загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче виробництво / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
А. В. Попова. Міжнародне приватне право. Завтра іспит. - СПб.: Пітер - 192, 2010 - перейти до змісту підручника

15.4. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ

загрузка...
Дія судового рішення, винесеного судовим органом однієї держави, в принципі обмежена межами території цієї держави. Допустимість визнання і виконання такого рішення за кордоном визначається національним законодавством даної держави і міжнародними договорами, в яких вона бере участь. Визнання рішення іноземного суду означає, що воно служить підтвердженням цивільних та інших прав і обов'язків у такій же мірі, що і рішення вітчизняного суду. У ряді випадків достатньо, щоб рішення було тільки визнане. В інших же випадках рішення має бути ще й виконано, тобто піддано спеціальній процедурі по вирішенню виконання. Можна виділити різні системи виконання рішень іноземних судів, передбачених законодавством сучасних держав. Спільним для всіх цих систем є вимога дотримання принципу взаємності. Перша система включає тільки перевірку правильності рішення з формальної точки зору та встановлення його несуперечливий публічному 15.4. Виконання рішень іноземних судів 161 порядку (така система використовується в Італії). Друга передбачає необхідність видачі екзекватури (від лат.
Exsequare, виконати - приведення у виконання в даній країні судового рішення, винесеного в іншій країні). У цьому випадку суд після розгляду відповідного клопотання повинен прийняти спеціальну постанову про санкціонування виконання рішення (більшість країн континентальної Європи, деякі країни Африки та ін.) Для третьої системи характерні реєстрація іноземного судового рішення в спеціальному реєстрі та видача на її основі виконавчого документа (Великобританія). Така реєстрація можлива лише за наявності низки умов, визначених національним законодавством держави виконання рішення. У Російській Федерації порядок виконання рішень іноземних судів та арбітражів визначається відповідними міжнародними договорами. Ці рішення можуть бути пред'явлені до примусового виконання в Росії протягом трьох років з моменту їх вступу в законну силу (ст. 401 ЦПК РФ). Рішення іноземних судів, які не підлягають примусовому виконанню, визнаються в Росії без будь-якого подальшого виробництва, якщо з боку зацікавленої особи протягом місяця не надійдуть заперечення проти визнання цих рішень.
Російським судовим органом після розгляду заперечень проти визнання рішення іноземного суду виноситься відповідна ухвала. Що стосується міжнародних правових угод Російської Феде-рації, то визнання та виконання судових рішень допускаються в даний час тільки договорами про правову допомогу, укладеними СРСР з колишніми соціалістичними країнами, а також з Алжиром, Грецією, Іраком, Італією та Кіпром. Крім того, визнання і виконання рішень по окремих категоріях справ можуть здійснюватися відповідно до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969; Римської конвенцією про збиток, заподіяний іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні, 1952 р.; Гаазької конвенції про міжнародний цивільному процесі 1954; багатосторонніми та двосторонніми угодами в галузі перевезень вантажів і пасажирів. Питань визнання та виконання іноземних судових решеній1 присвячений розд. III Мінської конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 162 Тема 15. Судовий порядок розгляду спорів у міжнародному приватному праві У країнах - членах Європейського Союзу в даний час діє режим визнання та виконання іноземних судових рішень, передбачений ст. 25-49 Брюссельської конвенції про юрисдикції та про визнання і виконання судових рішень у цивільних і кримінальних справах 1968 р. У відповідності до Конвенції будь-яка зацікавлена ??особа має право подати заяву про визнання та виконання відповідного рішення до компетентного судовий орган держави - учасниці Конвенції. Отримавши таке клопотання, суд не вправі переглядати рішення по суті. Він зобов'язаний лише перевірити відсутність формальних підстав, що дають суду право не виконувати таке рішення. У числі таких підстав Конвенція називає, зокрема: протиріччя рішення публічному порядку держави виконання; неповідомлення належним чином відповідача про судовий розгляд; протиріччя рішення іншому судовому акту, винесеного по спору між тими ж сторонами судом держави виконання, і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =