Головна
загрузка...
Головна >
Екологічні дисципліни >
Екологічний моніторинг >
« Попередня Наступна »
Л.Н. Бельдеева. Екологічний моніторинг: Навчальний посібник. / АлтГТУ ім. И.И.Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ.122 с., 1999 - перейти до змісту підручника

1.5.3. Оцінка антропогенних змін стану біосфери

загрузка...
Оцінка змін і тенденцій змін стану навколишнього середовища повинна дати відповідь на питання про неблагополуччя положення, вказати, чим саме обумовлений такий стан, допомогти визначити дії, спрямовані на відновлення або нормалізацію становища, або, навпаки, вказати на особливо сприятливі ситуації (короткочасні або довготривалі), наявність природних можливостей, що дозволить ефективно використовувати наявні екологічні резерви природи в інтересах людини.

Таким чином, для оцінки стану навколишнього природного середовища з урахуванням змін антропогенного характеру необхідно визначити можливий збиток від природного і антропогенного впливу, і екологічний резерв даної екосистеми. Для цього потрібно знати величину гранично допустимих навантажень на середу.

Можна умовно розрізнити збиток екологічний, економічний і естетичний.

Екологічний збиток прямим чином залежить від ступеня впливу різних факторів на біосферу; економічний і естетичний ущерби значною мірою пов'язані з екологічним.

Екологічний збиток від якого-небудь впливу визначається величиною відхилення від деякого стану (що характеризує межу допустимого) екосистеми, співтовариства, популяції під впливом даного впливу.

Несприятливі явища можуть наступити вже при невеликому ступені відхилення стану від оптимального, але з різною ймовірністю - з тим більшою, чим більше відхилення; при переході через критичний рівень - з дуже великою ймовірністю (за критичний рівень можна прийняти 50%-ву або 100%-ву ймовірність появи необхідних змін).

Екологічний збиток пов'язаний з таким відхиленням, яке завдає оборотний або необоротний шкоди екосистемі; в цьому випадку ознакою екологічного збитку є можливі збої, зміни на популяційному рівні, рівні спільноти.

Різниця між фактичним і гранично допустимим (а іноді і критичним) станом екосистеми може бути названа екологічним резервом екосистеми.

При оцінці стану навколишнього середовища та можливої ??екологічної шкоди дуже важливим є вибір критеріїв допустимості впливу, критеріїв якості навколишнього середовища та критеріїв допустимості інтенсивності джерела впливу при існуючих реальних умовах.

Зокрема можуть бути використані гранично допустимі концентрації (ГДК) для оцінки допустимої кількості речовини, що впливає в середовищі, гранично допустимі дози для оцінки допустимого ефекту впливу, гранично допустимі викиди (ГДВ) для оцінки допустимої інтенсивності джерела забруднень і гранично допустимі навантаження (ПДЕН) для оцінки допустимої екологічного навантаження на окрему екосистему або в рамках всього регіону.

В останньому випадку можна умовно говорити про ПДЕН для даного регіону в цілому.

Для вироблення ПДЕН мають враховуватися можливості комбінованого та комплексного впливу на екосистему. Наприклад, ртуть, потрапляючи у водні об'єкти шляхом вимивання з грунту, переходить у високотоксичну форму, що робить проблему забруднення ртуттю надзвичайно серйозною навіть при первинних кількостях ртуті в повітрі в межах ГДК.

Вироблення ПДЕН повинна спиратися на поняття стійкості екосистеми чи критичності стану екосистеми або окремих її ланок і рівнів.

Стійкість екосистем визначається через різні функціональні характеристики: -

здатність чинити опір зовнішнім впливам; -

здатність до самоочищення від продуктів техногенезу; -

здатність до самовідновлення після зняття навантаження.

Найбільш складною є оцінка естетичного збитку. Природно, про естетичне збиток можна говорити тільки по відношенню до сприйняття навколишнього природного середовища людиною. Збиток, пов'язаний із зміною звичної обстановки, ландшафту для тварин, відноситься до екологічного збитку.

Кількісна зв'язок естетичного шкоди з економічним збитком може бути встановлена, наприклад, в тому випадку, коли можна визначити збиток від зменшення потоку туристів, викликаного погіршенням естетичної цінності природного середовища (так званий рекреаційний збиток), або в разі оцінки погіршення здоров'я людей, спричиненого відмов від поїздок для відпочинку, або погіршенням умов відпочинку.

Однак, очевидно, що поняття "естетичний збиток" більш широке і виходить за межі цих випадків; так, зменшення естетичної цінності унікальних і заповідних екосистем не піддається ніякої економічної оцінці, в деяких випадках можна вважати, що економічний збиток непоправний.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =