загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

15.4. Державне регулювання біржової діяльності в Росії

загрузка...
Зростання ролі товарних бірж в нашій країні призвело до прийняття в 1992 році Закону РФ «Про товарні біржі і біржової торгівлі».

207

Основною метою закону було надання цивілізованих форм розвиваються вітчизняним біржовим структурам. Розробники закону, які орієнтувалися на класичні зразки, прагнули створити умови для «очищення» російських бірж від невластивих їм у принципі функцій і напрямів діяльності.

Одним з характерних відмінностей вітчизняних товарних бірж від західних є їх комерційний характер, орієнтація російських бірж на отримання прибутку. Враховуючи наші реалії, російський закон в принципі дозволив створювати біржі як комерційні організації, однак при цьому накладається ряд істотних обмежень на способи отримання ними своїх доходів. Насамперед ці обмеження пов'язані зі сферою діяльності біржі.

Бірж заборонена торгова, торгово-посередницька та інша господарська діяльність, безпосередньо не пов'язана з організацією біржової торгівлі. Більш того, біржі не мають права прямо або побічно брати участь у статутному капіталі комерційних організацій, діяльність яких безпосередньо не пов'язана з біржовою.

Таким чином, біржі можуть отримувати свої доходи лише від власне біржової діяльності і від організації біржової торгівлі. До прийняття закону поряд з традиційним біржовим комісійним збором з відвідувачів і платою за участь в торгах в якості головного джерела доходів бірж виступали кошти від продажу брокерських місць. Володіння брокерським місцем не давало ніяких прав на участь в управлінні, а у випадку банкрутства чи ліквідації біржі власник брокерського місця не міг претендувати на частку в її майно. Закон кардинальним чином змінив існувала практику, встановивши, що членство на біржі передбачає єдність трьох прав - участі в торгівлі, участі в управлінні біржею та отримання дивідендів від її діяльності, якщо вони передбачені установчими документами.

Крім того, відповідно до закону поступка прав на участь у біржовій торгівлі (за винятком оренди) без передачі свідоцтв (титулів) власності на частку статутного капіталу і прав на участь в управлінні біржею не допускається.

Закон забороняє виступати в якості членів і засновників біржі органам державного і місцевого управління, громадським, релігійним і благодійним організаціям, а також банкам, страховим та інвестиційним компаніям і фондам. Останні можуть брати участь лише у створенні та діяльності фондових відділів товарних бірж. Крім того, частка окремого засновника або члена біржі в її капіталі не може перевищувати 10%.

Відповідно до закону була створена державна Комісія з товарних бірж. У функції цієї Комісії входить контроль за дотриманням біржового законодавства, ліцензування товарних бірж, розгляд скарг учасників біржової торгівлі на зловживання і порушення законодавства. Для виконання своїх функцій Комісія може припиняти і анулювати дію виданих ліцензій, видавати бірж і біржових посередникам обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень законодавства, накладати на них грошові штрафи. З метою здійснення безпосереднього контролю за дотриманням біржею та біржовими посередниками чинного законодавства Комісія може направляти на біржі державних комісарів, які мають право доступу до будь-якої біржової інформації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон