту (ЕАС), при яких використовуються як традиційний метод оцінки, так і метод освоєного обсягу:?

Вартість по завершенні = фактичні витрати на поточну дату + залишилася вартість проекту, скоригована з урахуванням індексу освоєння витрат;?

Вартість по завершенні - фактичні витрати на поточну дату + оцінка залишилася вартості проекту (ЄТС);?

Вартість по завершенні = фактичні витрати на поточну дату + новий кошторис на решту проекту;

Індекс освоєння витрат (CPI) розраховується як відношення освоєного обсягу до фактичних витрат:

з BCWP ACWP

Паралельно розраховується індекс виконання розкладу (SPI):

З використанням цих показників оцінка витрат по завершенні (прогнозування витрат ) розраховується наступним чином:

BCWS 1.

Традиційний метод

ЕАС = ACWP + ЕТС 2.

Метод освоєного обсягу Оптимістична оцінка

ЕАС = (дс BCWP) + ACWP Сумарний CPI

Песимістична оцінка

ЕАС = 7 (РС-BCWP) + ACWp

('Сумарний CPI х SPI)

т> "7акже" ожет використовуватися показник прогнозного відхилення вартості проекту variance at completion - VAC):

VAC = ВАС - ЕАС.

У цих формулах використовуються сумарні індекси, а не періодичні або дискретні. Періодичні дані про витрати в різні моменти часу можуть значно відрізнятися один від одного, що в підсумку некоректно відбитися на кінцевій оцінці. Сумарні дані згладжують ці відхилення, залишаючись при цьому більш надійним інструментом для довгострокового прогнозування. У будь-якому разі не можна забувати, що з якою б точністю не була зроблена оцінка по завершенні, вона не буде на 100% коректно відображати кінцевий результат проекту. Чим ближче момент оцінки до моменту завершення проекту, тим менша різниця між цими двома величинами.

Приклад розрахунку контрольних показників вартості проекту наведено ііже. Таб. іца 15.4.2. Приклад розрахунку показників виконання бюджету проекту Планові

витрати Освоєний

обсяг Фактично е витрати Відхилення ио затратам Відхилення за розкладом Робота НД \ У5 НД \ \ Ф АС \ УР СУ ( $) СУР (%) ЕУ (в) ВУР (96) 1

2

3

4

3 травня

7

Всього 63.000

64.000

23.000 68.0

12,000

7.000 20.0

257,000 58.000

48.000 20.0

68,000 10,000: 6,200 13,500 223,700 62.500 46,800

23.500 72.500

10,000 6,000 18,100 239,400 -4,500

1,200

-3,500

-4,500

0

200

-4,600

-15,700 -7,8

2,5

-17,5

-6,6

0,0

3,2

-34,1

-7,0 -5,000

-16,000

-3,000

0

-2,000

-800

-6,500

-33,300 -7,9 -25,0 -13,0 1 0,0 -16,7 -11,4 -32,5 -13,0 Індекс освоєння витрат буде дорівнює 223,700 / 239,400 = 0,93, а оцінка витрат по завершенні всього проекту: 257,000 x0, 93 = 239,100. З цих показників видно, що проект поки виконується з економією вартості проекту, і якщо він буде виконуватися з тими ж параметрами, то економія у вартості проекту складе: УАС = 257,000-239,100 = 17,900.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =