загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

15.3. СТАДІЇ РОЗВИТКУ ГРУПИ

загрузка...
У розвитку різних груп можуть бути виявлені наступні загальні закономірності, представлені у вигляді п'ятиступінчастою моделі розвитку групи:

? початкова стадія формування;

? внутрішньогруповий конфлікт;

? забезпечення згуртованості членів групи;

? стадія найвищої працездатності і продуктивності;

? заключна стадія (для тимчасових груп).

Початкова стадія формування, як правило, характеризується невизначеністю щодо цілей групи та її структури. Спочатку не завжди ясно, хто є істинним лідером групи, і який тип поведінки в ній найбільш прийнятний. Ця стадія завершується тоді, коли люди, що входять до групи починають чітко розуміти, що вони є невід'ємною частиною даної групи.

Внутрішньогруповий конфлікт? це друга стадія розвитку групи.

Для неї характерна боротьба за лідерство і розподіл ролей між членами групи. По завершенні цієї стадії буде ясно, хто в даній групі є лідером (у разі формальної групи? Неформальним лідером).

Забезпечення згуртованості членів групи. На цій стадії відносини між членами групи стають тіснішими. Одночасно з'являється ясність щодо неформальних норм поведінки і розподілу ролей у цій групі.

Стадія найвищої працездатності і продуктивності. На даній стадії група повністю функціональна, оскільки енергія її членів спрямована не на боротьбу за владу і не на розподіл ролей, а безпосередньо на забезпечення ефективної роботи та досягнення високих результатів.

Заключна стадія існування для тимчасових груп, створених на час виконання конкретних завдань, пов'язана з періодом виконання цих самих завдань.

Чим ближче до завершення роботи над проектом, чим ближче виконання поставленого перед групою завдання, тим виразніше розуміння членами групи того факту, що дана група скоро припинить своє існування і тим сильніше думки членів групи пов'язані з перспективами своєї роботи в новому колективі. Продуктивність роботи групи в цей період може істотно знижуватися.

Розглянуті стадії розвитку груп є лише спрощеною моделлю складних процесів, що відбуваються в реальному житті. На практиці досить складно відокремити одну стадію розвитку групи від іншої (іноді кілька стадій проходять одночасно). У процесі роботи часто спостерігаються переходи з більш високої стадії розвитку групи на більш низьку. Так при появі нового члена групи можливі конфлікти з приводу прийняття ним склалися неформальних норм поведінки, розподілу ролей у групі, лідерства і т. д.

Основними факторами, що визначають ефективність роботи групи, є:

? завдання, що стоять перед групою;

? зовнішні умови;

? можливості членів групи;

? гармонійне доповнення членів групи один одного для вирішення поставлених завдань;

? структура групи;

? тенденції і динаміка групових процесів;

? ступінь компетентності та згуртованості групи як єдиного організму.

Розглянемо ці фактори докладніше.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =