загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Рузакова О.А.. Цивільне право / Московська фінансово-промислових академія. - М. -422 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

15.3. Договори про передачу суміжних прав

загрузка...

Договори у сфері суміжних прав є порівняно новими договорами в сфері інтелектуальної власності. Це обумовлено тим, що самі суміжні права охороняються в Російській Федерації порівняно недавно. Особливість даних договорів проявляється в їх взаємозв'язку з авторськими правовідносинами. Так, відповідно до абзацу 2 п. 2 ст. 36 ЗоАП дозвіл на використання постановки, отримане від режисера-постановника вистави, не скасовує необхідності отримання дозволу у інших виконавців, що беруть участь у постановці, а також у автора виконуваного твору.

Законодавство практично не регламентує особливості договорів про передачу суміжних прав. У зв'язку з цим правове регулювання даних договорів здійснюється загальними положеннями цивільного законодавства про договори, зобов'язання та угодах. Крім того, доцільно до даних договором застосовувати наскільки це можливо норми законодавства про авторські договорах на основі принципу аналогії закону. Так, наприклад, суміжні права можуть передаватися на виключних чи невиключних умовах як і авторські права за договорами про передачу виключних чи невиключних прав.

Істотною умовою договорів про передачу суміжних прав є умова про предмет: про характер переданих прав, способах використання суміжних прав і об'єкт, щодо якого передаються права. Також істотними можна назвати умови про термін, території дії переданих прав, та винагороді за їх використання. Серед інших умов, які мають важливе значення саме для договорів про використання об'єктів суміжних прав (особливо щодо виробників фонограм), є умова про те, що передані (надаються) за договором права (в

250

зокрема, права на запис) не повинні порушувати прав третіх осіб, т.

е. прав авторів, виконавців і інших правовласників.

Різноманіття договорів про використання суміжних прав дозволяє провести їх класифікацію, хоча нині чинне законодавство такої не передбачає.

Договори про передачу прав на виконання. Предметом договорів даної групи можуть бути права, перераховані в п. 2 ст. 37 ЗоАП, зокрема право передавати в ефір або повідомляти для загального відома по кабелю виконання або постановку, записувати що раніше не записані виконання або постановку та ін Договори на використання цих прав полягають виконавцем, а при виконанні колективом виконавців - керівником такого колективу.

Відносно договорів у галузі виконавської діяльності ст. 37 ЗоАП регламентує два види договорів, що розрізняються за суб'єктним складом і характером переданих прав. Так, п.5 ст. 37 ЗоАП регулює питання укладення договору виконавцем з організацією ефірного або кабельного мовлення, предметом якого є право передачі в ефір або по кабелю для загального відома виконання або постановки. При цьому якщо в договорі передбачені право запису виконання або постановки і право відтворення цього запису, то додаткового дозволу на здійснення цих повноважень відносно подальших передач або постановки, не потрібно.

П.6 ст. 37 ЗоАП передбачає укладення договору між виконавцем і виробником аудіовізуального твору з використанням виконання або постановки. При цьому встановлюється перелік майнових прав, які передаються за договором. До них відносяться всі права, які встановлені п.

2 ст.37 ЗоАП, за винятком права здавати в прокат опубліковану фонограму, отриману для створення аудіовізуального твору. Виключні права на аудіовізуальні твори набуває її автор відповідно до п.2 ст.13 ЗоАП. Але при цьому автор аудіовізуального твору повинен використовувати виконання (постановку) тільки в цілях створення аудіовізуального твору, але не в комерційних цілях. Такий стан виражається у формулюванні: «надання виконавцем таких прав обмежується використанням аудіовізуального твору і, якщо в договорі не встановлено інше, не включає права на окреме використання звуку та зображення, зафіксованого в аудіовізуальному творі».

Розмір винагороди виконавцю визначається угодою. При укладенні договору про передачу права на прокат фонограми виконання або постановки суми винагороди за прокат відповідно до п. 2 ст. 39 ЗоАП розподіляється між її виробником і виконавцем порівну.

251

Ставки винагороди виконавцям передбачені постановою Уряду РФ від 17 травня 1996 р. № 614 «Про ставки винагороди виконавцям за деякі види використання виконання (постановки)» 96.

Форма договору про передачу прав виконавця - письмова. Відносно договорів про використання інших об'єктів

суміжних прав закон не містить норм правового регулювання.

Договори про передачу прав на фонограму. Предметом даного виду договорів є права, перераховані в п. 2 ст. 38 ЗоАП, зокрема, право відтворювати фонограму, поширювати екземпляри фонограми, продавати, здавати їх в прокат і т.д. Відповідно до абзацу 2 п. 3 ст. 38 ЗоАП право на розповсюдження примірників фонограми шляхом здачі їх в прокат належить виробнику фонограми незалежно від права власності на ці екземпляри і при передачі даного права, воно має бути прямо вказано в договорі.

Договори про передачу прав на передавання ефірного та кабельного мовлення. Організації ефірного та кабельного мовлення можуть передавати за договорами свої права, перераховані в п. 2 ст. 40, п. 2 ст. 41 ЗоАП. У їх числі право одночасно передавати в ефір (повідомляти для загального відома по кабелю) свою передачу іншій організації, записувати передачу, відтворювати запис передачі та ін

Розмір винагороди законодавством не регулюється і визначається договором. У разі відсутності розміру винагороди в договорі застосовується положення п. 3 ст. 424 Цивільного кодексу РФ, відповідно до яких застосовується винагорода, яку при порівнянних обставинах звичайно стягується за передачу аналогічних умов.

Законодавство не передбачає особливих вимога до форми договорів про передачу суміжних прав, у зв'язку з чим до них повинні застосовуватися загальні положення Цивільного кодексу РФ про форму угод.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон