Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г. Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

15.3. Управлінські рішення

загрузка...
Результатом роботи менеджера є управлінське рішення.

Під рішенням увазі чи процес вибору найкращого (ефективного, оптимального) варіанта дій із багатьох можливих, або сам результат цього вибору, який фіксується в письмовій або усній формі і включає в себе план (програму) дій по досягненню поставленої мети.

Під управлінським рішенням розуміються: пошук і знаходження найбільш ефективного, раціонального або оптимального варіанту дій управлінських ланок; постановка, вироблення, кінцевий результат управлінських рішень.

Прийняття та реалізація рішень являє собою процес послідовної зміни взаємопов'язаних стадій, етапів різних дій.

154

До управлінського рішення пред'являються вимоги: всебічна обгрунтованість рішення; своєчасність; необхідна повнота змісту; повноважність; узгодженість з прийнятими раніше рішеннями.

Всебічна обгрунтованість рішення означає насамперед необхідність прийняття його на базі максимально повної і достовірної інформації. Рішення має охоплювати весь спектр питань, всю повноту потреб керованої системи. Для цього необхідно знання особливостей, шляхів розвитку керованої, керуючої систем і навколишнього середовища. Потрібно ретельний аналіз ресурсного забезпечення, науково-технічних можливостей, цільових функцій розвитку, економічних і соціальних перспектив підприємства, регіону, галузі, економіки в цілому. Всебічна обгрунтованість рішень вимагає формування передового професійного мислення.

Своєчасність управлінського рішення означає, що прийняте рішення не повинне ні відставати, ні випереджати потреби і завдання соціально-економічної системи.

Необхідна повнота змісту рішень означає, що рішення має охоплювати весь керований об'єкт, усі сфери його діяльності, усі напрямки розвитку.

У найбільш загальній формі управлінське рішення повинне охоплювати: мета (сукупність цілей) функціонування і розвитку системи; кошти і ресурси, використовувані для досягнення цих цілей; основні шляхи і способи досягнення цілей; терміни досягнення цілей; порядок взаємодії між підрозділами та виконавцями; організацію виконання робіт на всіх етапах реалізації рішення.

Важливою вимогою управлінського рішення є повноважність (владність) рішення - строге дотримання суб'єктом управління тих прав і повноважень, які йому надані вищим рівнем управління.

Узгодженість з прийнятими раніше рішеннями означає насамперед спадкоємність, несуперечливість розвитку.

Поява суперечать один одному рішень є наслідок низького рівня управлінської культури.

Потужним фактором, що активізує процеси прийняття і реалізації рішення, виступають сучасні засоби оргтехніки, включаючи обчислювальні системи та мережі. Однак процес ухвалення рішення, вибору конкретного варіанту завжди матиме творчий характер і залежати від конкретної особистості.

Під якістю управлінських рішень розуміється ступінь його відповідності характеру дозволених завдань функціонування та розвитку виробничих систем. Інакше кажучи, у якому ступені рішення забезпечує подальші шляхи розвитку виробничої системи в умовах ринкових відносин.

155

Необхідно завжди пам'ятати, що навіть ретельно продумані рішення можуть виявитися неефективними, якщо вони не зможуть передбачити можливих змін в ситуації, стані виробничої системи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =